< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Логістичні основи організації системи розподілення товарів промислового призначення

В сучасних умовах діяльності промислових підприємств транспорт повинен забезпечувати перевезення невеликих партій вантажів через короткі інтервали часу у відповідності до зміни запитів споживача і умов виробництва. Невеликими вважаються вантажі, що мають масу від 50 до 250 кг. За цих умов перевагу надають транспортним підприємствам, що займаються збором і розподілом вантажів на регіональному рівні. Вони, як правило, здійснюють перевезення вантажів невеликими партіями і дають економію витрат завдяки використанню власних розподільчих центрів, замість використання складських потужностей підприємства-виробника. Це приводить до скорочення тривалості доставки малих партій вантажів на 25-50% і більше, залежно від виду обслуговуючої мережі. Транспортні підприємства реально мають змогу змінювати об'єм і терміни поставок, маршрути доставки, розмір партій вантажів, що підлягають здачі клієнту, транспортних послуг.

Автотранспортні підприємства, що виконують перевезення укрупненими партіями при повному використанні вантажопідйомності власних автомобілів, проводять консолідацію вантажів на пунктах збору і розукрупнюють їх на місцях розподілу, доставляючи клієнтам невеликі партії товарів.

Перевага такого підходу полягає, насамперед, у можливості пристосовувати канали товароруху до потреб споживачів. Відмова від жорстких тарифів і відсутність традиційних контрактів, забезпечують високу гнучкість таких підприємств у стосунках із клієнтами.

Вказаний спосіб збору і розподілу вантажів визначає невеликі розміри транспортного підприємства - не більш 50 автомобілів, а інколи менш ніж 20 одиниць. В наслідок цього вони можуть потрапляти у залежність від великих потужних замовників. До такого негативу додається зосередженість їх діяльності на одному-двох регіонах країни (дуже рідко в масштабі всієї країни чи на міжнародному рівні). Найбільш досконалим варіантом транспортного обслуговування клієнтів на великих відстанях є реалізація інтегрованої системи постачальника і виробника (програма “точно в термін”). Ефективність цього методу забезпечується використанням сучасних програмно-технічних засобів та формуванням комп'ютерних інформаційних мереж. В такій системі постійно циркулюють дані щодо наявності матеріальних запасів, в тому числі в розподільчих пунктах і на шляху перевезення вантажів.

З точки зору загальної оцінки ефективності роботи окремих видів транспорту на підприємстві, необхідно виходити із ефективності перевезення вантажів між пунктами відправлення і призначення. Одночасно з цим з позицій організації перевезень доцільно аналізувати весь процес перевезення в цілому - від дверей вантажовідправника до дверей вантажоодержувача. Враховуючи інтереси клієнтів, беруть до уваги не тільки перевезення на магістральних видах транспорту, але і обробку, упаковку і розпаковку, подачу сировини та матеріалів безпосередньо в цех і робочі місця, а також всі пов'язані з цим процеси інформації, що супроводжують матеріальний потік.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >