< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВЕГЕТАТИВНІ ОРГАНИ. КОРІНЬ

Вегетативні органи

У міру ускладнення рослинних організмів, виходу їх з води на сушу відбулася диференціація тіла на органи, які у вищих рослин поділяють на вегетативні та генеративні.

Вегетативні органи – органи, які виконують основні життєві функції, служать для підтримання індивідуального життя рослин, а також для вегетативного розмноження. Такими органами у вищих рослин е корінь та пагін. Вони забезпечують ріст, живлення, фотосинтез, дихання, транспортування речовин тощо. При зміні функції змінюються й вегетативні органи, утворюючи видозміни (метаморфози).

Зовнішній вигляд і будова вегетативних органів пристосована до виконання властивих їм функцій.

Корені в більшості вищих рослин утворюють підземну частину і слугують для закріплення рослини в ґрунті та мінерального живлення. Тому корінь відрізняється від пагона, який формує надземну частину рослини. Корені не мають у своїх клітинах хлоропластів, вони не утворюють листків і бруньок, коренева система є більш розгалуженою тощо. Виконання коренем інших функцій привело до появи його видозмін (наприклад, коренеплоди у моркви для запасання речовин, корені-причіпки у плющів для підняття рослини вгору тощо).

Пагін складається зі стебла, листків і бруньок, які утворюють надземну частину рослини. Стебло служить місцем прикріплення та опори для листків, квіток, бруньок, забезпечує зв'язок між усіма частинами рослини. Але основною його функцією є транспортування речовин. Стебло також може виконувати інші функції, тому існують і його видозміни (наприклад, цибулини виконують функції запасання та вегетативного розмноження). Листок – це орган повітряного живлення, який виконує функції фотосинтезу, дихання та випаровування води, яке запобігає перегріванню рослини. Видозміни листків пов'язані з пристосуванням рослин до умов існування (наприклад, у посушливих умовах у кактусів листки набули форми колючок). Брунька – зачатковий пагін, який складається зі стеблової і листкової частин. За рахунок верхівкової бруньки пагін росте у висоту, а за рахунок бічних – галузиться. Розрізняють також бруньки вегетативні, з яких утворюються нові листки, та генеративні, з яких розвивається квітка або суцвіття.

Будова та функції кореня

Коріньце осьовий вегетативний орган рослин, який володіє необмеженим верхівковим ростом, позитивним геотропізмом, має радіальну симетрію, здатність до галуження, ніколи не має листків та утворює підземну систему. Поява кореня в процесі еволюції рослин – важливий ароморфоз, одне із пристосувань до життя на суші. Уперше справжні корені у вигляді додаткових з'являються у плавуно-, хвощо- та папоротеподібних. Особливостями будови кореня є те, що він ніколи не утворює листків, не розчленований на вузли і міжвузля, може мати первинну (без камбію) і вторинну (з камбієм) будову та ін.

Основними функціями коренів є:

механічна (закріплення рослин у субстраті);

транспортна (поглинання і транспортування води та розчинених мінеральних речовин).

запасаюча (відкладання поживних речовин у коренеплодах моркви, буряка, кореневих бульбах картоплі);

дихальна (дихають усі живі корені, але спеціалізованими видозмінами є пневматофори у мангрових дерев, болотяного кипариса забезпечують підземну частину рослин, які ростуть в заболочених місцевостях, киснем з повітря);

опорна (ходульні кореній кукурудзи, опорні корені баньяна, корені-причіпки плюща здійснюють опору);

розмножувальна (додаткові корені можуть здійснювати вегетативне розмноження рослин, наприклад, кореневі паростки у бузку);

симбіотична (завдяки кореням рослини можуть вступати у взаємовигідне співіснування з іншими організмами, наприклад, бактеріориза бульбочкових бактерій з бобовими рослинами, мікориза грибів з дубом, березою, осикою);

синтезуюча (корені здійснюють первинний синтез органічних речовин: амінокислот, гормонів, алкалоїдів);

видільна (корені можуть виділяти в ґрунт чи повітря вуглекислий газ, органічні кислоти, слиз для розчинення речовин ґрунту, впливу на інші рослини та Ґрунтові мікроорганізми).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >