< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Форменні елементи крові, їх будова та функції

Уперше клітини крові виявив італійський анатом і лікар М. Мальпігі (1665). Серед формених елементів крові розрізняють еритроцити, лейкоцити і тромбоцити.

Еритроцити – червоні кров'яні тільця, які містять гемоглобін. їх кількість залежить від статі, віку, стану здоров'я, висоти над рівнем моря та ін. Щодня руйнується близько 200 млрд цих клітин. Загальна площа поверхні еритроцитів дорослої людини складає близько 3800 м2, що в 1500 разів перевищує поверхню людського тіла. Утворенню еритроцитів сприяють вітаміни В11, В12, С. Основна функція еритроцитів – транспортування газів. Транспортування кисню здійснюється за допомогою гемоглобіну, а транспортування вуглекислого газу – у вигляді карбгемоглобіну. Приєднання кисню до гемоглобіну з утворенням оксигемоглобіну відбувається при парціальному тиску 70-73 мм. рт. ст. Один грам гемоглобіну може приєднати 1,34 мл кисню.

Гемоглобін – червоний дихальний залізовмісний пігмент еритроцитів. Будову молекули гемоглобіну розшифрували і створили її модель у 1960 році англійські вчені М. Перутц і Д. Кендр'ю. Гемоглобін належить до складних білків – хромопротеїдів, складається з простетичної групи (гема) і білкової частини (глобіну). У молекулі гемоглобіну міститься 1 молекула глобіну і 4 молекули гема, який утримує в своєму складі атом заліза, здатний приєднувати або віддавати кисень без зміни валентності. На біосинтез гемоглобіну впливають вітаміни (В6, В12, фолієва кислота), мікроелементи та ін. В 1 літрі крові міститься 140-160 г гемоглобіну. Сполуками гемоглобіну є:

  • оксигемоглобін – сполука гемоглобіну з киснем, яка має яскраво-червоний колір і є нестійкою (НbO2);
  • карбгемоглобін – сполука гемоглобіну з вуглекислим газом, яка має темно- червоний колір і є нестійкою(НbСO2);
  • карбоксигемоглобін – патологічна сполука гемоглобіну з чадним газом, яка с стійкою і в цій сполуці гемоглобін втрачає здатність переносити кисень (НbСО);
  • метгемоглобін – патологічна сполука гемоглобіну з киснем, утворюється під дією сильних окисників, наприклад, нітратів (MtHb).

Стан, при якому кількість еритроцитів і гемоглобіну в одиниці об'єму зменшена, називається анемією, або недокрів'ям. Кров переносить менше кисню, і тому настає киснева недостатність, яка впливає на розумову діяльність і фізичну активність. Людина скаржиться на задишку, відчуває слабкість, шум у вухах, шкіра і слизові оболонки бліднуть. Основними причинами анемії можуть бути: а) захворювання червоного кісткового мозку, селезінки, печінки; 6) дія алкоголю, деяких хімічних речовин (солі важких металів, сполуки бензолу) чи токсинів, радіаційне забруднення; в) авітамінози (за відсутності В11, В12); г) нестача заліза та ін. Посилене вітамінізоване харчування, правильний режим праці й відпочинку допомагають відновити нормальний вміст гемоглобіну в крові.

Лейкоцити – білі кров'яні тільця, які здатні до самостійного пересування. Кількість лейкоцитів коливається в значних межах залежно від часу доби, стану організму, сильних емоційних реакцій, болю, інфекційних захворювань тощо. Окремі лейкоцити можуть жити десятки років (наприклад, клітини імунологічної пам'яті). Усі лейкоцити здатні до фагоцитозу, який був відкритий і описаний 1.1. Мечниковим. На фагоцитарній функції ґрунтуються основні функції лейкоцитів: поживна (здатні перетравлювати й переносити продукти перетравлення іншим клітинам), видільна (неперетравлювані частинки разом з лейкоцитами надходять у травний канал і виводяться з організму) і захисна (знищення чужорідних клітин і речовин). Лейкоцити здійснюють свої функції після надходження в тканини. За морфологічними ознаками лейкоцити поділяють на групи: гранулоцити і агранулоцити. Співвідношення кількості різних видів лейкоцитів у крові є характеристикою стану організму людини і називається лейкоцитарною формулою.

Лейкоцити, їх різновидність і функції

Лейкоцити

Гранулоцити (зернисті лейкоцити)

Агранулоцити (незернисті лейкоцити)

Базофіли

0,5-1%

Еозинофіли

2-4%

Нейтрофіли

50-70%

Лімфоцити

25-40%

Моноцити

4-8%

Виробляють гепарин і гістамін

Знешкоджують токсини; захист при алергії

Фагоцитоз мікробів (рухливі мікрофаги)

Забезпечують клітинний (Т-лімфоцити) і гуморальний (В-лімфоцити) імунітет

Фагоцитоз мікроорганізмів (нерухомі макрофаги)

Тромбоцити – кров'яні пластинки, які відіграють важливу роль при зсіданні крові. Утворюються в червоному кістковому мозку шляхом відщеплення невеликих часточок цитоплазми від великих кровотворних клітин – мегакаріоцитів. їх мембрана нестійка до механічних впливів і легко руйнується, тому тривалість їхнього життя – 10-12 днів. Тромбоцити мають здатність прилипати до чужорідних агентів, фагоциту- вати віруси і таким чином беруть участь у підтриманні неспецифічного імунітету.

Будова та функції клітин крові

Особливості будови клітин

Без'ядерні двовгнуті округлі клітини розміром 7-8 мкм; містять гемоглобін

Ядерні, непостійна форма, розміром від 7 до 20 мкм, без гемоглобіну

Без'ядерні округлі двояковипуклі, розміром 2-4 мкм

Місце

утворення

Червоний кістковий мозок

Червоний кістковий мозок, тимус, селезінка, лімфатичні вузли

Червоний кістковий мозок

Тривалість

життя

100-120 днів

Від 1-3 діб до десятків років

10-12 діб

Вміст у 1 мм* * * 3

4,5-5 млн

6-8 тис.

250-400 тис.

Збільшення і

зменшення

кількості

Еритроцитоз

Лейкоцитоз

Тромбоцитоз

Еритропенія

Лейкопенія

Тромбоцитопенія

Функції

Транспортна

Захисна (фагоцитоз мікробів, утворення антитіл, руйнування токсинів, перетравлення власних відмерлих клітин)

Зсідання крові, склеюють і фагоцитують мікроорганізми, участь у фібринолізі

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >