< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПОВЕРХНЕВИЙ АПАРАТ КЛІТИН

Клітина

Надмембранні структури

Плазмалема

Підмембранні структури

Клітина прокаріотів

Слизова капсула. Клітинна стінка з пептидогліканів (муреїн)

У наявності

Цитоскелет з мікрониток і мікротрубочок

Клітина рослин

Клітинна стінка з целюлози, пектинів, лігніну

У наявності

Цитоскелет з мікрониток і мікротрубочок

Клітина грибів

Клітинна стінка з хітину

У наявності

Цитоскелет з мікрониток і мікротрубочок

Клітина тварин

Глікокалікс. Пелікула (в одноклітинних)

У наявності

Цитоскелет з мікрониток і мікротрубочок

Надмембранні комплекси, їх будова та функції в різних клітинах

Поверхневий апарат клітин складається із надмембранних структур, плазматичної мембрани та підмембранних структур, які утворюють рецепторно-бар'єрно-транспортну та опорно-рухову системи клітин. Надмембранні структури можуть бути представлені в клітинах клітинною стінкою і глікокаліксом. У представників різних царств живої природи поверхневий апарат влаштований по-різному.

Клітинна стінка – надмембранний комплекс, що оточує клітини прокаріотів, грибів і рослин. На відміну від мембран, клітинна стінка не в змозі контролювати транспортування молекул до клітини із зовнішнього середовища.

Клітинна стінка прокаріотів – надмембранний комплекс клітин, який складається з муреїну. У прокаріотів первинна функція клітинної стінки – це захист від внутрішнього тиску, пов'язаного з високою концентрацією органічних молекул усередині клітини порівняно з навколишнім середовищем. Клітинна стінка еубактерій відрізняється від інших тим, що її основним компонентом є пептидоглікан (муреїн), який відповідає за жорсткість стінки і надання форми клітині. Він відносно пористий і не заважає потоку розчинних молекул крізь нього. Існує два основних типи бактеріальних клітинних стінок, які обумовлюють поділ бактерій на грам-негативні і грам- позитивні.

Клітинна стінка рослин – надмембранний комплекс клітин, який складається з волокон целюлози. Целюлозні волокна стінки утворюють каркас, який заглиблюється в основу з полісахаридів. Залежно від типу тканин рослин і функцій до складу стінки можуть входити й ліпіди, білки, неорганічні сполуки (наприклад, двооксид Силіцію, солі Кальцію). Клітинні стінки можуть дерев'яніти, тобто проміжки між волокнами целюлози заповнюються лігніном. Завдяки порам через клітинні стінки рослин відбувається транспортування води і розчинених сполук. Проникність стінок у рослин ілюструють на прикладі явищ плазмолізу і деплазмолізу. Плазмоліз – стиснення протопласта живої клітини з подальшим його відшаруванням від оболонки, яке відбувається в результаті втрати води під впливом підвищеної концентрації солей у навколишньому середовищі. При зануренні плазмолізованих клітин у воду протопласт набухає і набуває початкового положення (деплазмоліз). Рослинні клітинні стінки виконують цілий ряд функцій: забезпечують жорсткість клітини, надають форму клітині, визначають напрям її росту, протидіють внутрішньому осмотичному тиску, захищають від несприятливих чинників середовища тощо.

Клітинна стінка грибів – надмембранний комплекс клітин, який складається з азотовмісного полісахариду хітину. Крім того, до складу стінок можуть входити темні пігменти меланіни, амінокислоти, фосфати тощо. Стінки надають грибним клітинам жорсткість, можливіть підтримувати свою форму та запобігають розтягненню. Ці структури також обмежують вхід молекул, потенційно отруйних для гриба, наприклад, фунгіцидів. Склад, властивості та форма грибної клітинної стінки змінюються протягом життєвого циклу і залежать від умов зростання.

Глікокалікс – надмембранний комплекс тваринних клітин, утворений молекулами глікопротеїдів та гліколіпідів. До складу глікокаліксу можуть входити й певні ферменти. Основними функціями є зв'язок між клітинами (контактна функція), сприйняття подразників (рецепторна функція, а також участь у позаклітинному пристінковому травленні завдяки наявності в ньому ферментів. Оскільки шар дуже тоненький, він не виконує опорної функції, притаманної клітинним стінкам.

Отже, надмембранні структури клітин здійснюють захист клітин від несприятливих умов довкілля, є опорою для протопласту та забезпечують зв'язок із середовищем.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >