< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ОРГАНІЗМІВ

Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте воду в морях, а птаство нехай розмножується на землі

Книга Буття, 1.22

РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВ

Форми розмноження організмів

Розмноження, або репродукція – відтворення собі подібних, що лежить в основі існування виду. Здатність розмножуватися притаманна всім живим організмам. Під час розмноження відбувається передавання генетичного матеріалу від покоління поколінню. В основу класифікації форм розмноження покладено поділ клітин: мітотичний і мейотичний. В органічному світі відомо дві основні форми розмноження: нестатеве і статеве. Нестатеве розмноження – тип розмноження, який здійснюється за участю окремих нестатевих клітин або спеціалізованих спор. Статеве розмноження – тип розмноження, який здійснюється за участю спеціалізованих статевих клітин.

Порівняльна характеристика форм розмноження організмів

Ознаки

Нестатеве розмноження

Статеве розмноження

Поділ клітин, який лежить в основі

Мітоз

Мейоз

Клітини, які беруть участь

Соматичні

Статеві

Фази (гаплоїдна, диплоїдна)

Диплоїдний набір хромосом

Гаплоїдний набір хромосом

Джерело

мінливості

Мутації

Мутації.

Генетична рекомбінація

Участь батьківських особин

Здебільшого одна

Здебільшого дві

Ідентичність

покоління

Генетично точні копії

Генетично відмінні від кожного з батьків

Біологічне значення

Сприяє збереженню найбільшої пристосованості у незмінних умовах існування. Забезпечує швидке відтворення великої кількості нащадків.

Сприяє генетичному різноманіттю особин та створює передумови для освоєння нових умов. Забезпечує повільне відтворення невеликої кількості нащадків

Способи нестатевого розмноження

Основними способами нестатевого розмноження одноклітинних організмів (моноцитогенне нестатеве розмноження) є поділ навпіл, множинний поділ, брунькування та спороутворення.

Поділ навпіл – форма нестатевого розмноження в одноклітинних організмів, у разі якої з однієї материнської клітини утворюються дві дочірніх – удвічі дрібніших, кожна з яких дає новий самостійний організм (наприклад, в амеб, інфузорій). Як правило, він здійснюється шляхом простого поділу клітини надвоє. Клітини, що утворюються, повністю ідентичні материнській клітині.

Множинний поділ – форма нестатевого розмноження одноклітинних, у разі якої з однієї материнської клітини утворюється багато дочірніх. Такий спосіб нестатевого розмноження спостерігається у споровиків, представником яких є плазмодій малярійний. Стадія, на якій відбувається множинний поділ, називається шизонтом, а сам процес – шизогонією.

Брунькування – форма нестатевого розмноження в одноклітинних, у разі якої від однієї більшої (материнської) клітини відокремлюється менша (дочірня) (наприклад, у дріжджів). Коли дріжджі та інші одноклітинні організми брунькуються, одна клітина перетворюється на дві нові, які мають різні розміри.

Спороутворення одноклітинних – форма нестатевого розмноження, яка здійснюється за участю спор, що формуються всередині клітини. Утворення спор властиве різним одноклітинним грибам і водоростям. Спори в цьому випадку утворюються шляхом мітозу (мітоспори), іноді, особливо у грибів, у величезних кількостях. При проростанні вони відтворюють материнський організм. Деякі одноклітинні організми (наприклад, хламідомонада) утворюють рухомі спори – зооспори.

Основними способами нестатевого розмноження багатоклітинних організмів (поліцитогенне нестатеве розмноження) є вегетативне розмноження і спороутворення.

Спороутворення багатоклітинних – форма нестатевого розмноження, яка здійснюється за участю спор, що формуються всередині спеціалізованих органів – спорангій. У всіх вищих рослин формуються мейоспори, що утворюються шляхом мейозу. Вони містять гаплоїдний набір хромосом і дають початок поколінню, що розмножується статевим шляхом.

Вегетативне розмноження – форма нестатевого розмноження, що здійснюється багатоклітинними частинами, які відокремлюються від материнського організму. В основі вегетативного розмноження – явище регенерації. Вегетативне розмноження може відбуватись у вигляді фрагментації, брунькування, спеціалізованими вегетативними органами. Фрагментація – вид вегетативного розмноження, що здійснюється відокремленням багатоклітинних частин тіла (наприклад, зелені нитчасті водорості, цвілеві гриби) чи спеціалізованими утворами (ізидіями й соредіями в лишайників). Розмноження вегетативними органами – вид вегетативного розмноження у вищих рослин, що здійснюється коренем чи пагоном, їхніми частинами або видозмінами. Наприклад: бульбами (картопля), цибулинами (цибуля, часник), кореневищем (пирій, очерет), листками (узамбарська фіалка, бегонії), вусами (суниці, конюшина повзуча) та ін. Брунькування – вид вегетативного розмноження тварин, що здійснюється за допомогою багатоклітинних утворів-бруньок на тілі материнського організму, які згодом можуть відокремлюватися або ж залишатися на все життя (у гідри, деяких кільчастих червів).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >