< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Адаптивність організмів

Адаптаціяздатність живого організму пристосовуватися до мінливих умов навколишнього середовища, що виробилась у процесі еволюційного розвитку. Завдяки адаптивності в організмів формуються анатомічні структури, фізіологічні процеси або реакції в поведінці, яка розвинулась за деякий проміжок часу в процесі еволюції і стали підвищувати довготривалий репродуктивний успіх даного організму. Ефект адаптації може бути сформований протягом геологічного проміжку часу або упродовж життя одного індивіда чи групи (акліматизація). Без адаптації неможливо було б підтримувати нормальну життєдіяльність організму, його пристосовування до різноманітних змін навколишнього середовища. Адаптація має велике значення для всіх живих істот, дозволяє не тільки переносити значні зміни в навколишньому середовищі, а й активно перебудовувати свої фізіологічні функції, поведінку відповідно до цих змін, інколи випереджаючи їх. Завдяки адаптації підтримується сталість внутрішнього середовища організму і в тому випадку, якщо параметри деяких чинників навколишнього середовища виходять за межі оптимальних.

Шляхами пристосування організмів до умов середовища є активний (регулюючи процеси життєдіяльності залежно від змін умов довкілля), пасивний (процеси життєдіяльності організмів підпорядковуються змінам умов середовища) і уникнення несприятливих умов існування (міграції, кочівлі організмів).

Адаптивні біологічні ритми – регулярні зміни процесів життєдіяльності, які виникають у відповідь на періодичні зміни інтенсивності екологічних чинників Явище біологічної ритмічності відкрив у 1729 році французький астроном де Меран, спостерігаючи за рослинами. Відтоді дослідники зібрали величезний фактичний матеріал щодо поширення біоритмів у природі. Біоритми властиві для всіх живих організмів і проявляються на всіх рівнях організації живого. Ці регулярні зміни є важливими чинниками адаптації організмів, тому спадково закріплені. Основними причинами виникнення ритмів є періодичне коливання основних абіотичних чинників, обертання Землі навколо своєї осі та навколо Сонця (екзогенні ритми), ритміка внутрішніх процесів саморегуляції (ендогенні ритми). В екології виділяють такі біологічні ритми: добові (відкривання і закривання квіток, сон і денна активність у тварин); місяцеві (припливно-відпливні) ритми (закопування крабів у пісок перед припливом); сезонні (линяння у птахів, листопад у рослин); річні (масові розмноження сарани).

Фотоперіодизм

Фотоперіодизм – реакція організмів на тривалість світлового періоду доби. Це явище властиве всім групам організмів. Регулюється в живих організмів гормонами (у тварин), або фітогормонами (у рослин). Фотоперіодизм – це сукупність спадкових реакцій організмів, які проявляються лише за певного поєднання довжини світлового дня з іншими екологічними чинниками. Часовим параметром фотоперіодизму є фотоперіод – тривалість світлового періоду доби або штучного освітлення, яка відповідає фізіологічним потребам організму на даному етапі розвитку. Біологічне значення фотоперіодизму полягає в тому, що:

■ у тварин – контролює настання шлюбного періоду, плодючість, перехід до сплячки, міграції тощо;

■ у рослин – контролює цвітіння, перехід до зимового спокою, листопад, ростові процеси тощо.

"Біологічний годинник"здатність організму реагувати на плин часу, що має велике значення для узгодження фізіологічних процесів організму із змінами довкілля. Ґрунтується на строго періодичних фізичних і хімічних процесах, які відбуваються в організмі. Біологічний годинник відіграє важливу роль у пристосуванні організмів до середовища.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >