< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Характеристика каналів товароруху

Канал товароруху (розподілення) - це шлях, по якому товари пересуваються від виробника до споживача, тобто сукупність організацій та осіб, що допомагають передавати право власності на товар.

Посередники поліпшують оперативність економіки та зменшують необхідну кількість зв'язків між виробником та споживачем (рис. 2.5).

Логічне обґрунтування появи посередників: а) прямий продаж – 9 контактних ліній; б) продаж через посередників - 6 контактних ліній

Рис. 2.5. Логічне обґрунтування появи посередників: а) прямий продаж – 9 контактних ліній; б) продаж через посередників - 6 контактних ліній

Функції каналу розподілу: торгівля, дослідження, транспортування, складування, інвестування, прийняття ризику, фінансування та інше.

Канали розподілу мають такі властивості: поглинають дефіцитні ресурси, можуть добре виконати функції завдяки спеціалізації, функції виконуються різними членами каналу.

Прямими вважаються канали розподілу, у складі яких немає посередника. Опосередкованими є канали, у яких беруть участь оптові та роздрібні посередники. Канали прямого руху - коли продукція просувається від виробника до споживача. Канали зворотного руху - коли товари просуваються від споживача до виробника. Наприклад, утилізація відходів, приймання склотари (рис. 2.6).

Загальна схема організації потоків товароруху

Рис. 2.6. Загальна схема організації потоків товароруху

Канали розподілу можуть включати різну кількість посередників. Рівнем каналу розподілу називають кількість посередників, що входить у канал. Кількість рівнів визначає довжину каналу. Розрізняють канали нульового, першого, другого і більше рівнів (рис. 2.7).

Рівні каналів товароруху

Рис. 2.7. Рівні каналів товароруху

Ширина каналу - кількість посередників на кожному рівні каналу. А посередники можуть бути як незалежними, так і залежними (рис. 2.8. та рис. 2.9).

Класифікація незалежних посередників

Рис. 2.8. Класифікація незалежних посередників

Класифікація залежних посередників

Рис. 2.9. Класифікація залежних посередників

Канали прямого і зворотного руху суттєво відрізняються між собою, їх порівняльна характеристика подана у табл. 2.3.

Таблиця 2.3

Порівняльна характеристика прямих та зворотних каналів товароруху

Показник

Прямі канали

Зворотні капали

1

2

3

Продукція

Висока вартість одиниці продукції Високий рівень диференціації продукції.

Часті нововведення.

Невелика кількість виробників.

Низька вартість одиниці продукції. Низький рівень або відсутність диференціації.

Невелика кількість нововведень або їх відсутність.

Велика кількість джерел.

Ринки

Операції раціоналізовані.

Велика кількість кінцевих споживачів. Велика різноманітність вимог споживачів.

Пропозиція часто менша від попиту або відповідає йому.

Операції не раціоналізовані. Невелика кількість кінцевих споживачів.

Вимоги споживачів стандартизовані. Пропозиція зазвичай перевищує попит. Незначні відмінності у асортименті.

Основні функції

Формування асортименту.

Розподіл.

Значні зусилля зі стимулювання збуїу. Створення спекулятивних товарно- матеріальних запасів.

Упаковка.

Сортування.

Накопичення.

Незначні зусилля зі стимулювання збуту.

Створення невеликої кількості спекулятивних товарно-матеріальних запасів. Збирання.

Змішані канали розподілу доцільно використовувати тоді, коли існує висока концентрація ринку в одному районі (раціональний прямий збут) та невеликий попит на продукцію одної номенклатурної групи і розпорошення споживачів в іншому районі (раціональною є реалізація продукції оптовими посередниками). Природна сегментація ринку також здатна вплинути на ухвалення рішення про використання змішаних каналів розподілу. Наприклад, підприємство поставляє через посередників стандартну продукцію одним споживачам та модифіковану продукцію іншим споживачам у відповідності до їх побажань (в цьому випадку встановлюються прямі контакти), або безпосередньо реалізовує великі партії та продажі малих партій виробів через посередників.

При виборі каналів збуту необхідно враховувати їх порівняльні характеристики (табл. 2.4).

Головною особливістю каналів товароруху у сфері послуг є те, що це, по-перше, прямі канали, по-друге, те, що для розширення географії збуту потрібно відкривати представництво. Ці особливості викликані тим, що канали товароруху у сфері послуг нерозривно пов'язані з виробництвом та споживанням.

Таблиця 2.4

Порівняльна характеристика каналів збуту

Характеристика

Прямі канали

Опосередковані канапи

Змішані канали

оптові фірми

збутові агенти

і

2

3

4

5

Ринок

вертикальний

горизонтальний

вертикальний

будь-який

Обсяг збуту

невеликий

великий

середній

великий

Контакти з виробником

дуже тісні

незначні

малі

середні

Збутові

витрати

найвищі

середні

найнижчі

оптимальні

Політика цін

дуже гнучка, швидко враховує кон'юнктуру ринку

гнучка, оперативно враховує зміни на ринку

недостатньо гнучка, потребує узгодження зміни цін з виробниками

в цілому гнучка, задовольняє виробників та споживачів

Знання збуту

відмінне

задовільне

добре

оптимальне

Зона дії

вузька в місці концентрації споживачів

широка, по всьому ринку

вузька, але декілька агентів охоплюють весь ринок

найбільш повна

Право власності на товар в процесі збуту

у виробника

у посередника

у посередника

або у виробника, або у посередника

Фінансовий стан виробника

сильний

слабкий, середній

слабкий

нормальний

Можливості технічного обслуговування виробу

найвищі

низькі

середні

різні

Норма прибутку

висока

низька

низька

середня

Рівень стандартизації

низький

високий

високий, середній

будь-який

Якість

звітності

висока

низька

найнижча

нормальна

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >