< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК ЦІЛІСНА БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА

Структурно-функціональна організація людського організму

Організмце історично сформовано цілісна біологічна система, яка здатна до саморегуляції, самовідтворення та самооновлення. Організм людини має складну будову і виконує складні функції. Тому необхідно розрізняти окремо особливості структурної й функціональної організації організму. Структурна організація людського організму пов'язана з такими рівнями, як молекулярний, клітинний, тканинний, органний і системний. Рівень організації живої матерії – це місце біологічної системи з певними структурно-функціональними особливостями в загальній системі живої матерії. Знання функцій та структур на кожному рівні допомагає розкривати особливості функціювання організму людини в цілому.

Але для виконання будь-якої функції необхідне поєднання певної кількості структурних утворень. Тому функціональна організація відрізняється від структурної. Основою життєдіяльності організму є фізіологічні процеси – складна форма взаємодії та єдності біохімічних і біофізичних змін у клітинах. Групи клітин об'єднуються в органах для виконання певних функцій у функціональні одиниці. Постійне поєднання органів для виконання певної фізіологічної функції називають фізіологічною системою. Тимчасове ж поєднання органів різних фізіологічних систем утворює функціональну систему. Отже, схема функціональної організації: фізіологічні процеси – функціональні одиниці – фізіологічні системи – функціональні системи для здійснення фізіологічних функцій.

Властивість – це вираження сутності системи у її відношенні до навколишнього. Кожна властивість є наслідком здійснених фізіологічних функцій. Основними властивостями людського організму є саморегуляція, самооновлення, самовідтворення, обмін речовин, адаптивність, ріст, розвиток, спадковість, мінливість, гомеостаз, подразливість та ін.

Основними фізіологічними функціями людського організму є опора, рух, живлення, травлення, дихання, виділення, транспортування речовин, розмноження, регуляція процесів та ін.

Молекулярний рівень організації організму людини

Молекулярний рівень організаціїрівень, який визначається наявністю та участю у фізіологічних процесах перетворення енергії, речовини й інформації певних хімічних елементів та молекул. Із понад 100 відомих хімічних елементів близько 90 знайдено в організмі людини. їх поділяють на органогени (98%) – Карбон, Оксиген, Гідроген та Нітроген; макроелементи (1,9%) – Кальцій, Калій, Натрій, Ферум, Магній, Хлор, Фосфор, Сульфур; мікроелементи (0,1%) – Йод, Фтор, Купрум, Кобальт, Цинк, Манган та ін.

У клітинах організму хімічні елементи утворюють хімічні сполуки, які беруть участь в їх побудові та життєдіяльності.

Молекулярний хімічний склад організму

Неорганічні молекули

Органічні молекули (біомолекули)

Прості біомолекули

Складні біомолекули

 • 1. Вода.
 • 2. Мінеральні солі
 • 1. Амінокислоти.
 • 2. Жирні кислоти.
 • 3. Прості цукри.
 • 4. Нуклеотиди
 • 1. Білки.
 • 2. Ліпіди.
 • 3. Складні вуглеводи.
 • 4. Нуклеїнові кислоти

Основними сполуками клітини є вода, солі, білки, жири, вуглеводи і нуклеїнові

кислоти.

Хімічні сполуки клітини та їх значення

Назва

Особливості будови

Функції

Вода (близько 65% маси тіла)

Молекули містять атоми Гідрогену й Оксигену, поєднані ковалентними зв'язками.

Універсальний розчинник, осморегулятор, терморегулятор, середовище для дифузії, хімічний реагент

Мінеральні солі (близько 1-2%)

Молекули утворені атомами металів та кислотними залишками. В організмі перебувають у вигляді йонів або нерозчинних сполук

Входять до складу кісткової тканини, регулюють процеси, забезпечують транспортування сполук, проведення збудження, активують ферменти

Білки (10-12%)

Складні органічні сполуки, побудовані із залишків 20 амінокислот. У кожному організмі будова білків індивідуальна

 • 1. Будівельна (входять до складу органел).
 • 2. Каталітична (ферменти пепсин, трипсин).
 • 3. Регуляторна (гормони інсулін, тироксин).
 • 4. Рухова (скоротливі білкиактин, міозин).
 • 5. Транспортна (гемоглобін).
 • 6. Захисна (антитіла, фібриноген).
 • 7. Енергетична (1 г = 17,6 кДж)

Вуглеводи (0,2-2%)

Молекули побудовані з Карбону, Гідрогену й Оксигену за формулою (СН2O)n. Поділяються на моно-, ди- і полісахариди

 • 1. Енергетична (1 г = 17,6 кДж).
 • 2. Будівельна (входять до складу НК, АТФ).
 • 3. Запасаюча (наприклад, глікоген)

Жири (5-15%)

Молекули побудовані з жирних кислот і триатомного спирту – гліцерину. Основною властивістю є нерозчинність у воді

 • 1. Енергетична (1 г – 38,9 кДж).
 • 2. Будівельна (входять до складу мембран).
 • 3. Теплорегуляторно.
 • 4. Водоутворюючо (з 1 г жирів – близько 1,1 г води).
 • 5. Запасаюча (наприклад, бурий жир)

Нуклеїнові кислоти (1-2%)

Складні органічні сполуки, побудовані із залишків нук- леотидів. Розрізняють РНК і ДНК

 • 1. Спадкова (беруть участь у збереженні та передаванні спадкової інформації).
 • 2. Будівельна (входять до складу хромосом, рибосом)

АТФ

Молекули за будовою поді- 5ні до нуклеотидів

Аденозинтрифосфорна кислотауніверсальний "акумулятор енергії" в клітинах

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >