< Попер   ЗМІСТ   Наст >

КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

Багато мікроскоп нам таємниць відкрив – невидимих частинок, жил у тілі, інших див.

М. Ломоносов

ОРГАНІЗАЦІЯ КЛІТИН

Клітинний рівень організації життя

Клітинний рівень життя – це рівень організації, властивості якого визначаються клітинами з їх складовими компонентами та їхньою участю в процесах перетворення речовин, енергії та інформації.

КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИННЯ

Основні складники, які визначають просторову (структурну) впорядкованість

Основні процеси, які визначають часову (функціональну) впорядкованість

  • 1. Поверхневий аппарат
  • 2. Цитоплазма
  • 3. Ядро (нуклеоїд)
  • 1. Процеси перетворення речовин
  • 2. Процеси перетворення енергії
  • 3. Процеси перетворення спадкової інформації

Клітина є біологічною системою з характерними особливостями структури, функцій і властивостей.

Структурна організація. Клітина є основною структурною одиницею для колоніальних і багатоклітинних організмів, а в одноклітинних істот вона є водночас і самостійним цілісним організмом. Основними структурними частинами клітини є поверхневий апарат, цитоплазма і ядро (нуклеоїд у прокаріотичних організмів), побудовані з певних підсистем та елементів, якими є органели. Існують два типи організації клітин – прокаріотичний та еукаріотичний. Базовим рівнем організації для клітин є молекулярний рівень життя.

Функціональна організація. Клітинам, щоб вижити, необхідно: а) одержувати енергію з навколишнього середе ища і трансформувати в необхідну їй форму; б) вибірково пропускати, переміщувати і виводити речовини; в) зберігати, реалізовувати і передавати генетичну інформацію наступному поколінню; г) постійно підтримувати хімічні реакції, необхідні для підтримання внутрішньої рівноваги; д) розпізнавати сигнали середовища і певним чином реагувати на них; е) утворювати нові молекули і структури замість тих, термін життя яких закінчився.

Кожна жива клітина є системою, яка перетворює речовини, енергію та інформацію, що надходять до неї, і таким чином забезпечує процеси життєдіяльності організму. Клітина є функціональною одиницею для здійснення таких функцій, як опора, рух, живлення, дихання, кровообіг, виділення, розмноження, рух, регуляція процесів тощо. Клітини одноклітинних організмів виконують усі ці життєві функції, а більшість клітин багатоклітинного організму спеціалізовані на виконанні однієї головної життєвої функції. Але в обох випадках будь-яка функція клітини є наслідком узгодженої роботи всіх її компонентів. Організація і функціонування всіх компонентів клітини пов'язані, насамперед, з біологічними мембранами. Зовнішні взаємозв'язки між клітинами підтримуються шляхом виділення хімічних речовин і утворення контактів, внутрішні взаємозв'язки між елементами клітини забезпечуються гіалоплазмою.

Властивості. Клітина є елементарною біосистемою, оскільки саме на рівні клітин проявляються всі властивості життя. Основними властивостями клітини є відкритість, обмін речовин, ієрархічність, цілісність, саморегуляція, самооновлення, самовідтворення, ритмічність та ін. Визначаються ці властивості структурно-функціональною організацією біомембран, цитоплазми і ядра.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >