< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Будова серця людини

Серце – порожнистий м'язовий орган, який забезпечує кровообіг. Розміщується в грудній порожнині між легенями, безпосередньо за грудиною (дещо зліва). Маса серця – 220-300 г (0,42%). Загальною формою серце подібне до конуса, який вершиною розміщений вниз, а основою – вгору.

Серце людини складається з 4 камер: двох передсердь (лівого та правого) і двох шлуночків (лівого та правого). Ліва і права частини розділені серцевою перегородкою. Між передсердями і шлуночками є отвори, які закриваються двостулковим клапаном, або мітральним – у лівій половині, і тристулковим – у правій. Роботу цих клапанів забезпечують сосочкові м'язи та сухожилкові нитки. Розрізняють ще півмісяцеві клапани (в аорті і в легеневому стовбурі). Стінка серця утворена 3 шарами: зовнішній – ендокард, середній – міокарду внутрішній – епікард. Зовні серце вкрите навколосерцевою сумкою – перикардом, який має багато еластичних волокон і зсередини теж вистилається ендотелієм. У перикардіальній порожнині є невелика кількість рідини.

Будова серця: 1 – навколосерцева сумка (перикард); 2 – зовнішня оболонка серця (епікард); 3 – середня оболонка серця (міокард); 4 – внутрішня оболонка серця (ендокард); 5 – серцева перегородка; 6 – двостулковий (лівий, мітральний) клапан; 7 – тристулковий (правий) клапан; 8 – півмісяцевий клапан; 9 – аорта; 10 – легенева артерія; 11 – легенева вена; 12 – нижня порожниста вена; 13 – верхня порожниста вена

Будова серця: 1навколосерцева сумка (перикард); 2зовнішня оболонка серця (епікард); 3 – середня оболонка серця (міокард); 4 – внутрішня оболонка серця (ендокард); 5серцева перегородка; 6 – двостулковий (лівий, мітральний) клапан; 7 – тристулковий (правий) клапан; 8 – півмісяцевий клапан; 9 – аорта; 10 – легенева артерія; 11 – легенева вена; 12 – нижня порожниста вена; 13 – верхня порожниста вена

Основними властивостями серцевого м'яза є:

  • автоматів – здатність серця скорочуватися під впливом імпульсів, які виникають у самому серці;
  • збудливість здатність серця переходити зі стану спокою до робочого стану під впливом різних подразників;
  • провідність – здатність серцевого м'яза поширювати збудження з будь-якої ділянки по всьому серцю;
  • скоротливість – здатність серцевого м'яза реагувати скороченням у відповідь на збудження.

Кровопостачання серця здійснюється через серцеве (третє) коло кровообігу (коронарні артерії, коронарні вени, що вливаються е венозну пазуху серця, яка відкривається в праве передсердя).

Особливості будови серця у зв язку з виконуваними функціями

Будова серця

Особливості будови

Функції складових серця

Навколосерцева сумка – перикард

Утворена сполучною тканиною, яка має багато еластичних волокон

Оберігає серце від перерозтягування і виділяє рідину для зменшення тертя

Зовнішній шар – епікард

Утворений сполучною тканиною, покритою одношаровим епітелієм

Забезпечує захист серця

Середній шар – міокард

Утворений серцевою поперечно- посмугованою тканиною

Забезпечує скорочення серця

Внутрішній шар – ендокард

Утворений сполучною тканиною з еластичними волокнами

Вистилає камери серця зсередини і утворює клапани серця

Серцева

перегородка

Це суцільний поздовжній м'язовий утвір

Розділяє серце на ліву і праву частини

Стулкові

клапани

Із сполучної тканини, лівий – двостулковий, правий – тристулковий

Не пропускають кров назад до передсердь

Півмісяцеві клапани

Утворені сполучною тканиною

Не пропускають кров назад із І судин до шлуночків

Праве і ліве передсердя

Складаються з трьох оболонок, мають тонку м'язову стінку

Забезпечують рух крові до шлуночків

Правий і лівий шлуночок

Складаються з трьох оболонок, мають товсту м'язову стінку

Забезпечують надходження крові в мале і велике кола кро- І вообігу

Серцевий цикл

Серцевий цикл – це взаємоузгоджена ритмічна зміна скорочень передсердь, скорочень шлуночків і загальне розслаблення серця. Один повний серцевий цикл складається з однієї систоли і однієї діастоли і триває близько 0,8 сек.

Фази серцевого циклу

Ознаки

I фаза – систола передсердь

II фаза – систола шлуночків

III фаза – загальна діастола

Тривалість

0,1 сек

0,3 сек

0,4 сек

Стан клапанів

Відкриті

Закриті

Напіввідкриті

Рух крові

До шлуночків

У мале і велике коло кровообігу '

До передсердь і І в шлуночки

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >