< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Місце тварин в екосистемах

Екосистема – це сукупність організмів та умов існування. Кожен вид організмів в екосистемі живиться певною їжею і, у свою чергу, є поживою для інших. Так формуються ланцюги живлення – послідовності організмів, в яких організми одного виду є об'єктом живлення організмів іншого виду. У ланцюгах живлення тварини є консументами, які живляться іншими організмами або частинками органічної речовини. Серед них є травоїдні (тварини, що живляться рослинною їжею), всеїдні (тварини, що споживають як рослинну, так і тваринну їжу), м'ясоїдні, а також паразити. Отже, консументи – це гетеротрофічні організми, що одержують енергію за рахунок харчування іншими організмами, тобто є споживачами органічної речовини.

В екосистемах спостерігають певні типи і форми взаємовідносин між організмами різних видів. Найчастіше виділяють симбіоз (мутуалізм, коменсалізм, паразитизм) і антибіоз (хижацтво, виїдання, конкуренція)

Симбіоз – тип взаємовідносин, за яких спостерігається співіснування організмів різних видів. Таке співіснування можливе у різних формах – мутуалізму, коменсалізму, паразитизму.

Мутуалізм – форма взаємовідносин, при якій співіснування є вигідним для обох видів і вони не можуть жити самостійно. Наприклад: терміти і джгутикові найпростіші, рак-самітник і актинії, корали і водорості зооксантели. Коменсалізм – форма взаємовідносин, при якій один з двох існуючих разом видів отримує користь від співіснування, не завдаючи шкоди іншому. Наприклад, акули і рибки-лоцмани, черепахи і риби-прилипали, медузи і рибки, які холваються між щупальцями. Паразитизм – форма взаємовідносин, при якій представники одного виду використовують представників іншого виду не лише як місце існування, а і як джерело живлення. Найбільша кількість паразитичних тварин спостерігається серед споровиків, плоских червів, круглих червів, ракоподібних і комах.

Антибіозтип взаємовідносин, за яких кожна із взаємодіючих популяцій різних видів відчуває негативний вплив іншої. Найчастіше проявляється у формі конкуренції, хижацтва, виїдання. Хижацтво – форма взаємовідносин, при якій представники одного виду поїдають представників іншого виду. Типовими хижаками у тваринному світі можна назвати акул, касаток, тигрів, левів та ін. Виїдання – форма взаємовідносин, при якій рослиноїдні тварини поїдають представників різних видів рослин (наприклад, коала, який живиться листям евкаліптів, олені, антилопи та ін). Конкуренція – форма взаємовідносин, що виявляється у змаганні за засоби існування й умови розмноження між особинами одного виду (внутрішньовидова) або різних видів (міжвидова). Наприклад, сірий пацюк конкурує з чорним, рудий тарган – з чорним, довгопалий річковий рак – з широкопалим та ін.

Отже, взаємовідносини тварин між собою та з іншими організмами дуже різноманітні і в процесі еволюції кожен вид тварин зайняв в екосистемах певне місце.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >