< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розвиток маркетингових технологій у політиці розподілення

Інформаційні системи каналів розподілення сприяють підвищенню інтенсивності діяльності учасників збутової мережі та зниженню рівня внутрішніх витрат на утримання каналу. Стрімкий розвиток комунікаційних технологій, поширення та зростання значення Інтерне- ту в житті сучасної людини не можуть не змінити способи та методи закупівель моделі, купівельної поведінки, ставлення до проблем задоволення потреб. Фахівці вважають, що однією з вагомих ознак маркетингу третього тисячоліття повинні стати електронні канали розподілу.

Інформаційні технології в системі розподілення примушують учасників каналу сприймати один одного як частку єдиної організації, члени якої не конкурують між собою, а співпрацюють. При цьому складається така ситуація яка має сумісний позитивний результат: чим більші ступінь сумісного використання потоків інформації, тим більшу вигоду для себе отримує кожен учасник каналу розподілення.

Сьогодні вже немає необхідності переконувати як посередників, так і покупців у перевагах електронної комерції як найбільш дешевого сучасного інструменту системи розподілення.

Електронна комерція (e-commerce) – це система продажу товарів і послуг за допомогою мережі електронних комунікацій.

На глобальному світовому рівні, звичайно, такою мережею є Internet.

Існує декілька моделей побудови посередницького бізнесу в мережі Internet, а саме:

 • – "онлайновий" магазин;
 • – торговий центр;
 • – аукціон;
 • – каталоги;
 • – довідники;
 • – інформаційні брокери тощо.

Основні функції електронної комерції наступні:

 • – надання клієнту інформації про товари і послуги;
 • – отримання замовлення від клієнта;
 • – здійснення розрахунків з покупцями;
 • – доставка оплаченого товару клієнту.

Існує три види магазинів у глобальній мережі, а саме:

Internet-вітрина - це просте розширення Web-сайту торговця, призначене для надання інформації про товари і послуги, що є різновидом реклами; витрати на її створення і підтримку досить низькі.

Торговельний автомат - це система приймання замовлень, які передаються в службу роботи з клієнтами.

Автоматичний магазин - це система вибору товарів, оформлення замовлень та організації оплати за покупку та доставку товарів покупцям.

Найбільш перспективними вважають дві форми електронного маркетингу і збуту - це "універмаг" і "біржа".

Доступ до ресурсів e-commerce здійснюється за допомогою спеціального програмного забезпечення – browser або Web browser.

Мережевий бізнес передбачає три складові:

 • – комунікації, що забезпечують фізичний зв'язок;
 • – сервери та маршрутизатори провайдерів, що надають транспортні послуги;
 • – інформаційні масиви та комунікаційні простори.

Грунтуючись на використанні Інтернету, електронні канали розподілу можуть змінити саму сутність структури розподілу. Фізичну реальність магазинів і торговельних центрів може бути витіснено віртуальними торговими комплексами та універмагами, а купівля в кіберпросторі може замінити для мільйонів споживачів відвідування магазинів.

Т. В. Григорчук відносить до переваг електронних каналів розподілу глобальний масштаб та охоплення; зручність і швидкість здійснення купівлі; продуктивність та гнучкість обробки інформації; управління базами даних і можливість установлення нових відносин; низькі витрати на здійснення продажу та розподілу.

Тенденція росту мережевого бізнесу в Україні поступово зростає та наближається до європейського рівня. Серед міст України, де розвивається та поширюється електронна комерція, зрозуміло, що перше місце залишається за Києвом (на період 2006 року частка фірм, що надають інформаційні та комп'ютерні послуги, у Києві сягала близько 60 %). Кількість "онлайнових" магазинів і вітрин в українській частині мережі сягає вже близько 200-=-300. Із них найбільш відомі наступні:

 • – " БАМБУК" – WWW. bambook. com;
 • – "ФУРШЕТ" - furshet.com.ua;
 • – "Український торговий ряд” - webshop.kiev.ua;
 • – "Український Сувенір" - ukrsov.kiev.ua;
 • – "Доміно – Електроніка" - domino-el.com.ua;
 • – "АИН" – ain. com. ua;
 • – "вдягайся" – fashion.lviv.ua та інші.

Для розвитку е-комерції в Україні існують певні підстави, але є багато проблем, які пов'язані з розвитком ринку продуктів та послуг, що можуть бути найбільш придатними та зручними для розповсюдження за допомогою електронних засобів комерційної діяльності. Електронна комерція має певні особливості. Одна особливість полягає у наявності п'яти процесів, що становлять цикл е-комерції, а саме:

 • – доступ до інформації;
 • – оформлення замовлення;
 • – оплата;
 • – виконання замовлення;
 • – обслуговування після продажу та підтримка.

Друга особливість полягає у наявності категорій взаємодії між учасниками процесу електронної комерційної діяльності. На сьогодні існують наступні категорії взаємодії:

 • а) категорія компанія - компанія – це коли мережу використовують для оформлення замовлень, отримання рахунків та здійснення оплати;
 • б) категорія бізнес - споживач - це система електронної роздрібної торгівлі за допомогою Internet-магазинів (в тому числі тих, приклади яких наведено вище) та Internet-аукціонів. Як правило це торгівля так званими "жорсткими" товарами: їжею; одягом; побутовими пристроями; навіть автомобілями.
 • в) категорія бізнес - адміністрація - це система урядових закупок;
 • г) категорія споживач - споживач - це взаємодія між споживачами у вигляді обміну комерційною інформацією, досвідом (система "вірусного" маркетингу) тощо;
 • д) категорія В2В (business - to – business) - це система електронної взаємодії між підприємствами для забезпечення їх нормального функціонування у межах єдиного ланцюжка комплектації закупівель та постачань. Інакше кажучи - це система обслуговування корпоративних клієнтів.

e) категорія B2C (business -to- consumer) – це система, що орієнтована на роботу компаній з індивідуальними споживачами товарів та послуг.

Наступна особливість електронної комерції пов'язана із сферою діяльності в межах мережі. Сьогодні виділяють наступні сфери діяльності:

 • – сфера мультимедійної презентації;
 • – сфера безпосередньої організації процесу купівлі;
 • – сфера післяпродажної підтримки;
 • – сфера залучення та утримання уваги споживачів.

Дуже суттєва особливість електронної комерції полягає у системі електронних платежів. На поточний час у системі електронної комерції розроблено біля 100 різних видів платіжних систем.

Платіжна система це сукупність необхідних програмних засобів, що забезпечують використання певних грошових носіїв у якості платіжного засобу.

Виділяють дві групи платіжних систем: група, яка грунтується на використанні цифрових грошей та група, що грунтується на використанні кредитних карт.

Найбільш відомі та розповсюджені платіжні системи: ASSIST; Pay Cash; Cyber Plat; Web Money; Instant; Web money Transfer; Internet - картка.

Наведені вище особливості електронної комерції, а також інші технологічні можливості мережевого бізнесу створюють певні переваги для забезпечення ефективного функціонування систем маркетингової політики розподілення. До цих переваг належать наступні:

 • – можливість залучення нових покупців за допомогою інтерактивного маркетингу і реклами;
 • – покращення процесу обслуговування покупців за допомогою служби інтерактивної підтримки покупців;
 • – удосконалення засобів електронної торгівлі і ефективності функціонування каналів розподілення;
 • – підвищення можливості контролю процесу закупівлі та пропозицій постачальників;
 • – можливість швидкої оцінки реакції покупців тощо.

Ефективним та сучасним маркетинговим інструментарієм у створенні ефективної системи розповсюдження та постачання є віртуальне підприємство (ВП).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >