< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Будова, хімічний склад, властивості, ріст, типи і з єднання кісток

Кістка (os) – основний елемент скелетної системи, який утворений кістковою тканиною. Кістка живої людини – динамічна структура, у ній відбувається обмін речовин, утворення й руйнування трабекул і остеонів. Кістки розвиваються краще там, де більше працюють м'язи, що прикріплені до цих кісток. Форма і рельєф кістки залежать від характеру прикріплення м'язів: якщо м'яз прикріплюється сухожиллям – формується горбик, вплітається в окістя широким пластом – заглиблення, а в місцях проходження кровоносних судин – борозни. Форма, ширина і довжина кістки залежать від виконуваної організмом роботи.

Будову кістки можна розглянути на прикладі трубчастої кістки:

 • • кістка має середню частину – тіло кістки, або діафіз, і потовщення на кінцях – головки, або епіфізи, а між головкою і тілом кістки – пластинка росту, або метафіз із хрящової тканини;
 • • стінки кістки побудовані з компактної речовини, основною одиницею якої є остеони, між якими міститься зміцнююча неорганічна речовина; остеони (гаверсова система) – основна структурна одиниця кістки, яка складається з центрального каналу і системи кісткових пластинок, що концентрично його оточують;
 • • головки кістки утворені губчастою речовиною з пластинками, між якими розташований червоний кістковий мозок, що виконує кровотворну функцію;

Будова остеома: 1 – кісткова пластинка остеома; 2 – остеоцити; 3 – канал остеома (канал Гаверса)

Будова остеома: 1 – кісткова пластинка остеома; 2 – остеоцити; 3 – канал остеома (канал Гаверса)

 • • всередині є кісткова порожнина, яка в дорослих заповнена жовтим кістковим мозком, що виконує запасаючу функцію;
 • • зверху кістки вкриті окістям (сполучнотканинний утвір, що бере участь у живленні, рості та регенерації кістки).

Хімічний склад кістки

Неорганічні речовини (70%)

Органічні речовини (30%)

 • 1. Вода.
 • 2. Мінеральні солі
 • 1. Білки (колаген, осеїн).
 • 2. Жири

Надають кісткам твердості та міцності, що з'ясовується випалюванням кістки

Надають кісткам гнучкості та пружності, що визначають зануренням кістки в 10% розчин НСl й отримання декальцинованої кістки

Ріст кісток у товщину здійснюється за рахунок клітин внутрішнього шару окістя, а в довжину – за рахунок хрящової тканини пластинки росту. Завершується ріст у людини в 17-21-річному віці. Ріст кісток регулюється, здебільшого, гормоном гіпофізу – соматотропіном.

За формою, структурою та функціями кістки поділяють на групи:

 • 1) довгі трубчасті кістки – довжина значно переважає ширину і товщину, мають тіло, епіфізи, усередині порожнисті і заповнені жовтим кістковим мозком (наприклад, плечова, стегнова);
 • 2) короткі трубчасті кістки– це моноепіфізарні кістки, які мають скостеніння лише з одного кінця, жодний вимір не переважає значно над іншими (фаланги пальців, кістки зап'ястка);
 • 3) плоскі кістки – побудовані з губчастої речовини, яка зверху і знизу вкрита тонкими пластинками компактної (тім'яна, скроневі, тазові);
 • 4) змішані кістки – складаються з декількох частин, що мають різну будову, форму і походження (нижня щелепа, виличні, носові, піднебінні, хребці);
 • 5) повітроноснікістки – мають повітряні порожнини, які вистелені слизовою оболонкою і з віком збільшуються (лобова, клиноподібна, решітчаста, верхньощелепні).

Основними типами з'єднання кісток у скелеті є:

 • нерухомі – утворюються внаслідок зростання кісток (кістки черепа між собою);
 • напіврухомі – утворені хрящовими проміжками (з'єднання між хребцями);
 • рухомі, або суглоби – рухомі з'єднання кісток, що сполучаються, є порожнина (плечовий, кульшовий, колінний суглоби). Будову суглоба можна розглянути на малюнку простого суглоба:

■ поверхні кісток (1, 3) суглоба вкриті шаром гіалінового хряща (2), який зменшує тертя між ними;

■ кожний суглоб оточений суглобовою сумкою (5), що утворена щільною волокнистою сполучною тканиною;

■ стінки суглобової сумки складаються з двох мембран: зовнішньої фіброзної і внутрішньої синовіальної,

■ внутрішня стінка суглобової сумки виділяє суглобову рідину (4), яка діє як мастило;

■ ззовні суглоби укріплені зв'язками (6).

У скелеті людини розрізняють дуже різні типи суглобів.

Так, за об'ємом можливих рухів виділяють одноосьові – здійснюють рухи в одному напрямку (ліктьовий суглоб); двоосьові – у двох напрямках (колінний суглоб); багатоосьові–

Будова суглоба

Будова суглоба

утрьох напрямках (плечовий суглоб). За кількістю кісток: прості– з 2 кісток (кульшовий); складні – утворені декількома кістками (ліктьовий). За формою суглобових поверхонь: плоскі (міжхребцеві суглоби), кулясті (плечовий, стегновий), циліндричні (променево-ліктьовий), блокоподібні(міжфалангові суглоби), сідловидні (п'ястково- зап'ястковий), еліпсоїдні (променезап'ястковий), гвинтоподібні (ліктьовий) та ін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >