< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Фізіологічні основи мови

Найважливішим і основним компонентом другої сигнальної системи є членороздільна мова, за допомогою якої людина може давати назви предметам, розмірковувати про них, обмінюватися своїми думками. Мова людини складається зі звуків, організованих у певній послідовності, які створюються завдяки координованим діям спеціального мовного апарату. Мова – це специфічна форма спілкування, озвучена дута, властива тільки людині. Прогресивний розвиток мови зумовлюють соціальні чинники: праця та суспільний спосіб життя. Спеціальним апаратом для утворення звуків у людини є голосовий апарат. Слово становить специфічну, людську, другу сигнальну систему. На основі мови виникло абстрактне мислення. Основну роль у розвитку мови людини відіграв великий мозок та центри мови в корі півкуль великого мозку, їх два, у 95% людей вони знаходяться в лівій півкулі великого мозку. У нижній лобовій звивині знаходиться руховий центр мови (центр Брока), Його пошкодження призводить до втрати здатності вимовляти речення й відповідати на звернення, писати слова (аграфія). У верхній скроневій звивині розташований слуховий центр мови (центр Верніке). Його ураження призводить до втрати здатності розуміти усну чи письмову мову. Центр Верніке вважають первинним центром мови. Мовна (аналізаторна) функція виконується, як правило, лівою півкулею, а зони кори, які контролюють артикуляцію, локалізуються в обох півкулях головного мозку.

Розрізняють зовнішню і внутрішню мову. Зовнішню мову поділяють на усну та письмову. Жоден з представників тваринного світу не здатний утворювати назви різних речей, вкаладати певний зміст у слова і поєднувати їх у речення. У тварин немає другої сигнальної системи, тому всі їхні звуки є формами сигналізації і звукової комунікації.

Функціональна спеціалізація кори півкуль великого мозку

Функціональна асиметрія і спеціалізація півкуль – унікальні особливості мозку людини, що виникли в процесі антропогенезу як необхідні передумови для розвитку трудової діяльності та членороздільної мови. Функціональна асиметрія півкуль великого мозку полягає у досить чіткому розподілі функцій між півкулями. У людини, на відміну від хребетних тварин, асиметрія півкуль є незмінною ознакою протягом усього життя, і передумови її становлення передаються генетичним шляхом. Систематичні дослідження функціональних особливостей півкуль показали, що домінуюча ліва півкуля мозку в праворуких осіб бере участь у здійсненні абстрактно-логічного, а права – чуттєво-образного мислення. Функціональна спеціалізація півкуль – явище переважання діяльності правої або лівої півкуль при виконанні організмом певних функцій, яке залежить від особливостей цих півкуль. В онтогенезі функціональна спеціалізація півкуль формується поступово в умовах соціального спілкування і досягає своєї зрілої форми лише до періоду зрілості.

Порівняльна характеристика особливостей півкуль великого мозку

Ознаки порівняння

Ліва півкуля

Права півкуля

Які центри керування розташовуються ?

Керування рухами правої руки, мовними здібностями, лічбою, письмом, читанням та ін.

Керування рухами лівої руки, руховими здібностями, сприйняттям музики, просторовим уявленням, розпізнавання облич, продукування сновидінь та ін.

До якої діяльності краще пристосовані?

Аналітичної

Синтетичної

За яке мислення відповідає?

Абстрактно-логічне

Конкретне образне

Діяльність мозку в нормі відбувається при одночасній узгодженій діяльності обох півкуль. У результаті такої роботи забезпечується функціональна повнота і збалансованість психічних процесів. Проте спостерігається і явне переважання (домінування) однієї з півкуль, яке виявляється характерними психофізіологічними рисами. На нинішньому етапі вивчення функціональної асиметрії півкуль поступово зміщується акцент з вивчення функціональної спеціалізації півкуль на дослідження взаємодії між ними, тобто встановлення ролі кожної півкулі у здійсненні різних психічних функцій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >