< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

Логістика – наука управління матеріальними і пов'язаними з ними інформаційними та фінансовими потоками.

Коріння логістики йдуть у глибину століть.

Ще у стародавньому Римі існували люди, які звалися логістами і відповідали за розподіл харчових продуктів серед жителів.

Логісти в армії відповідали за забезпечення військ усім необхідним для проведення бойових дій.

Історія знає чимало прикладів вдалої та невдалої військової логістики:

  • – єгипетський похід Олександра Македонського (330 р. до н.е.) через пустелю, коли він зумів організувати безперебійне постачання своєї армії у складі 65 тис. воїнів і 8900 тварин їжею, водою, фуражем, амуніцією, озброєнням і возами;
  • – перший хрестовий похід (1096 – 1099 pp.), під час якого тисячі хрестоносців загинули не в боях, а від голоду та злиднів: з 600 тис. чоловік, що прийшли у Малу Азію, лише 50 тис. досягли Єрусалима;
  • – операції "Буря в пустелі" (1999 р.) та "Шок і трепет" (2003 р.), що характеризуються високою організацією логістики, коли на одного військовослужбовця припадало 3-4 спеціаліста-логіста.

Основні функції логістики полягають у забезпеченні надходження потрібної продукції, потрібної якості, в потрібній кількості, в потрібне місце, в потрібний час, потрібному споживачу, за потрібною (узгодженою) ціною.

Виходячи з цього, логістика охоплює весь виробничий процес виготовлення, накопичення, розподілу, перевезення та збування продукції, починаючи з заготовлення сировини, напівфабрикатів і матеріалів та закінчуючи доставлянням цієї продукції споживачам.

Хоча надання послуг поштового зв'язку не пов'язане з виробництвом продукції, в ньому присутні численні виробничі операції зі збирання, приймання, оброблення, сортування, укрупнення, пакування, накопичування, збереження, обмінювання, перевезення, доставляння поштових одиниць, а також з експедирування періодичних видань. Зазначені операції можна розглядати як відповідні аналоги операцій з виробництва продукції.

Принципова ознака застосування логістичного підходу до управління операціями з виробництва продукції або операціями з пересилання поштових одиниць полягає в тому, що при традиційному підході управління кожною операцією виконується незалежно від управління іншими операціями, у той час як при застосуванні логістичного підходу управління всіма зазначеними операціями виконується комплексно.

Враховуючи, що оптимальні рішення по кожній операції в загальному випадку не збігаються з єдиним оптимальним рішенням по всіх операціях, логістичний підхід принципово забезпечує більш ефективну оптимізацію виробництва продукції або пересилання поштових одиниць ніж оптимізація окремих операцій.

При застосуванні логістичного підходу до організації виробничих процесів часто спостерігається так званий комбінаційний (мультиплікативний, синергетичний) ефект, коли загальний ефект від одночасного упровадження певних заходів з підвищення ефективності виробництва суттєво перевищує суму ефектів від упровадження кожного з цих заходів окремо. Наприклад, об'єднання декількох дрібних підприємств в єдине крупне підприємство, окрім безпосереднього скорочення витрат на утримання адміністративно-управлінського апарату, виключення дублюючих ланок, скорочення перевезень тощо, дозволяє залучити інвесторів для реконструкції та модернізації виробництва, оновлення і зростання асортименту продукції, підвищення її якості, а разом з цим – зростання прибутків підприємства.

Не даремно американські дослідники вважають логістику "останнім рубежем економії витрат" і "непізнаним материком економіки".

У пропонованому підручнику наведено сучасні уявлення про логістику поштового зв'язку.

Відповідно до навчальних планів підручник складається з п'яти частин, що відповідають п'яти модулям підготовки бакалаврів: концептуальні засади логістики, структурна логістика поштового зв'язку, виробнича логістика поштового зв'язку, транспортна логістика поштового зв'язку, логістика автоматизованих систем поштового зв'язку. Кожна частина складається з восьми розділів і містить контрольні питання, що охоплюють весь викладений в них матеріал.

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів зв'язку за напрямом підготовки "Мережі та системи поштового зв'язку".

У підручнику прийняті наступні абревіатури:

АІ – адресна інформація

АЛСМ – автоматична листосортувальна машина

ВЗ – відділення зв'язку

ГЖЕ – газетно-журнальна експедиція

ДЦ – доставна дільниця

ЄП – єдине посилання ПВ

КПМ – кільцевий поштовий маршрут

МПЗ – мережа поштового зв'язку

МПЗ AT – мережа поштового зв'язку, побудована за адміністративно- територіальним принципом

МПЗ ФТ – мережа поштового зв'язку, побудована за функціонально- територіальним принципом НП – населений пункт ОВ – обласний вузол ОВК – оператор відеокодування ОПЗ – об'єкт поштового зв'язку ОЦ – обласний центр ПА – поштовий автомобіль ПВ – періодичне видання ПІ – поштовий індекс ПК – письмова кореспонденція

ПМ – поштовий маршрут ПО – поштова одиниця ПП – поштовий потік ПС – поштова скринька

РАСЦ – регіональний автоматизований сортувальний центр

РВ – регіональний вузол

Р(М)В – районний (міський) вузол

СШ – сортувальна шафа

ТВ – територіальний вузол

ШК – штриховий код

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >