< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Відділ Хвощеподібні

Характерні риси будови та розвитку хвощеподібних

Хвощеподібні (Eguisetophyta) – це відділ вищих спорових судинних рослин, найхарактернішою особливістю яких є розчленування тіла на вузли і міжвузля. Вони представлені тільки одним родом – хвощ, у межах якого нараховують трохбільше 30 видів. В Україні є лише 9 видів.

Для хвощеподібних характерні пагони, складені з чітко виражених члеників – міжвузлів та вузлів з кільчасто розміщеними залишковими листками та бічними гілочками. Сучасні хвощеподібні – це багаторічні трав'янисті рослини з добре розвиненим розгалуженим підземним стеблом – кореневищем, від якого відходять надземні прямостоячі пагони. Надземні пагони більшості видів хвощів однорічні, на зиму відмирають. Тільки в окремих видів вони є вічнозеленими (у хвоща зимуючого). Почленовані пагони у деяких видів хвощів (наприклад, у хвоща польового) можуть бути двох типів: спороносні та вегетативні. Пагони ребристі, мають багато кремнезему, тому дуже жорсткі. Особливо багато кремнезему у стеблах хвоща зимуючого.

Листки у хвощеподібних маленькі, позбавлені хлорофілу, тому фотосинтез відбувається в зелених пагонах. Залишкові листки можуть мати бурий або чорний колір, плівчасті, зрослися у трубку із зубчиками, що вкриває вузол. У вузлах хвощів є твірна тканина, за рахунок якої хвощі ростуть у висоту. Можуть вони наростати і верхівкою. Підземна частина хвощів представлена кореневищем, на якому розвиваються додаткові корені та підземні бульбочки з крохмалем. Ще однією характерною рисою хвощів є наявність на верхівках пагонів своєрідних щиткоподібних утворів зі спорангіями – спорангієносців, які зібрані

Хвощ лісовий

Хвощ лісовий

Молодильник

Молодильник

в спороносні шишечки. Хвощі – рівноспорові рослини, у яких з однакових спор розвиваються одностатеві гаметофіти. Гаметофіти дуже маленькі, зелені пластинчасті, недовговічні, розміром в декілька міліметрів. Після дозрівання спор їхня зовнішня оболонка розривається навхрест на чотири стрічкоподібні гігроскопічні пружинки- елатери, завдяки яким спори розкидаються групами. Така особливість є пристосуванням для збільшення можливості утворення поруч чоловічих і жіночих гаметофітів, що сприяє заплідненню.

Отже, найхарактернішими рисами хвощеподібних є розчленування тіла на вузли і міжвузля, залишкові листки і домінування спорофіта.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >