< Попер   ЗМІСТ   Наст >

НАДЦАРСТВО ЕУКАРІОТИ. ЦАРСТВО ТВАРИНИ

Пустіть тварин у своє життя.

Телеканал "Discovery"

ТВАРИНИ

Загальна характеристика царства Тварини

Представників царства Тварини вивчає зоологія.

Зоологія – це наука, яка досліджує будову, життєдіяльність, різноманітність та поширення тварин, а також їхнє значення у природі й житті людини. Засновником зоології є давньогрецький вчений Арістотель, який у праці "Історія тварин" описав будову та життя близько 500 видів тварин. Основна мета зоології як науки – це одержання й узагальнення нових знань про рівні організації та різноманітність тварин, стан їх ресурсів, опрацювання методів раціонального використання та охорони тварин і їх угруповань. Основними методами вивчення тваринних організмів є: описовий метод, порівняльний метод, спостереження, експериментальний метод, мікроскопія та ін. Для вивчення тварин у сучасній зоології застосовують методи багатьох інших наук: хімії, фізики, математики, географії тощо. Сучасна зоологія – це ціла система наук (дисциплін) про тварин, які можна згрупувати за певними критеріями.

Різноманітність зоологічних наук

За завданнями досліджень

За об'єктом досліджень

Анатомія

Наука про будову тварин

Протозоологія

Вивчає найпростіших

Фізіологія

Наука про функції організму І

Арахнологія

Наука про павуків

Ембріологія

Наука про зародковий роз- виток

Ентомологія

Наука про комах

Екологія

Наука про взаємозв'язки тварин

Іхтіологія

Наука про риб

Етологія

Наука про поведінку тварин І

Орнітологія

Наука про птахів

Зоогеографія

Наука про поширення тварин |

Теріологія

Наука про ссавців |

Тварини поширені у всіх середовищах, де можливе життя: у наземному середовищі (косулі, лисиці), повітряному середовищі (птахи, комахи, рукокрилі ссавці та ін.), ґрунті (кроти, дощові черв'яки та ін.), водному середовищі (риби, китоподібні ссавці та ін.) та в живих організмах (паразитичні черви). Є види тварин, поширені по всьому світу (космополіти) і є такі, які проживають лише в певному регіоні (ендеміки). Одні з видів швидко пристосовуються до нових умов існування (види-синантропи, які живуть поблизу людини), а інші існують, мало змінившись з минулих геологічних часів (види-релікти). Але, незважаючи на вражаючу різноманітність тварин, усім їм властиві певні найзагальніші спільні ознаки. Організм тварин побудований з клітин, які мають ядро. Живляться тварини переважно готовими органічними речовинами, які вони отримують із довкілля у вигляді їжі. Більшість тварин, на відміну від рослин і грибів, здатна активно рухатися. Отже, тварини – це клітинні еукаріотичні організми, яким властивий гетеротрофний тип живлення і активний рух.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >