< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Типи росту рослин

Ріст – це сукупність кількісних змін, які ведуть до збільшення розмірів, об'єму та маси новоутворених клітин, органів або цілого організму. Ріст насінних рослин розпочинається з проростання насіння і відбувається впродовж усього їхнього життя. Першою ознакою росту є поява зародкового корінця і зародкового пагона. Особливістю рослин є прикріплений спосіб життя, тому їм украй необхідний приріст усіх частин для охоплення якнайбільшого життєвого простору, адже для коренів і пагонів багаторічних рослин, листків однодольних рослин характерний необмежений ріст. А ось для однорічних рослин, генеративним органам яких потрібні якнайсприятливіші умови формування, та листків дводольних рослин властивий обмежений ріст. У рослин, на відміну від тварин, ріст відбувається лише в ділянках з твірною тканиною. Відповідно до місць розміщення твірної тканини рорізняють три типи росту: верхівковий (апікальний), бічний (латеральний) та вставний (інтеркалярний). Верхівковий ріст – це ріст коренів і пагонів у довжину, який здійснюється завдяки поділу і росту клітин верхівкової твірної тканини. Потовщення стебла та кореня, або бічний ріст, відбувається за участю бічної твірної тканини. І вставний ріст – це ріст пагонів у довжину в ділянках з вставною твірною тканиною, наприклад, у міжвузлях пшениці, жита. Ріст рослин проходить нерівномірно. Період активного росту змінюється періодом його сповільнення. За періодичністю ріст рослин може бути безперервним та періодичним. При безперервному рості розміри рослини постійно збільшуються (однорічні рослини), а за періодичного – періоди росту чергуються із періодами спокою, коли ріст рослин припиняється (наприклад, у дерев помірного клімату). Знання особливостей росту широко використовують у сільськогосподарському виробництві. Так, завдяки пасинкуванню (видалення бічних пагонів), пікіруванню (відщипування кінчика кореня під час пересаджування розсади) та вершкуванню (видалення суцвіття) досягають збільшення врожаїв рослин.

Отже, ріст у рослин необмежений і відповідно до місць розміщення твірної тканини розрізняють три типи росту: верхівковий, бічний та вставний.

Періоди й етапи розвитку рослин

Розвитокце сукупність якісних змін, які зумовлюють появу нових клітин, органів на окремих етапах життя рослини. Розвиток рослини – надзвичайно дивовижний і складний процес, який визначається спадковою інформацією організму

і впливом зовнішніх чинників. Він охоплює поділ і ріст клітин (цитогенез), утворення тканин (гістогенез), органів (органогенез), тобто розвиток рослин проходить одночасно з їхнім ростом. Усю сукупність перетворень рослинного організму – від зародження до природного відмирання – називають індивідуальним розвитком, або онтогенезом. Онтогенез наземних рослин відрізняється від розвитку тварин тим, що: а) зародок формується із зародкової твірної тканини; б) у процесі гістогенезу формуються тканини твірні, основні, провідні, механічні і покривні; в) сформований зародок мас такі зародкові органи, як зародкові корінець, стебельце, брунечку та одну або дві сім'ядолі. У розвитку квіткових рослин виділяють зародковий та післязародковий періоди. Зародковий період триває від зиготи до дозрівання насіння. Під час цього періоду й утворюються зародкова твірна тканина, зародкові корінець і пагін та поживна тканина (ендосперм). Завершується зародковий період формуванням і дозріванням насінини. Післязародковий період – це період від проростання до природного відмирання рослинного організму. Він включає: етап проростка – від проростання до формування перших зелених листочків; етап молодості (ювенільний етап) – від появи перших зелених листочків до цвітіння; етап зрілості (репродуктивний етап) – від першого цвітіння до втрати здатності розмноження насінням; етап старіння (сенільний етап) – від останнього плодоношення до загибелі організму.

Ембріональний період

Постембріональний період

  • 1. Етап продукування зародкової меристеми.
  • 2. Етап утворення зародкових корінця та пагона.
  • 3. Етап формування насінини.
  • 1. Етап проростка.
  • 2. Етап молодості (ювенільний етап).
  • 3. Етап зрілості (репродуктивний етап).
  • 4. Етап старіння (сенільний етап).

Отже, у розвитку рослин виділяють зародковий і післязародковий періоди, які поділяються на етапи залежно від появи певних морфологічних якісних змін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >