< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ШКІРА

Еволюційні аспекти покривів тіла

Покриви тіла виконують роль захисту від шкідливих впливів, функцію сприйняття подразнень, а також беруть участь в обміні речовин, нерідко є додатковим органом дихання і виділення. У багатоклітинних тварин вони утворені епідермісом ектодермічного походження і сполучнотканинною дермою, яка є похідною мезодерми.

Еволюція покривів у тварин

Група

Характерні особливості покривів тіла

Найпростіші

Зовнішня клітинна мембрана, пелікула (джгутикові, інфузорії) і раковина (морські корененіжки)

Кишково

порожнинні

Ектодерма із епітеліально-м'язових клітин, між якими є жалкі та проміжні клітини

Плоскі черви

Одношаровий епітелій у складі шкірно-м'язового мішка: у війчастих – одношаровий війчастий, у паразитичних – тегумент

Круглі черви

Одношаровий епітелій і кутикула в складі шкірно-м'язового мішка

Кільчасті

черви

Одношаровий епітелій і тонка кутикула в складі шкірно-м'язового мішка. Багато слизових залоз

Молюски

Одношаровий епітелій утворює мантію, яка зумовлює появу черепашки

Членистоногі

Одношаровий епітелій і товста хітинова кутикула. У ракоподібних відбувається просякання хітину вапном, у павукоподібних і комах вкривається воскоподібною плівкою

Ланцетники

Шкіра з одношарового епітелію і сполучнотканинної дерми. Багато одноклітинних слизових залоз

Риби

Шкіра з багатошарового епітелію і дерми. Є одноклітинні слизові залози. Характерна луска

Земноводні

Шкіра гола, з багатошарового плоского епітелію і дерми. Є багатоклітинні слизові залози. У шкірі – густа сітка кровоносних судин

Плазуни

Шкіра суха, із багатошарового епітелію і дерми. Залози відсутні. Виникають рогові лусочки, щитки, пластинки, які вкривають шкіру і є похідними епідермісу

Птахи

Шкіра суха, тонка, з багатошарового епітелію і дерми. Залози відсутні (крім куприкової). Є пір'я – похідні епітелію шкіри

Ссавці

Шкіра товста, з багатошарового епітелію і дерми. Є розвинені залози (потові, сальні, пахучі, молочні) і волосяний покрив (рогові утвори)

Будова та функції шкіри людини

Шкіра (cutis) – зовнішній покрив тіла людини, який є бар'єром між зовнішнім та внутрішнім середовищем. Шкіра має загальну поверхню 1,5-2,5 м2 і захищає тіло від зовнішніх впливів, бере участь у диханні, виділенні, терморегуляції, сприйнятті подразнень та ін. Складається шкіра з трьох шарів: епідермісу, дерми і підшкірної жирової клітковини. Важливими для організму є похідні шкіри – нігті, волосся, шкірні залози, які є залозами зовнішньої секреції і поділяються на потові, сальні та молочні. Вигляд шкіри змінюється залежно від емоційного стану та від загального стану організму, її стан може бути індикатором багатьох захворювань. Розділ медицини, який вивчає будову, розвиток, функції, захворювання шкіри, називається дерматологією.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >