< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методи прогнозування витрат на держзамовлення

Регулювання за допомогою економічних методів дає змогу суб'єктам ринку зберігати право на вільний вибір своєї поведінки. Держава здійснює це регулювання інструментами фіскальної, бюджетної, грошово-кредитної, амортизаційної та іншими напрямками регуляторної політики. Державні закупівлі здійснюються через механізм державних замовлень, який передбачає конкурсний відбір виконавців державних замовлень. Обсяги державних закупівель обумовлені державними потребами у продукції, можливостями державного бюджету щодо оплати усього об'єму замовлень.

У межах бюджетної політики держава здійснює пряме фінансування установ сектору загального державного управління, фінансування інвестиційних програм, обслуговування державного боргу тощо.

Виконання державного бюджету у сфері обслуговування державних замовлень повинно грунтуватися на принципах державного прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку. Основними принципами, визначеними Законом України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, є: цілісність, об'єктивність, науковість, гласність, самостійність, рівність, дотримання загальнодержавних інтересів. Крім цього використовуються методи планово-економічних розрахунків: балансовий метод та нормативний.

Сутність балансового методу полягає у широкому використанні соціально-економічних норм і нормативів. За масштабами об'єкта планування вирізняють баланси народногосподарські, галузеві, регіональні, районні, міські та ін. За часовою ознакою – статичні й динамічні. За одиницями виміру - натуральні (матеріальні), вартісні (фінансові), трудові тощо.

Нормативний метод передбачає використання певних розрахункових інструментів (формул) та системи норм і нормативів: ефективності суспільного відтворення, затрат праці, витрат сировини, матеріалів, палива, енергії, капітальних вкладень і капітального будівництва, екологічні, фінансові, соціальні та ін.

В гранті програмних методик та методів прогнозування планується об'єм державних видатків на покриття державних замовлень всіх адміністративних рівнів як за статтями місцевих, так і загальнодержавного бюджетів. Видатки бюджету – це кошти, які спрямовують на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом, в тому числі і для оплати кошторисів державного замовлення.

Підприємства (установи, організації) державного сектору економіки належать до різних секторів, що вирізняються згідно із класифікацією системи національних рахунків. Функціонування організацій та установ державного сектору економіки пов'язано з використанням багатьох видів матеріальних ресурсів і грошових ресурсів, коштів, грошей, необхідних для надання послуг. У складі витрат цих організацій і установ значне місце посідають різні матеріали, паливо, електроенергія, продукти харчування, ліки, спецодяг, виконання науково-дослідних робіт, витрати на організацію навчання.

Основним напрямом у процесі формування системи державного управління маркетинговою діяльністю є розвиток центральних та місцевих органів державної влади. Однією із можливих форм маркетингового державного управління може бути територіальна маркетингова система у вигляді організаційно-управлінського механізму.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >