< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Теоретичні основи виставкової діяльності

Оглядова лекція

Виставки і ярмарки відіграють роль "двигуна" економіки, оскільки є формою налагодження господарських зв'язків між постачальниками і покупцями.

Суб'єкти виставкової діяльності уособлюють місця зустрічі між покупцями та постачальниками, де укладаються договори на поставку товарів, здійснюється підготовка до них або налагодження контактів між учасниками майбутніх договорів. Кінцевий результат діяльності ярмарок і виставок сприяє збільшенню обсягів виробництва та продажу і, таким чином, впливає на розмір внутрішнього валового продукту та рівень життя.

Основними суб'єктами виставок та ярмарок є організатори, учасники і відвідувачі.

Організатори – це підприємства, що організовують ярмарки і виставки. Учасники – це підприємства-продавці, які виставляють свої товари. Відвідувачі – це покупці, або зацікавлені особи.

При цьому, під виставковою слід розуміти тимчасовий періодичний захід, що здійснюється, як правило, в одному місці, за наявності товарних зразків і персоналу учасника, де відвідувачами є спеціалісти і не спеціалісти. Основна мета виставки – це рекламування та інше інформаційне забезпечення товару, що виставляється.

Виставка – захід, пов'язаний з демонстрацією продукції, товарів та послуг, який сприяє просуванню їх на внутрішній та зовнішній ринок з урахуванням його кон'юнктури, створенню умов для проведення ділових переговорів з метою укладення договорів про постачання або протоколів про наміри, утворення спільних підприємств, отримання інвестицій.

Якщо виставка відіграє більше інформаційну роль, то ярмарки мають комерційне значення.

Ярмарки – це також тимчасовий, періодичний захід, що проводиться в одному і тому ж місці, на основі товарних зразків за участю власноруч підготовленого або найнятого персоналу учасника та відвідувачів, які є як правило, професійними спеціалістами.

Основна мета ярмарку – це підготовка до укладення договорів на поставку (укладання протоколу про наміри, попереднього контракту), або укладення основного контракту. Оскільки підписання договорів здійснюється уповноваженими на те особами (керівниками або особами, які мають на це довіреність), повинні мати відповідну професійну підготовку.

Таким чином, характерними рисами ярмарків є їх періодичність, а також те, що в них беруть участь спеціалісти, на них є обов'язковою наявність товарних зразків, а основною метою є укладання угод на купівлю-продаж товарів чи послуг.

Оскільки цілі ярмарки і виставки близькі за метою, то вони можуть проводитися одночасно (виставки-ярмарки). Хоча автор підручника "Основи виставкової діяльності" В. Пекар вважає, що одночасного проведення ярмарків та виставок не повинно існувати.

Виставки і ярмарки класифікуються: за місцем проведення, статусом, тематикою, джерелами фінансування, цільовою аудиторією.

За місцем проведення виставки і ярмарки поділяються на такі, що проводяться в Україні, й такі, що проводяться за кордоном.

За статусом виставки поділяються на всесвітні, а виставки і ярмарки – на міжнародні, національні та регіональні (місцеві), іноземні тощо.

Статус всесвітньої надається виставці Міжнародним бюро виставок (м. Париж, Франція).

Рішення про надання виставці та ярмарку, що проводяться в Україні, статусу міжнародної, міжрегіональної або регіональної (місцевої) приймає Рада з питань виставкової діяльності на підставі документів, поданих їх організатором. Крім цього, для міжнародних виставок необхідне рішення UFI.

Рішення про проведення національної виставки і ярмарку приймає Кабінет Міністрів України.

Рішення про участь вітчизняних суб'єктів господарювання у міжнародних виставках і ярмарках, що проводяться за кордоном, з частковим фінансуванням витрат за рахунок коштів державного бюджету, приймає Кабінет Міністрів України, місцевих бюджетів – Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Рішення про участь у міжнародних виставках і ярмарках, що проводяться за кордоном, за відсутності державної фінансової підтримки, приймають вітчизняні учасники таких виставок і ярмарків.

За тематикою виставки і ярмарки поділяються на: універсальні, галузеві, виставки і ярмарки споживчих товарів, обладнання і технологій.

Тематику виставок і ярмарків визначає їх організатор.

За товарним профілем ярмарки і виставки розрізняють універсальні та спеціалізовані (табл. 1).

Таблиця І

Класифікатор виставок за тематикою

Код класу

Назва класу

1

2

А

Багатогалузеві виставки

А.1

Багатогалузеві виставки інвестиційних товарів та споживчих товарів

А.2

Багатогалузеві виставки інвестиційних товарів

А.3

Багатогалузеві виставки споживчих товарів

В

Спеціалізовані виставки

В.1

Сільське господарство, лісове та паркове господарство, виноградарство, садівництво і відповідне обладнання

В.2

Продукти харчування, напої і тютюнові вироби. Готелі, ресторани, громадське харчування і відповідне обладнання

В.3

Текстиль, одяг, взуття, товари зі шкіри, коштовності, біжутерія і відповідне обладнання

В.4

Громадські роботи, будівництво, реконструкція, комплектація та розвиток, відповідне обладнання

B.5

Меблі, побутова техніка, товари для дому і відповідне обладнання

В.6

Охорона здоров'я, гігієна, охорона праці, довкілля, безпека і відповідне обладнання

В.7

Транспорт, перевезення і відповідне обладнання

В.8

Інформація, комунікація, офіс, організація і відповідне обладнання; книги

В.9

Спорт, довкілля, розваги, ігри та відповідне обладнання

В.10

Культура, мистецтво, антикваріат, музика, фото, кіно, телебачення

В.11

Освіта, підвищення кваліфікації, засоби навчання

В.12

Промисловість, наука і техніка, торгівля, сфера послуг і відповідне обладнання

В.12.1

Металургія, зварювання, гірничодобувна промисловість

В.12.2

Мореплавство і кораблебудування, морські та шельфові галузі промисловості

В.12.3

Нові технічні рішення, інноваційні проекти та наукові дослідження

В. 12.4

Пластмаси, вироби з гуми

В.12.5

Хімічна промисловість

В. 12.6

Машинобудування: верстати, механізми, обладнання, агрегати, технології для різних галузей промисловості

В. 12.7.

Деревообробна промисловість

В.12.8

Електроніка, електротехніка, вимірювальне обладнання і прилади тощо

Слід зауважити, що останнім часом замість універсальних більше практикуються багатогалузеві виставки і ярмарки, де представляється асортимент з детальною і продуманою класифікацією багатьох товарів галузей крупної та дрібної промисловості. Коло галузей визначається інтересами споживачів (наприклад, будівництво та обладнання офісів).

Спеціалізовані ярмарки і виставки представлені окремими групами товарів і послуг. Такі ярмарки в межах однієї групи зорієнтовані на потреби конкретних споживачів.

Спеціалізовані виставки та ярмарки водночас закладають основу для ініціативи у сфері кооперації, є місцем обміну товарами, ідеями, ноу-хау. Тут за декілька днів можуть бути перевірені шанси щодо збуту товарів та послуг. На спеціалізованих ярмарках та виставках проявляються процеси та зміни, що відбуваються на ринку, а також визначаються напрями та темпи майбутнього розвитку.

За тривалістю і способом проведення виставки можна поділити на такі види: короткотривалі, пересувні, постійні, торгові центри, торгові тижні.

Короткотривалі (соло-виставки) проводяться протягом не більше 3-х тижнів. Вони можуть носити багатогалузевий характер або бути спеціалізованими.

Пересувні виставки організовуються з метою розширення кола відвідувачів з використанням різних видів транспорту. Плаваючі, наприклад, організовуються Японією, Швецією, Англією. Вони влаштовуються на борту великого судна, яке відвідує портові міста декількох країн. Експонати розміщуються на палубах, в каютах, проходах. Тут організовуються консультації фахівців, роздаються рекламні й технічні проспекти. Демонстрація зразків може супроводжуватися продажем. Для пересувних виставок можуть також використовуватися автофургони, салони літаків.

Постійні виставки зразків організовуються, переважно, при дипломатичних консульствах та інших представництвах своєї країни за кордоном з метою демонстрації можливим іноземним покупцям зразків експортної продукції для укладання угод за ними.

Торгові центри створюються національними організаціями за кордоном. Вони здійснюють широку діяльність щодо організації спеціалізованих виставок в країнах їх місцезнаходження; надають фірмам-експонентам безоплатно виставкову площу, здійснюють за свій рахунок проектування і оформлення виставок, монтаж і демонтаж стендів, інформують учасників про кон'юнктуру ринку.

Новим видом виставок є торгові тижні. Вони організовуються, переважно, в універсальних магазинах великих міст для показу, продажу споживчих товарів.

Ярмарково-виставкова діяльність відіграє велику роль в економіках багатьох країн. Підтвердженням тому є те, що, наприклад, в Німеччині "виставки-ярмарки" розглядаються як окрема галузь економіки. В цій країні в ярмарках і виставках щорічно беруть участь близько 150 тисяч учасників із 180 країн. Такі заходи відвідують близько 10 млн. відвідувачів.

Набувають важливості виставки і ярмарки в економіці України. З часів незалежності України простежуються дві тенденції їх розвитку.

Перша тенденція – це продовження проведення ярмарків за радянськими традиціями з використанням відпрацьованих попередніх комерційних контактів і технологій. їх, як правило, проводять Торгово- промислові палати, державні органи. Під це створюється певна нормативно-правова база. Однак, ярмарки такого типу з кожним роком затухають, оскільки зазнають сучасного зарубіжного впливу, що зумовлено необхідністю дотримання єдиних міжнародних стандартів.

Друга тенденція проведення ярмарків виникла в Україні із запровадженням принципів ринкової економіки. Утворюється мережа фірм, організацій, які спеціалізується на проведенні ярмарків і виставок, що стає предметом їхнього бізнесу. Цей розвиток ярмарково- виставкової справи базується на зарубіжному досвіді, традиціях та правилах і зорієнтований на попит зацікавлених комерційних кіл.

Суб'єктами виставкової діяльності є:

 • – центральні та місцеві органи виконавчої влади, що реалізують державну політику в сфері виставкової діяльності;
 • – суб'єкти господарювання всіх форм власності, які можуть провадити діяльність як виставкові центри, організатори, розпорядники, упорядники, агенти, учасники виставок і ярмарків, згідно з повноваженнями, визначеними їх статутом.

Виставковим центром є суб'єкт господарювання будь-якої форми власності, основна діяльність якого пов'язана з організацією та проведенням виставок і ярмарків, який повинен мати у штаті кваліфікованих працівників, відповідну матеріально-технічну базу (спеціальні виставкові об'єкти (приміщення, площі та обладнання) для проведення виставок і ярмарків.

Організаторами виставок і ярмарків можуть бути:

 • – центральні та місцеві органи виконавчої влади, які забезпечують підготовку та проведення виставок і ярмарків на підставі відповідного рішення з частковим фінансуванням витрат за рахунок коштів державного або місцевого бюджету;
 • – суб'єкти господарювання всіх форм власності, основна діяльність яких пов'язана з організацією та проведенням виставок і ярмарків.

Розпорядником виставок і ярмарків є суб'єкт господарювання, який здійснює їх підготовку та проведення на підставі договору, укладеного з організатором виставок і ярмарків, може залучати на договірних засадах інших суб'єктів господарювання до виконання робіт, надання послуг, закупівлі товарів, необхідних для організації та проведення виставок і ярмарків.

Упорядником виставок і ярмарків є суб'єкт господарювання, який надає на підставі договору, укладеного з організатором або розпорядником виставок і ярмарків, послуги з їх організації (проектування, будівництво, оформлення виставок і ярмарків).

Агентом є суб'єкт господарювання, який бере на підставі договору, укладеного з організатором або розпорядником виставок і ярмарків, зобов'язання із залучення учасників. Вони мають значення при залученні іноземних учасників і відвідувачів.

Учасником виставок і ярмарків є суб'єкт господарювання, який уклав з організатором або розпорядником договір про участь в них.

Організатори та розпорядники виставок і ярмарків, відповідно до укладеного договору, забезпечують надання учасникам та відвідувачам комплексу послуг, який повинен включати:

 • – виділення виставкового обладнання, надання комунальних послуг;
 • – страховий захист виставкових об'єктів (приміщень, площ);
 • – забезпечення охорони та пожежної безпеки учасників і виставкових об'єктів (приміщень, площ);
 • – забезпечення вентиляції, опалення, прибирання виставкових об'єктів (приміщень, площ);
 • – видання каталогу виставки або ярмарку (для міжнародних виставок і ярмарків – обов'язково державною мовою та однією з офіційних мов ООН);
 • – здійснення митних процедур;
 • – вантажно-транспортні послуги;
 • – забезпечення роботи закладів громадського харчування на території виставок і ярмарків, а також пунктів обміну валют (на міжнародних виставках і ярмарках);
 • – створення умов для роботи засобів масової інформації.

Організатори виставок і ярмарків, що проводяться з частковим фінансуванням витрат за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, в обов'язковому порядку повинні розробити концепцію проведення виставок і ярмарків.

Оргкомітет (ярмарком) здійснює загальне керівництво виставкою. Це колегіальний орган: кожний із членів комітету має право голосу при ухваленні рішення.

Оргкомітет (ярмарком) очолює голова, який може мати одного чи двох заступників. Комітет наділяється правами й обов'язками, відповідно до цілей і завдань виставки (ярмарку).

На великих виставках (ярмарках) створюється дирекція. Дирекція є виконавчим органом комітету. Як правило, директором призначають одного з членів комітету. Директор виконує такі функції:

 • – оперативне керівництво роботою виставки;
 • – забезпечення рішень комітету;
 • – організація укладення договорів;
 • – ведення оперативної звітності про хід роботи виставки;
 • – визначення порядку приймання і відвантаження експонатів;
 • – забезпечення розміщення експонатів на стендах та їх схоронності;
 • – інші функції.

Якщо дирекції (директора) немає, їх функції виконує оргкомітет на чолі з головою.

Участь України у всесвітніх виставках повинна фінансуватись за рахунок коштів державного бюджету (в межах відповідних бюджетних програм на підставі рішень Кабінету Міністрів України) та коштів спонсорів.

Організація національних експозицій на міжнародних виставках і ярмарках, а також національних виставок забезпечується за рахунок коштів їх учасників, спонсорів і часткового фінансування з державного бюджету.

Проведення міжрегіональних та регіональних (місцевих) виставок і ярмарків забезпечується за рахунок коштів їх учасників, спонсорів і часткового фінансування з місцевих бюджетів (у межах коштів відповідних бюджетних програм на підставі рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад).

Відомими організаторами виставкових заходів є Національний комплекс "Експоцентр України" та торгово-промислова палата України.

Національний комплекс "Експоцентр України" створено у 1999 році в м. Києві на базі Національного виставкового центру та Палацу мистецтв "Український дім". Це державна госпрозрахункова установа з правами юридичної особи, підпорядкована Кабінетові Міністрів України. Діяльність Експоцентру здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань і власних надходжень від господарської діяльності.

Експоцентр України виконує функції, пов'язані з виставковою діяльністю, зокрема:

 • – організовує міжнародні, національні, галузеві та регіональні виставки, ярмарки, торги, конференції, симпозіуми, семінари тощо;
 • – надає послуги іншим організаторам виставок і ярмарків;
 • – створює довідково-інформаційний банк даних новітніх технологій та нових видів продукції, організовує видання інформаційних бюлетенів, рекламних матеріалів;
 • – надає інформацію та реалізує експонати учасників виставки на аукціонах, ярмарках, виставках-продажах тощо;
 • – розробляє та здійснює заходи щодо ефективного використання виставкових площ, збільшення кількості видів послуг і покращення їхньої якості;
 • – надає послуги учасникам і відвідувачам виставкових заходів;
 • – організовує культурне дозвілля відвідувачів виставок.

Експоцентр України очолює генеральний директор, якого призначає на посаду і звільняє Кабінет Міністрів України. Майно Експоцентру є державною власністю і закріплене за ним на праві оперативного управління.

Торгово-промислова палата України (ТПП України) – це недержавна організація, що на добровільних засадах об'єднує юридичних осіб і громадян України, зареєстрованих як підприємці, а також їх об'єднання.

Сьогодні членами ТПП України є понад чотири тисячі підприємств і фірм різних форм власності, організацій підприємців, банків тощо.

ТПП України виконує свої завдання самостійно або через 27 регіональних торгово-промислових палат, що діють у всіх областях України. До функцій ТПП України, пов'язаних з виставковою діяльністю, належать:

 • – організація і проведення міжнародних та іноземних виставок в Україні;
 • – організація виставок продукції українських підприємств за кордоном;
 • – технічне забезпечення виставок власним виставковим устаткуванням;
 • – проектування і монтаж індивідуальних виставкових стендів з використанням власного устаткування;
 • – художнє оформлення експозиції виставки, виготовлення рекламної продукції;
 • – надання виставкових площ у своїх павільйонах;
 • – юридичне супроводження угод;
 • – послуги з перекладу;
 • – рекламні послуги та ін.

Щорічно ТПП України організовує в середньому 15 виставок, які проводяться у виставковому залі ТПП України, Київському палаці спорту. Здебільшого, ТПП України проводить міжнародні спеціалізовані виставки, втім, практикуються й універсальні виставки, наприклад, виставки-продажі "Ярмарок краси", "Різдвяний ярмарок" та ін.

Регіональні торгово-промислові палати організовують виставки в областях. ТПП України постійно публікує їх перелік у своєму журналі "Діловий вісник".

Провідну роль в організації виставкових заходів у Західній Україні відіграє ПрАТ "Гал-ЕКСПО". Товариство є одним із засновників Виставкової федерації України, членом ТПП України та Львівської торгово-промислової палати. В квітні 2007 року підприємство було прийнято до складу Міжнародної спілки виставкової статистики CENTREX і регулярно проводить міжнародний аудит своїх виставок.

Основним напрямком діяльності ПрАТ "Гал-ЕКСПО" є організація і проведення виставок та презентацій. Крім проведення виставок власної програми, здійснює проектування та оформлення експозицій на заходах інших організаторів. З 2000 року ПрАТ "Гал-ЕКСПО" проводить заходи під зареєстрованою торгівельною маркою "Галицькі експозиції".

За роки діяльності ПрАТ "Гал-ЕКСПО" проведено понад 300 виставкових заходів у Львові, в Україні та за кордоном. Товариство неодноразово виступало організатором експозицій Львівської області на національних виставках, організувало експозиції українських підприємств на виставках за кордоном.

За кордоном порядок проведення ярмарків є більш ліберальним. Координацію їх роботи здійснюють асоціативні органи, делеговані ярмарками, фірмами, що входять в такі об'єднання.

В Німеччині, наприклад, таку функцію виконує Комісія з питань ярмарків і виставок (АУМА). Цей орган підготовляє довідники з питань проведення ярмарків, графіки їх проведення з групуванням за спеціалізацією і за країнами, узагальнює їх роботу і проводить навчання, просвітницьку роботу, організовує зв'язки з аналогічними організаціями інших країн. Також АУМА розміщує таку інформацію на сайтах в Інтернеті.

Місця на багатьох європейських виставках і ярмарках займаються дуже швидко. Приймання заявок на участь у них завершуються за 6- 18 місяців до початку. До реєстрації фірма-учасник отримує від організатора ярмарку такі документи та інформацію: плани території; плани павільйонів; документи для реєстрації; документи про послуги; місця для стендів, що пропонуються; умови проведення виставки; інструкції.

Така інформація є необхідною для прийняття рішення про участь в ярмарку, виборі місця розташування стенду.

В заяві фірма-учасник вказує: розміри, тип та вид стенду, дані про товари, що будуть виставлятися тощо.

В документі про умови участі у виставці, який висипається потенційному учаснику, зазначаються такі пункти договору: допуск на ярмарок, орендна плата за стенд, умови оплати, можливості розірвання договору, порядок реєстрації субекспонентів та додаткових фірм.

Виставково-ярмаркова діяльність за кордоном – це ціла індустрія, яка дає можливість вирішити, крім числа комерційних справ, питання дотримання техніки безпеки, страхування, надання сервісних послуг, транспортування та зберігання, інформаційного обслуговування, захисту навколишнього середовища тощо. Її обслуговують ярмарки (як суб'єкти господарювання) і виставкові центри країни, які мають повну щорічну зайнятість в питаннях проведення виставкових заходів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >