< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Загальна характеристика класу Головохордові

Головохордові – примітивні хордові тварини підтипу безчерепних. Налічує 35 видів виключно морських тварин. Найвідомішим та найбільш вивченим серед них є ланцетник, який поширений у багатьох морях, зокрема в Чорному. Ланцетник уперше описаний у 1774 р. відомим російським зоологом П. С. Палласом. Згодом, вивчаючи будову та розвиток ланцетника, відомий зоолог 0. 0. Ковалевський виявив, що крім ознак, характерних для безхребетних тварин, ланцетник має ознаки хордових.

Ланцетник звичайний (Branchiostoma lanceolatum) – це маленька (4-8 см завдовжки) морська тварина, яка живе на невеликих глибинах при піщаному дні.

Більшість часу він проводить, занурившись у пісок і виставивши назовні передній кінець тіла. Тіло у ланцетника напівпрозоре, веретеноподібне, сплюснуте з боків і загострене з обох кінців. На його передньому кінці розміщена передротова лійка, оточена щупальцями. Уздовж спинного боку тягнеться низька шкірна складка – спинний плавець. Хвостовий кінець облямований високим хво

Зовнішня будова ланцетника: А – нюхальна ямка; Б – вічка Гэссе; В – сегментованім'язи; Г – спинний плавець; Д – хвостовий плавець; Е – анальний отвір; Ж – підхвостовий плавець; 3 – зяброва пора; І – статеві залози; Й – черевні складки; К – передро- това лійка; Л – щупальця

Зовнішня будова ланцетника: Анюхальна ямка; Б – вічка Гэссе; Всегментованім'язи; Гспинний плавець; Д – хвостовий плавець; Еанальний отвір; Жпідхвостовий плавець; 3 – зяброва пора; Істатеві залози; Йчеревні складки; К – передро- това лійка; Лщупальця

стовим плавцем, який має форму ланцета (звідси назва тварини). У хвостовому відділі з черевного боку є короткий і низький підхвостовий плавець. Уздовж нижнього краю хвоста йде підхвостовий плавець (зазвичай неправильно називають черевним), а уздовж бічних країв черева – права і ліва черевні (метаплевральні) складки. Біля початку підхвостового плавця відкривається вивідний отвір зябрової порожнини (атріопор), а біля початку хвостового плавця – анальний отвір.

Особливості зовнішньої будови

Відділи тіла: голова, тулуб, хвіст, кінцівок немає; є шкірясті складки – плавці: спинний, хвостовий, підхвостовий.

Покриви шкіра гола (одношаровий слизовий епітелій, вкритий тоненькою кутикулою, і власне дерма з драглистої сполучної тканини), має залози, які виділяють слиз.

Внутрішня будова та особливості процесів життєдіяльності

Опора пов'язана з ендоскелетом, який представлений хордою. Вона тягнеться вздовж тіла і заходить у головний відділ, звідси і назва класу Головохордові.

Рух м'язовий, здійснюється за допомогою мускулатури, яка складається з сегментівміомерів. Мускулатура диференційована слабо і забезпечує лише нескладні рухи тварини під час плавання і заривання у пісок.

Травлення здійснюється за допомогою травної системи з трьох відділів: переднього (передротова лійка зі щупальцями, рот із сфінктером, глотка зі зябровими щілинами і особливим жолобком, який вкритий війками і виділяє слиз, – ендостилем), середнього (середня кишка з печінковим виростом) і заднього (задня кишка з анусом) відділів.

Живлення. За характером живлення ланцетник є фільтра тором. Вода з їжею (бактерії, дрібні планктонні тварини, ікринки риб тощо) завдяки роботі щупалець та війок глотки потрапляє через ротову порожнину в глотку. У глотці відбувається виловлювання завислих у воді часточок їжі, іх склеювання слизом і спрямування рухами війок ендостилю в середню кишку, де їжа перетравлюється. Неперетравлені рештки видаляються з організму через анальний отвір.

Дихання відбувається за допомогою зябрових щілин у глотці (близько 150 пар), що відкриваються в навколозяброву (amріальну) порожнину із зовнішнім отвором – зябровою порою (атріопор). Вони відділені вузькими перегородками, по яких проходять кровоносні судини. Вода, потрапляючи в глотку, завдяки рухові війок омиває зяброві перегородки і віддає кисень у кров. Газообмін також здійснюється через усю поверхню тіла.

Транспортування речовин у тілі відбувається за участю кровоносної замкненої системи. Серця немає, його замінює черевна аорта. Кров безбарвна і рухається внаслідок скорочення стінок черевної аорти та нижніх частин зябрових судин. По черевній судині кров тече до зябер, а по спинній – від зябер до заднього кінця тіла.

Виділення здійснюється за участю численних метонефридіїв уздовж глотки (до 100 пар), які відкриваються в навколозяброву порожнину.

Регуляція процесів здійснюється нервовою системою трубчастого типу, яка складається з ЦНС і ПНС. ЦНС примітивна і являє собою трубку, яка не диференційована на головний і спинний мозок. ПНС утворена двома парами головних і рядом "спинномозкових" нервів.

Подразливість – за участю слабко розвинутих органів чуттів: світлочутливі органи – вічка Гессе, нюхальна ямка на голові, яка сприймає хімічні подразники, дотикові клітини на тілі і щупальцях.

Розмноження статеве, здійснюється роздільностатевою системою з численних парних статевих залоз (близько 25 пар), які позбавлені власних проток. Запліднення зовнішнє, після того, як дозрілі гамети через розриви стінок гонад виходять у воду. Тому ланцетники розмножуються один раз у житті.

Розвиток непрямий. З яйця виходить рухлива личинка з війками, яка упродовж трьох місяців вільно плаває в товщі води, згодом осідає на дно і перетворюється на дорослу тварину.

Рід Ланцетники налічує близько 35 видів морських тварин (наприклад, ланцетник європейський, ланцетник азіатський та ін.). Великого практичного значення ланцетники не мають. їх використовує в їжу місцеве населення Південно-Східної Азії. Крім того, ланцетник є зручним об'єктом для наукових досліджень, як тварина, що зберегла ознаки предків хордових тварин.

Внутрішня будова ланцетника: А – хорда; Б – нервова трубка; В – глотка; Г – зяброві щілини; Д – печінковий виріст; Е – навколозяброва порожнина; Є – статеві залози; Ж – кишечник; З – черевні згортки; И – зяброва пора; І – анальний отвір; Й – метонефридїї; К – целом; Л – ендостиль

Внутрішня будова ланцетника: А – хорда; Бнервова трубка; В – глотка; Гзяброві щілини; Д – печінковий виріст; Е – навколозяброва порожнина; Є – статеві залози; Ж – кишечник; З – черевні згортки; Изяброва пора; Іанальний отвір; Й – метонефридїї; Кцелом; Л – ендостиль

Ознаки подібності ланцетника до безхребетних і хребетних тварин

Ознаки подібності до безхребетних тварин

Ознаки подібності до хребетних тварин

Багатоклітинність, вториннопорожнинність, двобічно- симетричність, тришаровість, покриви представлені одношаровим епітелієм, відсутність серця, велика кількість статевих залоз тощо

Наявність хорди, трубчаста НС, зяброві щілини в глотці, І нирки як органи виділення

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >