< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Регуляція процесів життєдіяльності рослин. Фітогормони

Регуляція життєвих функцій – сукупність процесів, які забезпечують у рослинному організмі підтримування та відновлювання відносної сталості складу й перебігу процесів життєдіяльності відповідно до його потреб та змін навколишнього середовища. Регуляція процесів життєдіяльності рослин здійснюється на внутрішньоклітинному, міжклітинному рівні та на рівні цілого організму.

На внутрішньоклітинному рівні регуляція може здійснюватися: а) через регуляцію обміну речовин (метаболізм) за допомогою змін активності ферментів (наприклад, ферменти амілази активуються концентрацією вуглеводів) – метаболічна регуляція, б) за допомогою мембранних рецепторів, які дають змогу клітині відповідно регувати на зміни середовища (вплив на механорецептори волосків у тієї самої росички приводить до виникнення у клітинах збудження і реагування згинанням країв листків) – мембранна регуляція, в) за участю генів, які активуються у рослин за допомогою світла й фітогормонів (клітини епідерми можуть утворювати листки або продихи лише під впливом світла) – генетична регуляція.

Система регуляції на міжклітинному рівні охоплює: а) регуляцію за допомогою поживних речовин, яка є найбільш простим способом регуляції (наприклад, за умов нестачі речовин, які надходять від кореня, сповільнюється ріст листків) – трофічна регуляція, б) регуляцію за допомогою фітогормонів, які визначають процеси росту і розвитку цілої рослини та її окремих органів (регуляція тропізмів і настій за допомогою ауксинів) – фітогормональна регуляція, в) регуляцію процесів життєдіяльності рослин завдяки електрофізіологічним взаємодіям (зміна умов у зоні кореня продукує електричні імпульси, які, досягаючи листків, змінюють їхні функції) – електрофізіологічна регуляція.

Координована діяльність систем внутрішньоклітинної та міжклітинної регуляції забезпечується на рівні організму домінуючими центрами рослини, якими є верхівка пагона та верхівка кореня.

Отже, регуляція життєдіяльності рослин здійснюється хімічними речовинами та електричними імпульсами на внутрішньоклітинному, міжклітинному та організмовому рівнях.

Значення фітогормонів в регуляції процесів життєдіяльності

Визначальною регуляцією процесів життєдіяльності рослин є регуляція за участю фітогормонів. Фітогормони – це органічні речовини, які здатні в надзвичайно малих кількостях регулювати процеси життєдіяльності рослин. Одні фітогормони прискорюють поділ та ріст клітин, інші – сповільнюють їх, регулюючи таким чином проростання насіння, утворення квітів, плодів тощо. Фітогормони, зазвичай, поділяють на стимулятори (ауксини, гібереліни і цитокініни) та інгібітори (абсцизова кислота, етилен, жасмонова кислота). Кожна група фітогормонів має свою характерну дію, схожу в рослин різних видів.

Характеристика основних груп фітогормонів

Назва

Місце сінтезу

Физиологічна дія

Практичне застосування

Ауксини

Меристеми верхівок пагона

Стимулюють ріст і диференціювання клітин, визначають тропізми і настії, сприяють надходженню в ділянки росту поживних речовин та води

Для стимулювання коренеутворення у живців, утворення партенокарпічних плодів, запобігання опаданню листя, зав'язей і плодів

Гібереліни

Здебільшого

листки

Стимулюють ріст стебла, стрі- лкоутворення, цвітіння

Для переривання періоду спокою, прискорення проростання насіння, посилення росту стебла

Цитокініни

Меристеми верхівок кореня, недозрілі плоди

Стимулюють поділ клітин, обмін речовин, спричинюють розпускання бічних бруньок

Для посилення росту бічних пагонів, затримування процесів старіння

Абсцизова кислота

Листки, плоди, кореневий чохлик

Гальмує ріст, проростання насіння, є гормоном стресу в рослин, визначає геотропізми коренів

Для підвищення стійкості рослин до посухи, зменшення транспірації

Етилен

Меристеми в зоні вузлів стебла

Гальмує ріст, прискорює старіння, дозрівання плодів, листопад

Для прискорення дозрівання плодів

Отже, фітогормони є визначальними в системі регуляції процесів життєдіяльності рослин.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >