< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Поділ геологічної історії Землі на ери та періоди

Еволюція живої природи перебуває у тісному взаємозв'язку з геологічною історією Землі, з кліматичними змінами, історію розвитку Землі виділяють на ери та періоди.

Геохронологічна історія Землі

Назва ери

Тривалість ери

Періоди

Архейська ера (ера найдавнішого життя)

Близько 2000 млн років

-

Протерозойська ера (ера раннього життя)

Близько 1900 млн років

Рифейський. Вендський

Палеозойська ера (ера давнього життя)

Близько 330 млн років

Кембрій. Ордовик. Силур. Девон. Карбон. Перм

Мезозойська ера (ера середнього життя)

Близько 175 млн років

Тріасовий. Юрський. Крейдяний

Кайнозойська ера (ера нового життя)

Близько 65 млн років

Палеоген. Неоген. Антропоген

Розвиток життя в архейську еру

Архейська ера починається з того часу, коли Земля сформувалася як планета, близько 4 млрд років тому. Життя зародилось в архейську еру. Оскільки перші живі організми ще не мали жодних скелетних утворів, від них майже нічого не залишилось у викопних рештках. Проте наявність серед архейських відкладів порід органічного походження (вапняків, мармуру, графіту, залізної руди, сірки та ін.), строматолітів (викопні залишки ціанобактеріальних матів) підтверджує існування в цю еру примітивних живих організмів. Такими були одноклітинні прокаріоти: бактерії й ціанобактерії. Життя у воді було можливим завдяки тому, що вода захищала організми від згубної дії ультрафіолетового випромінювання та перепадів температури.

Перші мешканці нашої планети були гетеротрофними і живилися за рахунок органічних речовин абіогенного походження, розчинених у первісному океані. Вони були анаеробами, і енергію для життєдіяльності отримували завдяки безкисневому розщепленню складних органічних сполук. Прогресивний розвиток первісних живих організмів забезпечив появу фотосинтезу і автотрофних організмів, які для синтезу органічних сполук із простих неорганічних використовували сонячну енергію. Цілком зрозуміло, що хлорофіл виник не відразу. Спочатку з'явилися простіше побудовані пігменти, які забезпечували синтез органічної речовини з неорганічних компонентів, із цих пігментів утворився, мабуть, хлорофіл. З виникненням фотосинтезу відбулася дивергенція органічного світу в двох напрямках, які відрізнялися способом живлення – автотрофні і гетеротрофні організми. Завдяки появі автотрофних фотосинтезуючих організмів вода й атмосфера почали збагачуватися на вільний кисень. Це стало передумовою появи кисневого дихання і аеробних організмів, здатних до ефективнішого використання енергії в процесі життєдіяльності. Нагромадження кисню зумовило утворення у верхніх шарах атмосфери озонового екрана, який не пропускав згубного для життя ультрафіолетового випромінювання. Поява фотосинтезуючих рослин, у свою чергу, забезпечила можливість існування і прогресивного розвитку гетеротрофних організмів. Архейська ера характеризується початком гетеротрофного і автотрофного життя на Землі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >