< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Резерв спадкової мінливості

Генетична гетерогенність (різнорідність) природних популяцій підтримується за рахунок мутацій і рекомбінацій спадкових ознак у видів зі статевим розмноженням. Генетична гетерогенність дозволяє популяції використовувати для пристосування не лише зміни, які виникають, а й ті, які виникли дуже давно й існують у популяції в прихованому вигляді. Весь запас рецесивних мутацій складає "мобілізаційний резерв" внутрішньовидової спадкової мінливості. У гетерозиготному стані рецесивні мутації фенотипово не проявляються і майже не впливають на життєздатність особин.

При збільшенні частоти зустрічальності рецесивних алелей, які відповідають за такі мутації, вони можуть перейти в гомозиготний стан і проявитись у фенотипі: якщо сприятливі, то збережуться, якщо шкідливі – зникнуть унаслідок загибелі їхніх носіїв. Отже, на думку І. і. Шмальгаузена, рецесивні мутації це резерв спадкової мінливості популяцій.

Закон Харді-Вайнберга

Математична залежність між частотами алелей і генотипів у популяціях установлена в 1908 році незалежно один від одного Д. Харді та В. Вайнбергом, тому її називають законом Харді-Вайнберга:

Частоти алелей і генотипів у популяції будуть залишатися постійними з покоління в покоління за наявності певних умов

Рівняння Харді-Вайнберга

  • р (A) + g (а) = 1 (формула для визначення генетичної структури популяцій за частотою зустрічальності алелей);
  • Р2 (АА) + 2pg (Аа) + д2 (аа) = 1 (формула для визначення генетичної структури популяцій за частотою зустрічальності генотипів).

Популяція, у якій зберігається генетична рівновага називається ідеальною. Умовами існування ідеальних популяцій є: 1) велика чисельність популяції; 2) вільне випадкове схрещування в популяції (панміксія); 3) відсутність мутацій; 4) відсутність добору за певною ознакою; 5) відсутність генного потоку, тобто міграцій генів із сусідніх популяцій. Якщо порушується хоча б одна умова, то генетична структура популяції змінюється.

Закон Харді-Вайнберга дає можливість визначити генетичний склад популяції та тенденції зміни генетичного складу в популяціях.

Генофонд

Генофонд – сукупність усіх генів однієї популяції або виду організмів Термін "генофонд" запропонував радянський вчений А. С. Серебровський (1928). Популяція володіє всіма своїми алелями для оптимального пристосування до умов навколишнього середовища. Якщо певний ген у всій популяції існує лише у вигляді однієї алелі, то популяція стосовно до цього гена називається мономорфною. При наявності декількох форм гена в популяції вона вважається поліморфною. При сильному інбрідінгу часто виникають мономорфні популяції лише з однією версією гена. Алелі всієї популяції в ідеальному випадку розподілені за законом Харді-Вайнберга. Великий генофонд з безліччю різних варіантів окремих генів веде до кращого пристосування потомства до мінливого навколишнього середовища. Різноманітність алелей дозволяє пристосуватися до змін значно швидше, якщо відповідні алелі вже є в наявності, ніж тоді, коли вони з'являються внаслідок мутацій.

Селекція – це еволюція, яка спрямовується волею людини.

М. І Вавилов

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >