< Попер   ЗМІСТ   Наст >

БІОСФЕРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

Біосфера та її межі

Біосфера – особлива оболонка Землі, населена живими організмами. Перші уявлення про біосферу як "зону життя" дав Ж.-Б. Ламарк, термін запропонував австрійський вчений Е. Зюсс (1875), а цілісне вчення про біосферу створив наш видатний співвітчизник В. І. Вернадський ("Біосфера", 1926). Наука, яка вивчає виникнення, еволюцію, структуру й механізми функціонування біосфери, називається біосферологією.

Біосфера – це та частина геологічних оболонок Землі, яка заселена живими організмами:

■ у літосфері – до 4-5 км в глибину (обмежувальний чинник – температура);

■ у гідросфері – по всій глибині (до 11 034 м);

■ в атмосфері – до 20-25 км у висоту (обмежувальний чинник – ультрафіолетове проміння).

Біосфера – це відкрита саморегулювальна самовідтворювальна система, елементарною одиницею якої є біогеоценози. Основною умовою існування біосфери є колообіг речовин. У структурі біосфери виділяють абіотичний та біотичний компоненти, зв'язок між якими здійснюється за рахунок біогенної міграції речовин.

Закон біогенної міграції хімічних елементів (В. І. Вернадський)

Міграція хімічних елементів на земній поверхні та в біосфері в цілому здійснюється або при безпосередній участі живої речовини, або ж у середовищі, особливості якої обумовлені живою речовиною.

Структурними елементами біосфери є 7 типів речовини: жива, біогенна, абіотична, біогенно-абіотична, радіоактивна, космічна, розсіяні атоми. Біосфера існує з часу появи життя на Землі і на сучасному етапі свого розвитку поступово переходить у ноосферу.

Ноосфераце новий стан біосфери, за якого визначальним чинником стає розумова діяльність людини. Поняття ноосфери було введено Е. Леруа і Π. Т. де Шарденом у 1927 році. Вчення про ноосферу створив і розвивав В. І. Вернадський (1864-1945). Визначальним чинником розвитку ноосфери є наукова думка і людська праця, а характерною рисою – екологізація всіх сфер життя. Ознаками ноосфери називають такі:

В. І. Вернадський (1863-1945)

В. І. Вернадський (1863-1945)

■ процеси ведуть до розсіювання енергії, а не накопичення;

■ масове використання для отримання енергії продуктів фотосинтезу минулих геологічних епох;

■ у масових кількостях створюються речовини, яких раніше в біосфері не було;

■ вихід у Космос і створення біосфери на інших планетах;

■ перетворення людства в глобальну автотрофну цивілізацію при оволодінні виробництвом штучних продуктів та ін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >