< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розвиток дарвінізму. Докази еволюції органічного світу

Учення Ч. Дарвіна значно доповнили і розширили його послідовники, і як закінчена система поглядів воно остаточно сформувалося на початку XX сторіччя під назвою класичний дарвінізм.

Дослідження історичного розвитку організмів

Напрям досліджень

Внесок у розвиток еволюційного вчення

Палеонтологічні

Введені в науку поняття про філогенез, філогенетичні ряди, принцип монофілії та ін. (Е. Геккель)

Ембріологічні

Закон зародкової подібності (К. Бер), біогенетичний закон (Е. Геккель, Ф. Мюллер)

Порівняльно-анатомічні

Успіхи порівняльної анатомії, поняття про гомології, аналогії, рудименти, атавізми та ін. (Т. Гекслі,

К. Гегенбаур, 0. 0. Ковалевський та ін.), дослідження різноманіття адаптацій (Г. Бейтс, Ф. Мюллер).

Біогеографічні

Поняття про ендемічні та реліктові види

Порівняльно-анатомічні, палеонтологічні, ембріологічні та біогеографічні дослідження історичного розвитку організмів з'ясовують факт, шляхи і напрями еволюції, ступінь спорідненості між різними систематичними групами та ін.

Палеонтологічні докази

Палеонтологіянаука, яка вивчає вимерлі організми, намагається реконструювати за знайденими останками їх зовнішній вигляд, біологічні особливості, способи живлення, розмноження, а також відновити но основі цих відомостей хід біологічної еволюції. Основними палеонтологічними доказами біологічної еволюції е філогенетичні ряди, викопні перехідні форми.

Філогенез історичний розвиток організмів окремих систематичних категорій і всього органічного світу. Термін "філогенез" ввів у 1866 році німецький вчений Е. Геккель. За сучасними уявленнями філогенез – це макроеволюційний процес, унаслідок якого на Землі відбувається виникнення і становлення надвидових таксономічних груп у результаті історичного пристосувального розвитку популяцій. Для з'ясування філогенезу певної групи зіставляються дані палеонтології, порівняльної анатомії та ембріології, на основі чого встановлюється походження та спорідненість організмів і будуються філогенетичні ряди.

Філогенетичні рядипослідовність історичних змін організмів чи їхніх частин у межах певної систематичної групи. Вперше на основі палеонтологічних знахідок філогенетичний ряд копитних (еогіппус – епігіппус – мезогіппус – міогіппус – парагіппус – пліогіппус – сучасний кінь) із Їхньою послідовністю змін черепа та кінцівок вивчав В. 0. Ковалевський.

Викопні перехідні форми – форми організмів, які поєднують найдавніші та сучасні групи. Вони допомагають відновити філогенез окремих груп. Прикладами таких форм є археоптерикс (перехідна форма між рептиліями і птахами), звірозубі ящери (перехідна форма між рептиліями і ссавцями), псилофіти (перехідна форма між водоростями і наземними рослинами), насінні папороті (перехідна форма між вищими споровими і насінними рослинами).

Уявлення про філогенез організмів базується на понятті про монофіліюпоходження всіх нащадків від спільного предка. З уявлень про монофілетичне походження організмів виходить сучасне еволюційне вчення. Прикладом монофілії може бути походження багатьох порід ссавців і птахів (наприклад, породи голубів виникли від дикого скельного голуба).

Знання в галузі філогенезу мають важливе значення для розвитку еволюційного вчення, вони необхідні для побудови природної' системи органічного світу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >