< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Органи і системи людського організму

Органце система тканин, які зв'язані спільністю походження, мають певну форму, розташування і виконують специфічну функцію. Органи складаються з кількох видів тканин, але одна з них завжди переважає і визначає його основну функцію. Ці структурні частини організму людини спеціалізуються на виконанні якоїсь конкретної життєвої функції (наприклад, серце виконує функцію насоса). Усі органи організму взаємопов'язані і взаємодіють. Органи людини можна поділяти на групи за різними параметрами:

  • паренхіматозні – складаються переважно з тканини, що забезпечує їхню основну функцію (легені, нирки, селезінка, печінка);
  • порожнисті – складаються з різних видів тканин, між якими існує певний взаємозв'язок (шлунок, кишківник, сечовий міхур);
  • постійні (дефінитивні) – виникли в процесі онтогенезу і функціонують до кінця життя (мозок, печінка);
  • тимчасові (провізорні) – виникають в організмі на нетривалий час, а потім зникають (амніон, хоріон, алантоїс, плацента);
  • прогресивні – на нижчих щаблях еволюції відсутні, але в процесі розвитку стають досконалішими та більш спеціалізованими (м'язи кисті, обличчя, мозок);
  • регресивні – у процесі еволюції поступово редукуються або зовсім зникають, якщо не набувають нових функцій (зяброві дуги, зуби мудрості, вушні м'язи);
  • зовнішні (очі, ніс, рука тощо);
  • внутрішні (серце, легені та ін).

Виконуючи спільну фізіологічну функцію, органи утворюють системи органів. Фізіологічні системи органів – це постійне поєднання органів, які виконують в організмі спільні життєвоважливі фізіологічні процеси (наприклад, дихальна система для виконання функції дихання). Ці системи можуть мати власні механізми нейрогуморальної регуляції і працювати незалежно одна від одної (наприклад, робота серця й секреція травних соків), а можуть бути чітко узгодженими між собою і працювати синхронізовано (наприклад, кровоносна і дихальна системи). До фізіологічних систем відносять опорно-рухову, кровоносну і лімфатичну, які поєднуються у серцево-судинну, імунну, дихальну, травну, покривну, видільну, ендокринну, нервову, сенсорну, статеву системи.

Функціональні системи органівце тимчасове поєднання органів різних фізіологічних систем, що забезпечують певну форму діяльності організму для досягнення корисного для організму результату (наприклад, під час бігу узгоджено функціонують органи дихальної, кровоносної, опорно-рухової, нервової систем). До складу будь-якої функціональної системи обов'язково входять нервові структури, які регулюють та об'єднують роботу неоднорідних складових за допомогою нейрогуморальних механізмів діяльності. Вони створюють нормальні умови для здійснення обміну речовин та забезпечення сталості внутрішнього середовища організму. Функціональні системи можуть бути спадковими (здійснюють прояви форм природженої поведінки) і набутими (забезпечують пристосування до мінливих умов зовнішнього середовища).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >