< Попер   ЗМІСТ   Наст >

КРОВООБІГ І ЛІМФООБІГ

Кровообіг та його значення

Кровообіг – це рух крові по судинах за рахунок рушійної роботи серця або пульсуючих судин. Кровообіг у тварин і людини був експериментально встановлений видатним англійським вченим У. Гарвеєм у 1628 році. Кровообіг відіграє транспортну роль у внутрішніх процесах організму: обміні речовин, гуморальній регуляції, терморегуляції, захисті організму, підтримує гомеостаз.

Функцією циркуляторної системи є швидке перенесення речовин з однієї частини тіла в іншу на такі відстані, при яких дифузія була б дуже повільним способом транспортування. До складу будь-якої циркуляторної системи входять такі компоненти: а) циркулююча рідина (якою є переважно кров); б) скоротливий орган, який забезпечує рух рідини по всьому тілі (серце або видозмінені кровоносні судини); в) шляхи руху рідини (кровоносні судини: артерії, вени, капіляри).

У людини серце і кровоносні судини утворюють замкнену кровоносну систему, яка забезпечує рух крові в одному напрямку (з передсердь у шлуночки і далі в судини), і яку можна розглядати в такому порядку (як транспортну систему, якою відбувається переміщення крові): серце → аорта → артеріїартеріоликапіляривенуливенисерце.

Еволюційні аспекти кровоносної системи

Кровоносна система – це сукупність утворів (судин, порожнин), які забезпечують циркуляцію гемолімфи (молюски, членистоногі) або крові (кільчасті черви, хребетні). Утворюються органи кровоносної системи із мезодерми. Розрізняють незамкнену і замкнену кровоносну систему. Незамкнена кровоносна система – це система, судини якої перериваються щілиноподібними просторами первинної порожнини (синусами, лакунами) і в якій циркулює гемолімфа. Замкнена кровоносна система – це система, у якій кров циркулює по неперервній сітці судин. Характерна для організмів з вторинною порожниною тіла. Доставка кисню до тканин здійснюється за рахунок дихальних пігментів (гемоглобіну, гемоціаніну, хлорокруоріну, гемованадіну та ін.), які знаходяться в розчиненому стані (безхребетні) або зосереджені в кров'яних клітинах (хребетні). Кровотворення у безхребетних здійснюється безпосередньо в крові або рідинах, що заповнюють порожнини; у хребетних – у кровотворних органах (кістковий мозок, селезінка та ін.).

Порівняльна характеристика кровоносної системи

Систематична група

Характерні особливості дихання

Найпростіші. Кишковопорожнинні. Плоскі черви. Круглі черви

Кровоносна система (КС) відсутня. Надходження поживних речовин і кисню до внутрішніх частин тіла і до клітин – шляхом дифузії. У медуз розвивається шлунково-судинна система, якою переміщується гідролімфа, що й виконує транспортну функцію

Немертини. Кільчасті черви

КС замкнена. Серця немає, рух крові завдяки пульсації спинної і кільцевих судин. Кров червона, у деяких зелена

Молюски

КС незамкнена (у головоногих замкнена). Серце 2-, 3-, 4-камерне. Гемолімфа червона або синя

Членистоногі

КС незамкнена. Серце трубчасте багатокамерне з отворами на спинній стороні тіла. Гемолімфа червона або синя

Ланцетники

КС замкнена. Серця немає, його функцію виконує черевна аорта. Коло кровообігу одне. Кров безбарвна, без формених елементів крові

Риби

КС замкнена. Серце 2-камерне, з венозною кров'ю. Одне коло кровообігу. Дуг аорти немає, відходить черевна аорта

Земноводні

КС замкнена. Серце 3-камерне. Два кола кровообігу. Через артеріальний конус від шлуночка відходить черевна аорта, яка ділиться на судини

Плазуни

КС замкнена. Серце 3-камерне з неповною перегородкою. Два кола кровообігу. Від шлуночка відходять права і ліва дуга аорти, які над серцем зливаються

Птахи

КС замкнена. Серце 4-камерне. Два кола кровообігу. Від лівого шлуночка відходить права дуга аорти

Ссавці

КС замкнена. Серце 4-камерне. Два кола кровообігу. Від лівого шлуночка відходить ліва дуга аорти

Отже, еволюція кровоносної системи йшла в таких напрямках: 1) розвиток судин, поява в їх стінках м'язової тканини і формування замкненої кровоносної системи із незамкненої; 2) перетворення порожнинної рідини в кров із спеціалізованими клітинами; 3) поява центрального органа кровообігу і його вдосконалення, що забезпечувало розділення крові; 4) поділ крові на венозну й артеріальну, що досягається утворенням двох кіл кровообігу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >