< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЛЮДИНА

Є чудес багато в світі, найчудесніша ж людина.

Софокл

БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Біологія людини, її складові частини

Біологія людини – це наука про походження, еволюцію та географічне розселення людей і про все, що пов'язане з людиною, зокрема Ті будовою, розвитком. Біологія людини – це комплексна навчальна і наукова дисципліна, яка для вивчення людини використовує дані багатьох біологічних дисциплін. Базовими складовими частинами біології людини є найдавніші науки про наш організм – анатомія та фізіологія.

Анатомія (від грец. anatomeрозтинання) – наука про будову і форму організму та його органів. Засновником анатомії вважають А. Везалія, автора виданої в 1543 році праці "De corporis humani fabrica". Основними розділами анатомії є описова, нормальна, патологічна, порівняльна, системна, топографічна (або хірургічна), пластична, мікроскопічна та ін.

Фізіологія (від грец. phy sis – природа) – наука про життєві функції всього організму, його окремих органів та систем. Засновником фізіології є У. Гарвей, який відкрив кровообіг. Основними розділами фізіології є загальна, порівняльна (еволюційна), нормальна, патологічна, спеціальна (прикладна). У спеціальній фізіології виділяють фізіологію травлення, вищої нервової діяльності, кровообігу, праці, спорту, вікову, космічну та ін.

Біологічні науки, які досліджують організм людини

Назва

Предмет досліджень

Цитологія

Будова і функції клітин

Гістологія

Будова і функції тканин

Ембріологія

Зародковий розвиток

Генетика

Закономірності спадковості та мінливості

Антропологія

Історичний розвиток людини

Біохімія

Хімічний склад і хімічні процеси організму

Біофізика

Фізичні процеси організму

Для вивчення організму людини найчастіше застосовуються два основних методи дослідження: спостереження і експеримент (дослід):

  • спостереження – цілеспрямоване й організоване дослідження організму для точного і повного виявлення його ознак;
  • експериментвивчення будови чи функцій організму на основі зміни дослідником умов його існування (проходження) і організації спостереження за наслідками цих змін.

Досить багато процесів в організмі є біоелектричними, що обумовило виникнення таких методів, як електроенцефалографія (метод дослідження електричної активності головного мозку), електрокардіографія (метод дослідження електричної активності серця), електроміографія (метод дослідження електричної активності м'язів), електрогастрографія (метод дослідження електричної активності шлунку), електроокулографія (метод дослідження електричної активності ока).

Для дослідження будови організму, окремих його органів, тканин і клітин використовуються світлова, електронна, растрова, скануюча мікроскопія (методи спостереження клітин та їхніх органел за допомогою мікроскопа), ультразвукове дослідження (метод дослідження будови організму за допомогою ультразвуку), рентгенографія (метод дослідження будови організму за допомогою рентгенівських променів), ендоскопія (метод безпосереднього огляду слизової оболонки органів за допомогою спеціальних освітлювальних приладів), офтальмоскопія (метод дослідження внутрішніх оболонок ока за допомогою спеціального очного дзеркала) та багато інших.

Біологічні науки про людину є науковою теоретичною базою практичних дисциплін: медицини, гігієни, психології, екологи'людини та інших. Знання про організм людини є основою теоретичної і практичної медицини, фундаментом для розуміння життєвих функцій і будови здорового й хворого організму, необхідною умовою розвитку сільського господарства, промисловості, мистецтва та інших галузей людської діяльності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >