< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Принципи класифікації рослин

Класифікація рослин – галузь систематики, що вивчає процес установлення і характеристики систематичних груп, визначає розподіл їх за рядом певних ознак. Рослини відрізняються одна від одної за кількістю клітин, особливостями будови й життєвих функцій, за пристосуваннями, тривалістю життя тощо. За кількістю клітин рослини поділяють на:

  • одноклітинні рослини складаються лише з однієї клітини, у якій здійснюються всі необхідні життєві функції і процеси (наприклад, хламідомонада, хлорела);
  • колоніальні рослини – утворені групами сполучених між собою однакових клітин (вольвокс);
  • багатоклітинні рослини – складаються з великої кількості клітин, які утворюють тканини; у багатьох рослин тканини утворюють органи, а органи – системи органів.

Залежно від особливостей будови рослини поділяють на нижчі і вищі.

  • Нижчі рослини – це рослини, тіло яких не має тканин, органів, а в їх життєвому циклі не спостерігається чергування спорофіту та гаметофіту (водорості).
  • Вищі рослини – це рослини, тіло яких має тканини, органи, а в їх життєвому циклі спостерігається чергування спорофіту та гаметофіту (мохо-, хвоще-, плауно-, папоротеподібні, голонасінні та покритонасінні).

Залежно від основного принципу класифікації виділяють декілька типів систем: утилітарні, штучні, природні та філогенетичні (еволюційні). В утилітарній систематиці рослини класифікували за корисними для людини властивостями (наприклад, сільськогосподарські, лікарські). На основі якоїсь довільно взятої морфологічної ознаки або кількох ознак створювалися штучні системи. Природні, або натуральні класифікації, створювалися за сумою морфологічних ознак, а еволюційні – з урахуванням філогенетичних родинних зв'язків між організмами, які формувалися в процесі еволюції, із філогенетичних систем рослин найбільш повною, детально розробленою є класифікація А. Л. Тахтаджяна, згідно з якою царство Рослини поділяється на три підцарства.

Систематика рослин – одна з найдавніших біологічних наук. Перші серйозні успіхи в цій галузі пов'язані з іменем К. Ліннея. Для класифікації рослин у сучасній систематиці використовуються такі основні систематичні категорії, як царство, підцарство, відділ, клас, порядок, родина, рід і вид.

Життєві форми рослин

Залежно від особливостей будови надземної частини серед вищих рослин виділяють певні життєві форми. Вивчення життєвих форм є предметом морфології рослин. Життєві форми рослин – це зовнішній вигляд рослини, що виробився під впливом екологічних чинників і спадково закріпився. Вони відрізняються одна від одної за зовнішньою формою, морфологічними ознаками й анатомічною структурою органів. До однієї життєвої форми можуть належати рослини різних видів і родів і, навпаки, рослини одного виду можуть утворювати кілька життєвих форм. Основні категорії життєвих форм відрізняються висотою, ступенем здерев'яніння осьових органів і тривалістю життя надземних пагонів тощо. Нині існує чимало різних класифікацій життєвих форм, однак жодна з них не задовольняє вимог сучасної ботаніки. Найчастіше використовується класифікація за І. Г. Серебряковим, згідно з якою виділяють:

  • 1) дерев'янисті рослини (дерева, кущі, кущики);
  • 2) напівдерев'янисті рослини (напівкущі і напівкущики);
  • 3) наземні трав'янисті рослини (одно-, дво- і багаторічні);
  • 4) водні трав'янисті рослини.

Характеристика основних груп життєвих форм

Життєва форма

Ступінь здерев'яніння осьових органів

Висота осьових органів

Тривалість життя надземних пагонів

Дерева

Одне здерев'яніле стебло (стовбур), розгалуження якого починається високо над поверхнею землі

Десятки метрів (наприклад, у секвойї – 120-140 м)

Десятки і сотні років (наприклад, мамонтове і драконове дерево – до 4-6 тис. років)

Кущі

Багатостовбурні рослини, розгалуження яких починається 3 основи

1-6 метрів

10-25 років

Трави

Нездерев'яніле соковите стебло

Зазвичай до 1-6 метрів

Один рік (в однорічних трав) і декілька років (у багаторічних трав)

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >