< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Поняття про здоров я і хворобу людини

Основною метою наук, які вивчають організм людини, є забезпечення її здоров'я. Здоров'яце стан фізичного, психічного та соціального благополуччя, який обумовлює високу працездатність та соціальну активність людини. Чинниками, які сприяють збереженню і зміцненню здоров'я: чіткий і правильний розпорядок дня, висока рухова активність, достатнє фізичне навантаження, постійне спілкування з природою, використання її цілющих багатств – свіжого повітря, води, сонця. Існує ціла наука, яка займається вивченням формування, збереження і зміцнення здоров'я – валеологія (від грец. va/eoздоров'я, logosвчення). Окремий розділ або галузь медицини про здоров'я називається гігієною (від грец. hygieinos - цілющий). Залежно від спрямованості прикладних досліджень виділяють його підрозділи: особиста гігієна, комунальна гігієна харчування, гігієна праці, гігієна дітей та ін. Знання гігієни та застосування на практиці знань про здоров'я допомагає кожній людині дбати про свій організм і оберігати його від різних захворювань. Здоров'я можна оцінювати за допомогою різних показників. Висновки про кількісні показники здоров'я роблять на підставі антропометричних (ріст, вага), фізіологічних (величина артеріального тиску) та біохімічних (кількість гемоглобіну в крові) досліджень. Оцінка якісного стану здоров'я здійснюється завдяки порівнянню анатомічних і фізіологічних показників у конкретної людини з середніми значеннями цих показників у людей даного віку, статі.

Основні рекомендації для збереження, зміцнення та відновлення здоров'я

Рекомендації

Обґрунтування рекомендацій

Пізнайте свій організм

Слід розуміти, як побудований і як працює організм, що йому корисно, а що – шкідливо

Живіть у злагоді з природою

Відмежувавшись від природи і створивши тепличні умови, людина відгороджується від оздоровчих природних ВПЛИВІВ

Будьте добрими і милосердними

Гармонія існування з людьми можлива лише на основі альтруїзму. Ставлення до людей – запорука соціального благополуччя

Зміцнюйте впевненість, що ви здорові. Бажайте здоров'я всім, хто вас оточує

Нервова система задіює механізми відновлення порушень і людина здатна активізувати ці процеси, створюючи постійну мотивацію

Загартовуйтесь. Щотижня лазня або сауна

Для стимулювання захисних механізмів, тренування антистрессових систем, терморегуляції та ін.

Правильно харчуйтеся

Дотримуйтеся правил розумного помірного харчування, що запобігає надмірному навантаженню на роботу систем органів

Давайте своєму організму фізичне навантаження

Для активізування кровообігу, обміну речовин, нервової й ендокринної систем, виділення шлаків та ін.

Обмежте вживання "штучних" ліків

Вони є неприродними для організму і можуть обумовлювати побічні шкідливі впливи на клітини, органи й організм

При простуді не бійтеся підвищеної температури тіла

Пірогени активізують захисні сили для боротьби організму за здоровий стан

Найдіть у собі віру

Віра позбавляє організм від внутрішніх конфліктів, хронічних емоційних стресів і підтримує психічне здоров'я

Хвороба (morbus) – це порушення нормальної життєдіяльності організму, у результаті чого знижуються його пристосувальні можливості. У наш час, незважаючи на величезні успіхи медицини та поліпшення умов життя, кількість хворих неухильно збільшується, а тривалість життя зменшується. Хвороб багато, і виникають вони по-різному. У виникненні хвороб відіграють роль найрізноманітніші природні та соціальні чинники: механічні, фізичні, хімічні, біологічні, психогенні, спадкові та ін. Основними причинами хвороб людини є зменшення фізичного навантаження, збільшення нервово-емоційного напруження, шкідливі звички, неправильне харчування, відсутність режиму праці і відпочинку, забруднення довкілля, порушення санітарно-гігієнічних норм. Але підраховано, що на 70% виникнення хвороб залежить від самої людини. Існує Міжнародна класифікація хвороб, яка прийнята на XXIX сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я. Вона включає 999 тризначних рубрик, що відповідають діагнозам хвороб, які поєднані в 110 груп і 17 різних класів. Хвороби класифікують за різними критеріями:

■ за причинами виникнення: інфекційні (вірусні, бактеріальні) та неінфекційнг,

■ за анатомо-фізіологічними системами: хвороби органів дихання, кровообігу та ін.;

■ за ознаками статі та віку: жіночі, дитячі хвороби, хвороби старості та ін.;

■ за характером розвитку і перебігу: гострі та хронічні тощо.

При розгляді захворювання потрбно враховувати причини його виникнення (етіологію), механізм розвитку патологічних процесів (патогенез) і клінічні прояви (симптоми). У розвитку захворювання, зазвичай, виділяють такі періоди (стадії): 1) латентний, або прихований, період – від моменту контакту організму з патогенним чинником до появи перших ознак хвороби; 2) продромальний період – від появи перших ознак хвороби до повного розвитку симптомів; 3) період розпалу хвороби (або період від лат. "осте") – повний розвиток загальної клінічної картини хвороби; 4) період завершення хвороби; 5) період одужування.

Місце людини в системі органічного світу

Система органічного світу – це численність видів організмів на Землі, упорядкована шляхом включення їх у таксони надвидового рангу. Наука, завданням якої є це впорядкування, називається систематикою. За критеріями зоологічної систематики, усі сучасні люди належать до одного виду – Людина розумна.

Людина розумна – біологічний вид, який виник у процесі антропогенезу під впливом біологічних та соціальних чинників, формування якого є предметом антропології. Цю родову і видову назву запропонував засновник першої класифікації, відомий шведський натураліст Карл Лінней. І саме він помістив людину в ряд Примати і виділив у клас Ссавці.

Людина, як біологічний вид, займає таке місце в системі органічного світу: Царство Тварини (Animalia) → Підцарство Багатоклітинні (Metazoa) → Тип Хордові (Chordata) → Підтип Черепні, або Хребетні (Craniata, Vertebrata) → Клас Ссавці (Mammalia) → Ряд Примати (Primates) → Родина Гомініди (Hominidae) → Рід Людина (Ното) → Вид Людина розумна (Ното sapiens sapiens).

Становлення людини розумної відбувалося в природі тривалий час і під дією різних чинників. Антропогенез (від грец. "антропос" – людина і "генезіс" – виникнення)процес виникнення і формування людини в процесі історичного розвитку, пов'язаний з розвитком її трудової діяльності, свідомості, членороздільної мови, первісних форм суспільства. Виникнення людини пов'язано з антропогенним періодом кайнозойської ери. Людина сучасного типу з'явилася приблизно 40 000 років тому.

Рушійні сили антропогенезу

Біологічні чинники

Соціальні чинники

1. Мінливість

1. Суспільний спосіб життя

2. Спадковість

2. Праця

3. Природний добір

3. Мова. 4. Мислення. 5. Свідомість

Роль: забезпечують прояв біологічних особливостей, які закріплені генетично

Роль: забезпечують прояв соціальних неспадкових особливостей та їх формування в процесі навчання та виховання

Cogiio ergo sum – Я мислю, отже, я існую.

Р. Декарт

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >