< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Регуляція росту та розвитку рослин

Нормальний ріст і розвиток рослин залежить від взаємодії зовнішніх та внутрішніх чинників. Значний вплив на ці процеси мають такі зовнішні чинники, як світло, тепло, вода, наявність поживних речовин, вміст кисню й вуглекислого газу в повітрі тощо. Із внутрішніх чинників регуляції процесів росту та розвитку виділяють, насамперд, дію рослинних гормонів, або фітогормонів.

Серед зовнішніх чинників визначальний вплив на ріст і розвиток мають світло і температура. Найкраще виявляється роль світла в процесі вирощування рослинне темряві. У таких рослин немає хлорофілу, білувате стебло, листочки дрібні, недорозвинені. Якщо на такий паросток подіяти навіть незначною кількістю світла, він змінює свій ріст, у нього розвивається зелене забарвлення тощо. Температура як чинник довкілля впливає на швидкість процесів життєдіяльності рослин і може сповільнювати або прискорювати їх ріст і розвиток. Проте надто високі або низькі температури можуть спричинити їхню загибель.

Внутрішня регуляція росту та розвитку здійснюється за допомогою поживних речовин та рослинних гормонів. Регуляція за допомогою поживних речовин – це найпростіший спосіб. Так, за умов нестачі речовин, які надходять від кореня, сповільнюється ріст листків. Але визначальним у регуляції росту і розвитку є вплив фітогормонів. Вони утворюються в клітинах верхівок кореня, стебла та молодих листків і через провідну тканину потрапляють до інших клітин, де і виявляється їхня дія. Одні фітогормони прискорюють поділ та ріст клітин, інші – сповільнюють їх, регулюючи таким чином проростання насіння, утворення квітів, плодів тощо.

Отже, регуляція росту і розвитку рослин здійснюється під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників, які діють у сукупності.

Прості та складні життєві цикли рослин

Життєвий цикл – це період між однаковими фазами розвитку двох чи більшої кількості однакових поколінь. Життєві цикли поділяють на прості та складні. За простого життєвого циклу всі послідовні покоління не відрізняються одне від одного (хлорела, хламідомонада), тоді як під час складного життєвого циклу спостерігається зміна різних поколінь. Для багатьох зелених, бурих і червоних водоростей, а також усіх вищих рослин характерні складні життєві цикли з чергуванням поколінь: гаплоїдного статевого і диплоїдного нестатевого поколінь. Диплоїдна рослина зветься спорофіт, тому що вона утворює гаплоїдні спори. Гаплоїдна рослина, що виростає зі спори, – гаметофіт продукує гамети. Із заплідненої яйцеклітини знову виростає спорофіт. Таким чином, спорофіт закономірно змінюється гаметофітом, який потім знову змінюється спорофітним поколінням. У багатьох водоростей спорофіт і гаметофіт, що являють собою самостійні організми, можуть бути зовні однаковими, а в інших видів – відрізнятися між собою. У наземних рослин гаметофіт і спорофіт завжди істотно відрізняються один від одного і розмірами, і будовою. Для мохоподібних характерним є домінування гаметофіта над спорофітом, і на гаметофіті формуються органи статевого розмноження – архегонії й антеридії. Із заплідненої яйцеклітини на гаметофіті розвивається диплоїдний спорофіт зі спорангієм, у якому утворюються гаплоїдні спори, що розсіюються й при проростанні дають початок новому поколінню гаметофітів. Іншим вищим споровим рослинам (хвощам, плаунам, папоротям) властива різка відмінність між гаметофітом і спорофітом. Гаметофіт у цих рослин, що зветься заростком, має вигляд невеликої зеленої пластинки, тим часом як спорофіт являє собою досить велику рослину (наприклад, деревоподібні папороті). Подільше зменшення гаметофіта властиве насінним рослинам. Так, у квіткових рослин жіночий гаметофіт представлений зародковим мішком із 7 клітин, а чоловічий – пилковим зерном із 3 клітин. Складні життєві цикли з чергуванням різних поколінь підсилює комбінативна мінливість, яка забезпечує здатність виду до існування в різних умовах.

Отже, у рослин життєві цикли можуть бути простими і складними і відрізняються вони відсутністю чи наявністю чергування поколінь.

Хто скаже, відкриє мені,

Які таємниці у тиші

Ховають рослини живі...

С. Єсенін

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >