< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ріст, його типи

Ріст – сукупність процесів, які забезпечують збільшення маси, розмірів, об'єму живих організмів. В одноклітинних організмів ріст здійснюється в інтерфазі і пов'язаний зі збільшенням клітини, у багатоклітинних – протягом онтогенезу. Інтенсивність росту більша на початку онтогенезу, а потім поступово знижується і в різні періоди індивідуального розвитку вона неоднакова (спостерігається чергування періодів росту та диференціації). В особин кожного виду ріст залежить від спадковості, регуляційних механізмів, впливу зовнішніх чинників, будови покривів тощо. Основними типами росту в органічному світі є обмежений і необмежений, безперервний і періодичний:

  • обмежений ріст – ріст до певних розмірів і, як правило, при набутті здатності до розмноження;
  • необмежений ріст – збільшення розмірів і маси організмів триває до смерті;
  • безперервний ріст – ріст, за якого організм поступово збільшується доти, доки не сягає певних розмірів або не настає його смерть;
  • періодичний ріст – ріст, за якого періоди збільшення розмірів чергуються з періодами припинення росту.

Явище регенерації та його біологічне значення

Регенераціяце процеси відновлення організмом втрачених або пошкоджених частин, а також відтворення цілісного організму з певної його частини. Регенерація є загальнобіологічним явищем, але в різних груп організмів спостерігають різний ступінь регенерації. З підвищенням рівня організації здатність до регенерації зменшується (наприклад, у гідри відновлення організму може відбутися з 1/200 частини, а у ссавців зберігається відновлення лише на рівні тканин і окремих органів). У більшості тварин регенерація обмежена і відбувається за рахунок поділу стовбурових клітин або їхніх похідних (регенерація клітин крові). У цьому разі йдеться про клітинний тип регенерації. Внутрішньоклітинний тип регенерації відбувається за рахунок збільшення розмірів уже існуючих клітин, найчастіше шляхом поліплоїдизації (регенерація нервових клітин, клітин печінки). А в рослин регенерація, на відміну від тварин, є досить поширеним явищем і здійснюється завдяки наявності твірних тканин в усіх органах. Розрізняють також репаративну та фізіологічну регенерацію:

репаративна регенерація – відновлення структур організму або цілого організму, спричинене їхньою втратою або ушкодженням (відростання втрачених кінцівок);

фізіологічна регенерація – відновлення втрачених структур у процесі життєдіяльності (оновлення клітин крові, епідермісу, епітелію травного каналу).

Регенерація в органічному світі здійснює відновлювальну (постійно замінюються клітини і тканини) та розмножувальну (забезпечує вегетативне розмноження рослин) функції.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >