< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ГУМОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ

Еволюційний аспект гуморальної регуляції функцій

Гуморальна регуляція (від лат. гуморрідина) – це регуляція функцій організму, яка здійснюється через рідинні середовища (кров, лімфу, тканинну рідину) за допомогою біологічно активних речовин та продуктів обміну речовин, або метаболітів. У найпростіших регуляторну функцію виконують метаболіти. Наступним кроком еволюції є поява нервової системи та нейросекреції – здатності окремих нервових елементів виробляти й виділяти біологічно активні речовини. Особливе місце в регуляції функцій організму тварин належить нейрогормонам, що виробляються нейросекреторними клітинами нервових вузлів, гіпоталамуса, епіфіза тощо. Явище нейросекреції досить поширене в тваринному світі. Воно описане у війчастих червів, сисунів, молюсків, морських зірок і хребетних. Нейросекреторні клітини виявлені у всіх тварин, які мають нервову систему. Пізніше з'явилися спеціалізовані утвори – ендокринні залози. Ці залози виявлено серед безхребетних у головоногих молюсків, ракоподібних і комах. Таким чином, ендокринна регуляція функцій з'явилася в процесі еволюції у тварин з досить досконалою нервовою системою. Отже, еволюція гуморальних регуляторних утворів відбувалося в такому напрямку: внутрішньоклітинні регулятори-метаболіти – нейросекреторні клітини – ендокринні залози. Причому у вищих тварин і людини збереглися всі зазначені регуляторні механізми, але провідна роль в інтеграції організму в єдине ціле належить нервовій системі. Ендокринні залози контролюються ЦНС і є складовим компонентом загальної нейрогуморальної регуляції функцій організму.

У людини основними видами регуляції є нервова й гуморальна, які характеризуються певними особливостями.

Порівняльна характеристика нервової і гуморальної регуляції

Ознаки

Нервова регуляція

Гуморальна регуляція

Механізм впливу

Електрофізіологічний

Гуморальний

Швидкість передачі сигналів

Дуже висока

Повільна

Чинники

передачі сигналів

Нервові імпульси

Біологічно активні речовини

Шляхи

передачі сигналів

Нервові волокна і нерви

Внутрішнє середовище

Характер впливу

Короткочасний і конкретний вплив

Тривалий і загальний вплив

Тип контролю

Місцевий контактний

Дистантний

Залози секреції у людини

Хімічні сполуки, які здійснюють гуморальний тип регуляції, виробляються переважно залозами секреції. Є три типи цих залоз:

залози зовнішньої секреції, або екзокринні залози, – це залози, які виділяють через протоки свої секрети на поверхню тіла або в порожнини тіла та органів (наприклад, слинні, потові, сальні, шлункові, молочні, слізні, кишкові та ін.);

залози внутрішньої секреції, або ендокринні залози, – це залози, які виділяють інкрети (гормони) у внутрішнє середовище і не мають спеціальних вивідних шляхів (гіпофіз, епіфіз, щитоподібна, прищитоподібні, вилочкова, надниркові залози);

залози змішаної секреції– це залози, які виділяють як секрети, так і гормони (підшлункова і статеві залози).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >