< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПЕРЕДМОВА

Виставкові заходи відіграють важливу роль у пропаганді інноваційних напрямків розвитку економіки, в розповсюдженні наукових відкриттів і винаходів, нових матеріалів і технологій, в зміцненні внутрішньої торгівлі та міжнародних зв'язків, а також стимулюють зміцнення структурних змін в економіці. Виставки і ярмарки є джерелом достовірної і правдивої інформації на ринку товарів і послуг, що викликає до них великий інтерес як ділових кіл, так і широких мас населення. Такі заходи забезпечують місце зустрічі, де обговорюються основні статті договору, підписується такий договір на основі робочих товарних зразків, консультацій стендистів, а також окреслюють перспективи майбутньої співпраці між виробником і споживачем.

Слід зазначити, що ярмарково-виставкова діяльність займає чільне місце в економіці зарубіжних країн. Зокрема, в деяких країнах вона розглядається як окрема галузь економіки. Для підприємців України показовим є досвід роботи ярмарок і виставок в Німеччині, де спостерігається аналогія в географічному розміщенні цих країн. Німеччина знаходиться в центрі Західної Європи, а Україна – є місцем, де сходяться інтереси Східної Європи та Азії, північних країн та країн Ближнього Сходу.

У Німеччині проводиться щорічно 150 міжнародних галузевих виставок-ярмарок з понад 160 тис. учасників та до 10 млн. відвідувачів. Приблизно дві третини всіх проведених світових галузевих виставок проходять у Німеччині. В категорії великих виставок цієї країни належить 28% (2,21 млн. м2) наявної у світі виставкової площі, в той час як на Азію припадає 1,03 млн. м2.

Важливу роль в розвитку цього напрямку економіки відіграє Об'єднання німецької виставкової індустрії (АУМА), завданням якого є зміцнення позицій німецьких виставок всередині країни та зарубіжних виставок, які підтримуються федеральним урядом, в т.ч. у фінансовому сенсі.

Такий успішний розвиток виставкової діяльності в передових країнах Європи активно впливає на стан цього бізнесу в пострадянських країнах, де організовуються сучасні виставкові центри та інші елементи виставкової індустрії.

Важлива роль в організації виставок і ярмарок відводиться в Україні. Тут виставкова діяльність має початковий і, переважно, регіональний і місцевий характер, з незначним залученням іноземних учасників. Сьогодні вітчизняні виставкові заходи знаходяться в "пошуку" постійного місця і часу проведення, залежно від тематики, що є однією із основних рис рівня культури та уникнення недобросовісної конкуренції в цій роботі.

Важливе значення має підготовка освічених фахівців у галузі організації виставок та ярмарок. З цієї точки зору має значення запровадження навчальної дисципліни у ВНЗ "Організація виставкової діяльності", мета якої – набуття знань і навиків з проведення виставкових заходів.

У вітчизняних публікаціях приділяється недостатньо уваги цій проблематиці. З'являються лише окремі статті, які носять узагальнюючий характер. Недостатньо уваги приділяється виданню навчальної літератури. Значне місце, як в науковому, так і в навчальному плані, належить В. Пекару[1]. Він є автором першого українського навчального посібника "Основи виставкової діяльності".

Доступним джерелом знань для студентів ВНЗ є посібники, видані в Росії. Вони, здебільшого, розраховані вже на спеціалістів, і їх лише умовно можна віднести до числа студентських посібників.

При написанні посібника використаний міжнародний досвід проведення ярмарково-виставкової діяльності. Запропонований авторами посібник складається з двох частин: теоретичної і практичної, в якій використовуються матеріали організатора виставок – Галицьких експозицій.

В теоретичній частині використовуються оглядові лекції, які завершуються тестами поточного контролю та матеріалами для підготовки до написання цих тестів. Номер тесту в кожному варіанті відповідає аналогічному номеру, в якому можна знайти відповідь на тест. Як правило, в матеріалах оглядових лекцій не передбачено відповіді на тести, тому обов'язково необхідно ознайомитись із згаданими матеріалами.

Тематика посібника передбачає вивчення основних категорій, які грунтуються на Міжнародних стандартах нової термінології ISO 180- 256.39-1, що стосуються виставкової діяльності й виставкової індустрії; порядку підготовки до проведення виставок організаторів, учасників та відвідувачів.

Важливе місце відведено організації роботи стенду, стендистів і комунікації на виставках і ярмарках, що, на наш погляд, є найслабшим в організації проведення виставкових заходів на практиці.

Не секрет, що стовідсотковим досягненням учасника ярмарку є укладення контракту або протоколу про наміри. Однак, позитивним також є отримання інформації по кожному учаснику і відвідувачу.

Друга частина посібника побудована на використанні практичних матеріалів з вибору, підготовки та заходів з проведення виставок, а також підведенню підсумків виставкової та післявиставкової діяльності.

Набуті знання і навики в організації виставкових заходів розвиватимуть комерційний і маркетинговий багаж знань студентів, що набуваються у ВНЗ.

Посібник призначений для студентів "Готельно-ресторанна справа" та інших комерційних спеціальностей.

  • [1] Пекар В. О. Основи виставкової діяльності: навч, иосіб. дня студ. вищ. навч. закл. / В. О. Пекар; ВНЗ "Ін-т реклами", Вища шк. виставк. менеджм. – К.: Євроіндекс, 2009. – 348 с.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >