< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ДИХАННЯ

Значення дихання для життєдіяльності організму

Дихання – сукупність процесів, які здійснюють окиснення органічних речовин і отримання енергії для життєдіяльності. В усіх організмів розрізняють зовнішнє та внутрішнє дихання. Зовнішнє дихання, або газообмін – сукупність процесів, які забезпечують обмін газів між організмом і середовищем. Завдяки цим процесам відбувається поглинання за допомогою покривів або спеціалізованих органів дихання кисню і виділення вуглекислого газу. За способом дихання і будовою дихального апарату виділяють такі типи зовнішнього дихання: шкірне, трахейне, зяброве і легеневе. Внутрішнє (клітинне, тканинне) дихання – сукупність біохімічних процесів розщеплення органічних речовин за участю клітинних ферментів, які супроводжуються виділенням енергії. Ця енергія акумулюється у вигляді АТФ і використовується для процесів життєдіяльності клітин і організму в цілому.

У більшості тваринних організмів дихання відбувається за участю дихальної системи, яка забезпечує реалізацію таких основних функцій, як:

окисна – надходження в клітини кисню для окисних процесів;

видільна – видалення з організму продуктів обміну;

теплорегуляторна – регулювання температури тіла через випаровування води з поверхні легень або зігрівання вдихуваного повітря;

захисна – слиз та епітелій знешкоджують мікроорганізми, затримують пил;

чуттєва – у носовій порожнині містяться нюхові рецептори;

звукоутворювальна – гортань містить голосовий апарат, який створює звуки.

Еволюційні аспекти дихальної системи

Дихальна система – сукупність органів для газообміну між організмом і навколишнім середовищем. Розвиваються органи дихання як вгини або вирости зовнішніх покривів чи стінки кишкового тракту. Існує два основних типи органів: водяного дихання (зябра) і повітряного дихання (трахеї і легені). Вперше органи дихання виникли у кільчастих червів (у вигляді зябр).

Порівняльна характеристика органів дихання

Систематична група

Характерні особливості дихання

Найпростіші.

Кишковопорожнинні.

Плоскі черви.

Круглі черви

Газообмін через усю поверхню тіла. Спеціальні органи дихання відсутні. Паразитичні форми – у більшості анаероби

Кільчасті

Зовнішні зябра (багатощетинкові черви) і всією поверхнею

черви

тіла (малощетинкові черви, п'явки)

Молюски

Зябра (двостулкові, головоногі) і легені (черевоногі)

Членистоногі

Зябра (ракоподібні), трахеї і легені (павукоподібні), трахеї (комахи)

Ланцетники

Зяброві щілини в глотці

Риби

Зябра. Додаткові органи для дихання атмосферним повітрям: легені (дводишні риби), лабіринтовий орган (акваріумні рибки макроподи), ділянки ротової порожнини, глотки, задньої кишки, плавальний міхур

Земноводні

Легені (у дорослих – тонкостінні комірчасті мішки), зябра (у личинок) і шкіра (з великою кількістю кровоносних судин). Дихальні шляхи: ніздрі, ротова порожнина, трахейно-гортанна камера

Плазуни

Легені (комірчасті мішки з численими перетинками). Дихальні шляхи: ніздрі, гортань, трахея, 2 бронхи

Птахи

Легені (губчасті тіла з парабронхів і бронхіол). Дихальні шляхи: ніздрі, носова порожнина, верхня гортань, трахея з голосовим апаратом, бронхи. Є повітряні мішки

Ссавці

Легені (альвеолярна будова). Дихальні шляхи: ніздрі, носова порожнина, гортань з голосовими зв'язками, трахея, бронхи 1, 2, 3, 4-го порядків

Отже, еволюція дихальної системи йшла в напрямках: 1) збільшення поверхні дотику з навколишнім середовищем і підвищення проникності стінок; 2) диференціації дихальних шляхів, що зумовлює більш досконале надходження то газообмін повітря.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >