< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Правила відбору і підготовки стендистів

За тлумачним словником стендист визначається як працівник виставки, що обслуговує стенд та демонструє відвідувачам експонати. Сьогодні стендист – це працівник підприємства-учасника, який відряджений на виставку і виступає як особа, що виконує обов'язки, пов'язані з метою і завданням експонента на його робочому місці на виставці.

В період роботи на виставці стендист виступає в якості консультанта певного профілю. Після виконання функцій на виставці стендист повертається на попереднє місце роботи.

У роботі виставок і ярмарок висуваються певні вимоги до стендиста. Відповідно до них стендист повинен:

 • – бути кваліфікованим фахівцем, щоб належно представляти експонати, своє підприємство і навіть країну;
 • – добре знати продукцію, що демонструється, технічні характеристики і особливості експлуатації, відмінні параметри вітчизняних і зарубіжних параметрів;
 • – володіти такими особистими якостями як комунікабельність, уважність, доброзичливість у спілкуванні з відвідувачами стенду, проявляти наполегливість необхідної лінії чи відстоювання своїх позицій;
 • – володіти рідною та іноземною мовами, вміти оперувати своїми знаннями і досвідом, технічною і комерційною термінологією, зрозуміло викладати проблему та поділяти фрази для перекладача;
 • – мати схильності до рекламно-інформаційної роботи і достатній досвід роботи в ній;
 • – володіти мистецтвом переконання і, насамперед, мистецтвом розповіді, діалогу, прийомами аргументації і доказами;
 • – володіти технікою показу і демонстрації, в т.ч. з використанням сучасних технологічних засобів;
 • – володіти силою волі, щоб опанувати своїми емоціями в критичній ситуації, зберігати витримку, холоднокровність у надзвичайних ситуаціях, і в жодному випадку не піддаватись паніці;
 • – зберігати ясність, гнучкість мислення в публічних дискусіях;
 • – бути освіченим в актуальних політичних і соціально-економічних проблемах, бути ерудованим в економічному розвитку і досягненнях України.

Ці 10 базових якостей стендиста служать критеріями для відбору фахівців для обслуговування експозицій на виставках. Вони формуються в процесі відповідної освіти і практичної діяльності.

Додаткові знання, навики, досвід, які необхідні стендисту, набуваються в процесі спеціальної підготовки до роботи на конкретній виставці чи ярмарку.

Самостійне поглиблення знань і напрацювання навиків ведеться за трьома аспектами:

 • – знань і навиків, необхідних при підготовці виставки до відкриття, тобто в період монтажу і оформлення стендів;
 • – знань і навиків, необхідних в період роботи виставки при обслуговуванні покупців та догляду за експонатами;
 • – знань, необхідних після закриття виставки, в т.ч. щодо демонтажу експозиції, упакуванню та відправленню вантажу, аналізу виконаної роботи і оформленні звіту.

Важливим при підготовці стендиста є участь у відповідних тренінгах.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >