< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Значення фотосинтеза для існування біосфери

Значення фотосинтезу для біосфери важко переоцінити. Саме завдяки цьому процесові вловлюється світлова енергія, перетворюється фотоавтотрофними організмами на енергію хімічних зв'язків синтезованих вуглеводів, а вже потім, по ланцюгах живлення, вона передається гетеротрофним організмам. Щороку завдяки фотосинтезу на Землі синтезується близько 150 млрд тонн органічної речовини. У синтезовану органічну речовину переводиться лише 1-2% сонячної енергії. Це пояснюється неповним поглинанням світла рослинами, а також тим, що частина сонячного світла відбивається від поверхні Землі назад у Космос, поглинається атмосферою тощо.

Зелені рослини та ціанобактерії, поглинаючи вуглекислий газ і виділяючи кисень, впливають на газовий склад атмосфери. Весь кисень атмосфери – біогенного походження і є побічним продуктом фотосинтезу. Формування окиснювальної атмосфери повністю змінило стан земної поверхні, зробило можливою появу дихання. Згодом у процесі еволюції, після утворення озонового шару, живі організми вийшли на суходіл. Крім того, фотосинтез перешкоджає нагромадженню СO2, захищає планету від перегріву. Вміст СO2 в атмосфері в умовах сучасної екологічної кризи почав збільшуватися, що впливає на тепловий режим Землі. Вуглекислий газ та водяна пара поглинають теплові промені, які відбиваються від нашої планети і створюють парниковий ефект.

Щороку завдяки фотосинтезу на Землі виділяється понад 200 млрд тонн вільного кисню, який не тільки забезпечує дихання організмів, й створює озоновий шар, який захищає все живе на планеті від згубного впливу короткохвильових ультрафіолетових космічних променів. Озоновий екран – це шар атмосфери (стратосфери), у межах якого концентрація молекул озону (O3) в 10 разів вища, ніж біля поверхні Землі. Озоновий шар лежить в стратосфері на висоті від 15 до 35 км. Стратосферний озоновий екран дуже чутливий до сучасних техногенних впливів, що досягли загрозливих масштабів.

Енергія, отримувана людством при спалюванні викопного палива (вугілля, нафта, природний газ, торф), також є акумульованою енергією фотосинтезу.

Продуктивність фотосинтезу залежить від багатьох чинників середовища. Основними з них є світло (інтенсивність, тривалість освітлення, якість світла), концентрація СO2, температура, вода, концентрація хлорофілу, забруднення навколишнього середовища та ін.

БІОЛОГІЯ+ Томас Бітті (J. Thomas Beatty) з університету Британської Колумбії та Роберт Блейкеншіп (Robert Blakenship) з університету Арізони відкрили фотосинтезуючу бактерію GSBI, яка існує на дні океану. Замість сонячного світла вона використовує слабке світло гідротермальних джерел на глибині 2,4 км, куди денне світло потрапити не може. Аналіз ДНК ідентифікував цей новий організм як бактерію з родини зелених сіркобактерій, які є типовими фотоавтотрофами. Бактерії GSB1 мають складну систему антен, які збирають світло гідротермальних джерел. Ця енергія передасться до реакційного центру, де і відбувається фотосинтез. Цей приклад показує можливість існування фотосинтезу не лише на поверхні нашої планети і не тільки за рахунок сонячної енергії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >