< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Плазма крові, її хімічний склад та значення основних компонентів

Плазма кровірідка частина крові, що містить основні та додаткові компоненти. Це колоїдний розчин різних речовин, що перебувають у динамічній рівновазі з тканинною і внутрішньоклітинною рідинами. У нормі концентрації одних речовин залишаються постійними, а вміст інших може коливатися у вузьких межах.

Хімічний склад плазми

Основні компоненти (наявні в постійній концентрації)

Додаткові компоненти (концентрація змінюється і має незначний вплив на властивості плазми)

Вода (90-92%).

Мінеральні йони (0,9%).

Білки плазми (7-8%).

Глюкоза (0,12%)

Поживні речовини (ліпіди, амінокислоти), вітаміни, мікроелементи (Сu, Go, I, Ζn, Μη). Гормони і ферменти. Проміжні продукти обміну (молочна, піровиноградна кислоти). Кінцеві продукти обміну (СO2, сечовина, сечова кислота, аміак, білірубін, креатинін та ін.)

Вода плазми крові є розчинником для різних речовин, які транспортуються кров'ю, забезпечує регуляцію концентрації речовин у клітинах і міжклітинному середовищі, підтримує кров'яний тиск, забезпечує перерозподіл тепла в організмі завдяки своїй великій теплоємності і теплопровідності та ін.

Концентрація солей, які в плазмі перебувають у вигляді йонів ( та ін.), становить 0,9% і підтримується на сталому рівні. Ця сталість має велике значення для існування клітин крові. Недарма фізіологічні розчини, які використовуються в медицині для поповнення об'єму крові при крововтратах, мають саме цю концетрацію солей.

Переважна більшість білків надходить у кровоносне русло з печінки – основного органу біосинтезу білків плазми. Основними білками плазми є:

альбуміни виконують транспортну (переносять тироксин, солі важких металів, деякі ліки), осморегуляторну (підтримують сталість осмотичного тиску, який регулює розподіл води між плазмою і міжклітинною рідиною), резервну (у плазмі дорослої людини розчинено близько 200 г білків) функції;

глобуліни виконують транспортну (альфа-глобуліни переносять глюкозу, мідь крові; бета-глобуліни транспортують залізо, ліпіди), захисну (гама-глобулінами є антитіла, фібриноген переходить у фібрин у процесі зсідання крові) функції;

фібриноген здійснює в процесі зсідання крові захисну функцію (переходить за певних умов у нерозчинний білок фібрин).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >