< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Висновки до розділу 6

 • 1. Виходячи з того, що маркетинг є функцією є управління, то в системі управління розподільно-збутовою мережею фірми-виробника виділяють такі підсистеми: організаційну, планову і контролю.
 • 2. Провідним елементом організаційної підсистеми управління збутом є підготовка інформаційного забезпечення. Крім традиційних форм статистичної, бухгалтерської звітності, а також вибіркового обліку для ефективного управління збутовою діяльністю фірмі необхідна спеціальна інформація про витрати на маркетинг, про появу нових або модифікацію існуючих товарів і способів упаковки, про нові види реклами, а також про форми просування продукції і стимулювання збуту.
 • 3. Планування збуту містить наступні елементи: здійснення маркетингових досліджень; розробку прогнозів кон'юнктури і збуту; складання і реалізацію планів продажів; вибір моделі управління каналами розподілу продукції; розробку пакету додаткових послуг; складання кошторису витрат і проектування прибутковості.
 • 4. Розрізняють економічні і неекономічні способи стимулювання маркетингових партнерів фірми-виробника. До економічних способів належать заходи щодо посилення матеріальної зацікавленості суб'єктів маркетингових каналів в підвищенні ефективності розподільно- збутової мережі. До неекономічних способів стимулювання маркетингових каналів належать встановлення контролю, що грунтується на професіоналізмі і іміджі фірми-виробника, яка ініціює сумісну розробку вимог до навчання торгового персоналу, принципів і засобів торгових комунікацій, внаслідок чого інші суб'єкти каналу фактично визнають підлеглість виробникові, постійно погоджуючи з ним свої збутові операції на цільових ринках.
 • 5. Між учасниками одного каналу, а також між різними каналами можуть спостерігати і різний ступінь співробітництва, і конфлікти, і конкуренцію. Всі учасники системи розподілу мають загальні цілі: прибутковість, доступ до продукції і послуг, ефективний розподіл і збут, лояльність споживачів. Однак у питанні як їх досягти, з точки зору не однакові. У вдалих каналах удається максимізувати співпрацю і мінімізувати конфлікти.

Методичні вказівки

 • 1. Зібрати інформацію про діяльність концерну "Сіменс" в Україні, необхідну для введення у п. З-S. Вся наявна інформація, що стосується цього проекту, заноситься в програму послідовно в режимі введення й обробки інформації відповідно до меню.
 • 2. Створити новий проект шляхом натискання кнопки "Створити проект" на панелі інструментів. Інформація, яку необхідно ввести в систему на цьому етапі роботи, наступна:
  • Назва проекту.
  • Призначення товару.
  • Тип проекту.
  • Опис.
 • 3. Ввести інформацію з секції РИНОК.
 • 3.1. Ввести інформацію про відомих конкурентів.
 • 3.2. Ввести інформацію про сегменти ринку, на яких фірма працює:
  • • Юридичні особи – 80 %:
  • • гуртові – 30 %:
  • • мають мережу збуту – 70 %;
  • • не мають мережі збуту – 30 %;
  • • роздрібні – 70 %:
  • • малі і середні – 85 %;
  • • великі– 15 %.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >