< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В КЛІТИНІ

Загальні уявлення про обмін речовин та перетворення енергії в клітині

Клітина є відкритою системою, яка обмінюється із середовищем речовинами, енергією та інформацією. Цей обмін відбувається за участю поверхневого апарату клітини і є зовнішнім, оскільки зв'язує клітину із зовнішнім для неї середовищем. У самій клітині речовини, енергія та інформація будуть зазнавати перетворень, які об'єднуються поняттям "внутрішній обмін" або "метаболізм". Метаболізм – сукупність процесів, які забезпечують перетворення речовин, енергії та інформації в клітині, що є основою Ті життєдіяльності.

Обмін речовин та енергії в клітині (метаболізм)

Пластичний обмін (анаболізм) – сукупність реакцій синтезу, які забезпечують ріст клітин, поновлення. їхнього хімічного складу

Енергетичний обмін (катаболізм) – сукупність реакцій розщеплення, які забезпечують клітину енергією

В основі реакції біосинтезу – утворення складних органічних речовин із простих

В основі реакції розщеплення – розклад складних органічних речовин на простіші

На здійснення цих процесів витрачається енергія, тому вони будуть ендотермічними

Ці процеси супроводжуються виділенням енергії і називаються екзотермічними

Основні процеси в клітині: фотосинтез, хемосинтез, біосинтез білків

Основні процеси в клітині: гліколіз, бродіння, кисневе розщеплення

У клітинах одночасно відбуваються процеси енергетичного і пластичного обміну. Вони пов'язані між собою потоком речовин та потоком енергії і здійснюються на основі спадкової інформації клітини. У результаті розщеплення певних речовин (вуглеводів та жирів, які є основним джерелом енергії) звільняється хімічна енергія, що витрачається на поглинання, засвоєння і накопичення хімічних сполук (здебільшого білків, які є основним будівельним матеріалом). Отже, процеси енергетичного і пластичного обміну – це різні сторони єдиного процесу обміну речовин і перетворення енергії в живих клітинах.

Для біохімічних реакцій анаболізму й катаболізму, які складають основу обміну речовин та енергії, характерні певні особливості, що відрізняють їх від реакцій неживої природи. Це, насамперед, висока швидкість перебігу завдяки участі ферментів. Завдяки ферментам енергія, необхідна для проходження реакцій, менша, ніж без їхньої участі. Реакції розщеплеуня складних органічних сполук до простих здійснюються, здебільшого, шляхом гідролізу, тому ферменти, які їх каталізують, називаються гідрологами. Ферменти, які прискорюють перебіг реакцій синтезу, називаються синтетазами. Крім високої швидкості, реакції біосистем мають надзвичайну впорядкованість, організованість, точність, що обумовлено певним упорядкованим розташуванням ферментів на мембранах та наявністю компартментів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >