< Попер   ЗМІСТ   Наст >

РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН. ГОЛОНАСІННІ

Вищих насінні рослини

Вищі насінні рослини – це група вищих рослин, які розмножуються та розселюються за допомогою насіння. До вищих насінних рослин належать представники відділів Голонасінні та Покритонасінні. Ознаками удосконалення вищих насінних рослин порівняно з вищими споровими рослинами є: 1) розмноження носінням, яке містить зародок майбутньої рослини, та набагато більший запас поживних речовин, аніж спора, а також насінина вкрита шкіркою, яка захищає зародок від несприятливих впливів навколишнього середовища; 2) заплідненню передує запилення – перенесення пилкових зерен, які містять нерухливі чоловічі гамети – спермії до частин рослини, в яких розміщені насінні зачатки з яйцеклітинами; 3) розвиток зародка здійснюється під захистом покривів насінного зачатка та за рахунок поживних речовин добре розвиненого спорофітного покоління; 4) для статевого розмноження вода не потрібна (чоловічі гамети, щоб запліднити яйцеклітину, проникають до насінного зачатка через пилкову трубку, а не через водне середовище); 5) насінні рослини представлені усіма життєвими формами – травами, кущами, деревами.

У насінних рослин нестатеве покоління є переважаючим, а статеве дуже сильно зменшується і спрощується. У життєвому циклі вищих насінних рослин спорофіт має ще більше значення, ніж у вищих спорових рослин. Він є не тільки носієм органів спороношення, а й домівкою для гаметофіта. У всіх вищих спорових рослин гаметофіти є вільноживучими й існують самостійно. У насінних рослин гаметофіти розвиваються і живуть на спорофіті, живлячись за рахунок його поживних речовин. Усі вищі насінні рослини є виключно різноспоровими. Спори у них двох типів – мікроспори дають початок чоловічому гаметофіту, а мегаспори – жіночому. Спори у насінних рослин, на відміну від спорових, розвиваються під захистом всередині насінних зачатків і пилкових мішків, які розташовані на спорофіті.

Отже, поява насінини, наявність запилення і внутрішнього запліднення, розвиток зародка всередині насінного зачатка, розвиток спрощеного гаметофіта за рахунок поживних речовин спорофіта, різноманітність життєвих фориголовні переваги насінних рослин, які дали їм можливість пристосуватися до наземних умов життя і досягти більш високого рівня розвитку порівняно із вищими споровими рослинами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >