< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Робота серця

Основними показниками роботи серця, його функціонального стану є:

■ об'єм крові, що викидає шлуночок серця за одне скорочення, називається систолічним – СОК (це близько 70 мл крові);

■ кількість крові, яку викидає шлуночок за 1 хв, називається хвилинним об'ємом крові – ХОК (він дорівнює систолічному об'єму, помноженому на число серцевих скорочень за 1 хв);

■ при частоті серцевих скорочень 72 уд/хв хвилинний об'єм крові (ХОК) становить: ХОК = СОК × ЧСС = 70 × 72 = 5000 мл/хв, або 5 л/хв.

У нормі в стані спокою частота серцевих скорочень коливається від 60 до 80 уд/хв. У відповідних умовах і при захворюваннях ця частота може змінюватися. При більш повільному ритмі – брадикардії– частота серцевих скорочень дорівнює 40-50 уд/хв, при частішому – тахікардії – перевищує 90-100 уд/хв. Порушення правильного ритму серцевих скорочень називається аритмією.

Звуки, які виникають під час систоли і діастоли серця, називаються тонами серця. їх можна прослуховувати за допомогою стетоскопа, фонендоскопа, а графічний запис на фонокардіографі називається фонокардіограмою. Скорочення серця супроводжуються електричними процесами, які можна виявити за допомогою електрокардіографів, а сам запис електричної діяльності серця назвали електрокардіограмою. Нині широке розповсюдження одержала ангіокардіографія – рентгенографія серця та магістральних судин людини після введення в них контрастної речовини.

Авто магія серця

Ритмічність та синхронність роботи серця забезпечується процесами, які виникають у його унікальній системі клітин, що називається провідною системою серця. Вона включає: а) синусно-передсердний вузол (водій серцевого ритму); б) передсердно-шлуночковий вузол; в) пучок Гіса; г) волокна Пуркіньє.

Ці клітини містяться в серцевому м'язі, і в них автоматично виникають ритмічні імпульси, які поширюються по серцевому м'язу і задають ритм його скороченню. Завдяки автоматії серце може скорочуватися незалежно від нервових і гуморальних впливів. Це дає змогу підтримувати життєдіяльність організму навіть при порушенні діяльності нервової системи. Але в нормі автоматизм роботи серця під впливом нервово-гуморальної регуляції узгоджується з потребами організму.

Нервово-гуморальна регуляція діяльності серця

Робота серця дуже добре пристосована до потреб організму завдяки механізмам саморегуляції (автоматія серця), нервової та гуморальної регуляції. Нервова регуляція– шляхом подвійної іннервації за рахунок вегетативної нервової системи: симпатичні нерви збільшують частоту і силу скорочень серця; парасимпатичні нерви сповільнюють частоту і силу скорочень серця. Центр серцевої діяльності розташований у довгастому мозку. Гуморальну регуляцію серця здійснюють адреналін і норадреналін, які посилюють і прискорюють скорочення серця; ацетилхолін – зменшує частоту і силу скорочень серця; електроліти (йони калію сповільнюють частоту і силу скорочень серця, йони кальцію збільшують частоту і силу скорочень серця).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >