< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ґрунтове середовище

Ґрунтверхній родючий шар земної кори. Ґрунт утворюється в результаті взаємодії багатьох чинників, із яких найбільш важливе значення мають: клімат (зумовлює фізичне і хімічне вивітрювання порід); материнська гірська порода; топографія; живі організми; час. Ґрунти мають три основних шари: верхній (гумусовий), середній (переробляються сполуки верхнього шару) і нижній (материнська порода). До складу ґрунту входять: 1) мінеральна основа (близько 50-60% – глина, мул, пісок, галька, гравій, валуни тощо); 2) органічна речовина – гумус (близько 10%); 3) повітря (15-25%); 4) вода (25-35%). Основними властивостями ґрунтує родючість (здатність постачати рослинам воду і поживні речовини), кислотність (за цією властивістю ґрунти поділяють на кислі, нейтральні та лужні), структурність (здатність утворювати грудочки різної форми і розмірів), поглинаюча здатність (здатність утримувати або зв'язувати хімічні сполуки; буває механічна, фізична, хімічна, фізико-хімічна, біологічна). Існують різні типи ґрунтів, що визначаються розмірами ґрунтових часток і вмістом органічної речовини (чорноземи).

Ґрунт як середовище існування характеризується такими особливостями: вода і повітря знаходяться в порожнинках між частками ґрунту; склад ґрунтового повітря відрізняється від атмосферного (вміст С02 в 10-100 разів вищий; а кисню – у декілька разів менший, ніж в атмосфері; відсутність впливу світла; вологість завжди вища, ніж повітря; невелика амплітуда добових і річних коливань температур та ін.

Мешканцями ґрунтів є ґрунтові бактерії, ґрунтові водорості, ґрунтові гриби та ґрунтові тварини з такими пристосуваннями до життя, як мінеральне живлення, активне прокладання ходів у ґрунті, розгалуженість тіла, зменшення його розмірів, тоненькі покриви тіла, вертикальні міграції, слабка пігментація тіла, гетеротрофний тип живлення тощо.

Живі організми як середовища існування для паразитів

Паразитице гетеротрофні організми, які живляться готовими органічними речовинами живих організмів, завдаючи їм при цьому шкоди. Паразитичні форми організмів виникли в процесі еволюції від вільноживучих форм. Протягом циклу розвитку один паразит може мати кількох хазяїв: основних чи проміжних.

У процесі спільного історичного розвитку паразит і хазаїн пристосовуються один до одного, і гострота їхніх антагоністичних зв'язків зменшується. Розрізняють ектопаразитизм (наприклад, воші, блохи) та ендопаразитизм (сисун печінковий, аскарида людська), облігатний та факультативний, тимчасовий та стаціонарний паразитизм. Пристосуваннями паразитів до способу життя є спрощення або редукція певних органів чи систем органів, добре розвинена статева система і значна плодючість, добре розвинені органи прикріплення, складні життєві цикли, анаеробне дихання, товсті оболонки тіла, непроникні для їдких рідин, та ін.

Особливості живих організмів як середовища існування такі: на організми, які живуть на поверхні інших істот, впливають чинники зовнішнього середовища і можуть здійснювати вплив і самі істоти; на організми, які мешкають всередині організму хазяїна, чинники зовнішнього середовища безпосередньо не впливають, середовище тут стабільне.

Паразитичні організми: бактерії-паразити, гриби-паразити (ріжки, сажки, трутовики), рослини-паразити (повитиця, петрів хрест), тваринипаразити (печінковий сисун, ціп'яки, аскариди).

Життєві форми як наслідок адаптацій до певних умов довкілля

Пристосування живих організмів до середовища існування неодмінно позначається на їхній будові. У результаті цього виникають адаптації, що сприяють успішному здійсненню життєвих функцій і виживанню виду. Якщо організми різних систематичних груп мешкають в однакових умовах, у них формуються схожі адаптації.

Життєва форма – це тип морфофізіологічних пристосувань організмів до умов середовища існування і певного способу життя.

Класифікація життєвих форм у рослин: дерева – багаторічне здерев'яніле одне стебло; кущі – багаторічні здерев'янілі стебла; трави– м'які соковиті стебла.

Класифікація життєвих форм у тварин: наземні (лев, олень); підземні (кріт, сліпак); деревні (білка, мавпи); повітряні (птахи, кажани); водяні (риби, дельфіни).

Отже, життєва форма свідчить про спосіб життя і є одиницею класифікації організмів.

У краплині води відбивається Всесвіт.

Арабське приспів 'я

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >