< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Фактори, що впливають на структуру ланцюга поставок

Багатоваріантність ланцюгів поставок і їх структура залежить від великої кількості суб'єктивних і об'єктивних факторів. Серед них більш впливовими є тип і вид продукту та загальні стратегії організації.

Тип і вид продукту

У кожного продукту є свій особливий ланцюг поставок. При його формуванні враховуються вартість продукту, його габаритні и вагові характеристики, зберігаємість його якостей в часі, доступність, рентабельність й ін. У залежності від вказаного слід будувати короткий або довгий ланцюг поставок, розгалужений чи "вузький".

Для прикладу розглянемо доставку піску на майданчик будівництва, наприклад, житлового будинку й доставку продукції компанії Honda на ринок України.

Для першого процесу вірогідним є побудова короткого ланцюга поставок піску на будівництво. Обґрунтуванням такого рішення буде слугувати:

 • 1) доцільність розміщення якомога ближче постачальника до об'єкту будівництва;
 • 2) низька вартість піску;
 • 3) доступність;
 • 4) властивості піску не змінюються за різних умов транспортування й зберігання та ін.

Другий процес – доставка продукції компанії Honda, вимагає створення довгого ланцюга поставок. Це обґрунтовується високою вартістю продукції, віддаленістю від означеного ринку, високою рентабельністю продукції й ін.

Наглядним буде приклад структури ланцюга поставок для підприємств ресторанного бізнесу. Тут дійсно на структуру впливає два фактора, а саме:

 • 1) одноформатність підприємств у мережі;
 • 2) однотипові групи товарів для постачання.

З урахуванням цього дуже часто формується простий короткий ланцюг поставок, структуру якого формує ресторан і виробники-постачальники сировини.

Загальні стратегії організації

Якщо компанія переслідує мету швидкої доставки своєї продукції кінцевому споживачеві, то звісно необхідно орієнтуватися на створення короткого ланцюга поставок. А коли організація в основу своєї діяльності приймає стратегію низьких витрат, то, вірогідно, вона вдається до проектування довгого ланцюга поставок.

До інших факторів, що також впливають на структуру ланцюга поставок відносяться наступні:

 • – тип споживчого попиту;
 • – економічна ситуація в країні;
 • – можливість отримання логістичних послуг;
 • – рівень конкуренції; ринкові й фінансові можливості організації;
 • – темпи інновацій і т. ін.

Практика свідчить, що при створені ланцюгів поставок (наприклад, можна звернутися до досвіду відомих фірм і компаній Європи й Америки) всі перелічені фактори безумовно приймаються до уваги. Більш того, ці фактори враховуються при виборі типу посередника та їх кількості, місця розташування складів та розподільних центрів, транспорту та ін.

Слід також відзначити, що нині достатньо велика кількість фірм і компаній, які мають досить розвинуті ланцюги поставок, розпочинають займатися оптимізацією структури останніх. Це пов'язано з тим, що з розвитком глобалізації поставок і масштабним ростом національних і міжнародних розподільчих мереж у ланцюги поставок включається все більше й більше посередників, що, безперечно, викликає збільшення кінцевої ціни товару. Щодо цієї обставини автор роботи [26] наводить наступний приклад: "Свинина при відпускній ціні 60 руб./кг у виробника, проходячи послідовно по всім ланкам ланцюга поставок, який включає множину посердників, збільшується по вартості в 3-5 разів". Цей показовий приклад підтверджує необхідність оптимізації структури ланцюгів поставок і скорочення в їх ланках логістичних витрат.

Питання оптимізації структури й підвищення ефективності функціонування ланцюгів поставок на сьогодення є вельми актуальним. Цією проблемою переймаються як вчені, так і практики [1, 2, 3, 4, 8, 10, 1, 12, 15, 18,19, 22, 23, 25, 26, 30, 31]. Одні з них для підвищення ефективності ЛП спрямовують зусилля на застосування різних методів оптимізації ланцюгів поставок або їх ланок, інші обґрунтовують доцільність оптимізації кількісно-якісних характеристик структури ланцюгів поставок.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >