< Попер   ЗМІСТ

ГЛОСАРІЙ

Агент [англ. agent] – юридична чи фізична особа, яка на основі договору-доручення з організатором (розпорядником) виставки та за комісійну винагороду бере на себе зобов'язання з комплектації виставки учасниками або інші обов'язки.

Ай-стоппер [англ. eye-stopper] – будь-який об'єкт, предмет, елемент оформлення, що використовується для привернення уваги до стенду.

Акредитація [англ. accreditation] – процедура визнання повноважень журналістів на час виставкових заходів.

Виставка з міжнародною участю [англ. exhibition (fair) with international participation] – виставка, в якій, окрім вітчизняних підприємств, беруть участь іноземні підприємства.

Виставка міжнародна [англ. international exhibition (fair)] – виставка, в якій не менше ніж 20% експонентів або 4% відвідувачів, або 20% площі експозиції є іноземними (міжнародні нормативи станом на червень 2005 року).

Виставка національна [англ. national exhibition (fair)] – виставка, в якій беруть участь підприємства лише однієї країни.

Виставка регіональна [англ. regional exhibition (fair)] – виставка, в якій беруть участь підприємства регіонального ринку.

Виставка спеціалізована [англ. specialized exhibition (fair)] – виставка, на якій демонструються експонати одного напряму або галузі.

Виставка традиційна [англ. established (long-running) exhibition (fair)] – виставка, яка проводиться не менше від двох разів певним організатором у сталий термін із визначеною періодичністю.

Виставка універсальна (багатогалузева) [англ. general (multibranch, wide-ranging) exhibition (fair)] – виставка, на якій демонструються експонати двох і більше напрямків чи галузей.

Виставка [англ. exhibition, trade fair, trade show] – короткочасний періодичний захід, у межах якого учасники пропонують товари (послуги) однієї або декількох галузей та інформують споживачів про

своє підприємство та продукцію. Виставки спрямовані більшою мірою на демонстрацію товарів, робіт та послуг, їх рекламу, розширення збуту, ніж на безпосередню торгівлю.

Виставка промислова [англ. trade exhibition, trade fair, trade show, b2b (business to business) exhibition] – виставка, на якій представлені промислові товари, роботи та послуги, споживачами яких є підприємства (юридичні особи).

Виставка споживча [англ. consumer exhibition, consumer fair, public show, b2c (business to consumer) exhibition] – виставка, на якій представлені товари масового вжитку, споживачами яких є приватні особи.

Відвідувач виставки [англ. visitor, attendee] – особа, яка відвідує виставку протягом її роботи.

Демонтаж [англ. dismantling, disassembling] – розбирання виставкового стенду після завершення виставки (ярмарку).

Директор виставки [англ. exhibition director, exhibition manager] – фізична особа, яка на основі статуту чи доручення організатора (розпорядника) виставки представляє його у взаємовідносинах з іншими суб'єктами виставково-ярмаркової діяльності.

Експедитор [англ. forwarder] – підприємство, яке забезпечує доставку та митне оформлення експонатів.

Експозиція [англ. exposition, display] – систематизоване розміщення експонатів на виставці (ярмарку).

Експонат [англ. exhibit] – товар чи послуга, що демонструється на виставці.

Експонент [англ. exhibitor] – учасник виставки.

Забудовник [англ. booth assembly subcontractor] – підрядник, який здійснює роботи з монтажу та демонтажу стендів на виставці (ярмарку).

Забудовник генеральний [англ. general booth assembly contractor] – забудовник, який здійснює роботи з монтажу та демонтажу основної частини експозиції.

Збір реєстраційний [англ. registration fee] – обов'язкова плата за участь у виставці; може включати вартість додаткових послуг (охорона, рекламна підтримка тощо).

Картка реєстраційна [англ. registration card] – бланк, що містить повну інформацію про відвідувача виставки.

Каталог виставки [англ. exhibition catalogue] – систематизований перелік учасників, що містить коротку інформацію про них, план виставки тощо.

Конгрес-центр [англ. convention center] – підприємство, основна діяльність якого пов'язана з організацією та проведенням конгресів, симпозіумів, конференцій тощо за умов наявності необхідних площ та відповідної інфраструктури.

Монтаж [англ. installation, installing, assembly, assembling] – збирання виставкового стенду до початку роботи виставки (ярмарку).

Обладнання виставкове [англ. exhibition equipment] – виставкові конструкції, меблі та інше оснащення для забезпечення діяльності експонентів.

Організатор виставки [англ. exhibition organizer] – підприємство, яке відповідно до свого статуту займається організацією виставок (ярмарків), бере на себе всі зобов'язання щодо організації та проведення виставок та несе відповідальність перед учасниками та відвідувачами.

Підрядник [англ. contractor, subcontractor] – підприємство, яке на основі договору купівлі-продажу чи підряду з організатором, розпорядником або учасником виставки постачає необхідні товари, виконує роботи чи надає послуги, пов'язані з організацією та проведенням виставки.

Площа виставкова відкрита [англ. outdoor (open-air) exhibition space] – виставкова площа на відкритих майданчиках.

Площа виставкова демонстраційна [англ. special exhibition space, special show area] – площа виставки, що використовується для проведення особливих показів, конкурсів, семінарів тощо і не належить до території стендів певних експонентів.

Площа виставкова загальна (виставкова площа брутто) [англ. gross (total) exhibition space (area)] – загальна площа всіх виставкових павільйонів та відкритих майданчиків, де розміщено виставку.

Площа виставкова закрита [англ. indoor (covered) exhibition space] – виставкова площа у виставкових павільйонах.

Площа виставкова необладнана [англ. raw exhibition space] – вільна виставкова площа, яка надається учаснику для самостійної забудови.

Площа виставкова обладнана [англ. equipped exhibition space] – виставкова площа, яка включає виставкові конструкції та виставкове обладнання.

Площа виставкова чиста (виставкова площа нетто) [англ. net exhibition space (area)] – загальна площа всіх виставкових стендів, не включаючи площі проходів між ними.

Подіум [англ. display stand, display box, display platform)] – підвищення стенду, що є основою для експонатів.

Презентація [англ. presentation] – відкрита або закрита короткочасна демонстрація одним або кількома підприємствами своїх товарів (робіт, послуг), інформації про себе, події ділового або суспільного характеру тощо.

Розпорядник виставки [англ. exhibition management contractor] – підприємство, якому організатор (організатори) виставки доручає (доручають) проведення всього комплексу заходів із підготовки та проведення виставки, включаючи укладання договорів з учасниками виставки.

Спонсор виставки [англ. exhibition sponsor] – підприємство, яке в обмін на рекламні послуги надає організаторові (розпорядникові) виставки кошти на покриття витрат з організації та проведення виставки (у вигляді грошових коштів, товарів чи послуг).

Спонсор виставки інформаційний [англ. media sponsor] – засіб масової інформації або інформаційна агенція, що в обмін на рекламні послуги надає організаторові (розпорядникові) виставки послуги з висвітлення виставки у засобах масової інформації.

Стенд виставковий [англ. booth, stand] – частина території виставкового павільйону чи відкритого майданчику, що орендована учасником виставки на підставі договору з організатором (розпорядни

ком) виставки або призначена організатором (розпорядником) виставки для розміщення свого персоналу та сервісних організацій.

Стенд колективний [англ. joint booth (stand)] – виставковий стенд, який представляє одночасно експонати двох і більше експонентів.

Стенд кутовий [англ. comer booth (stand)] – виставковий стенд, який має підходи з двох боків.

Стенд лінійний [англ. standard (straight-line, inline) booth (stand)] – виставковий стенд, який має підхід лише з одного боку.

Стенд наскрізний [англ. walk-through booth (stand)] – виставковий стенд, який має прохід із двох паралельних сторін.

Стендист [англ. booth (stand) assistant, attendant] – співробітник учасника виставки або найманий спеціаліст, який працює на стенді під час виставки.

Стенд-острів [англ. island booth (stand)] – виставковий стенд, який має підходи з чотирьох боків.

Стенд-півострів [англ. peninsula booth (stand)] – виставковий стенд, який має підходи з трьох боків.

Суборганізатор виставки [англ. exhibition suborganizer] – підприємство, яке на основі договору про співробітництво з організатором виставки бере на себе зобов'язання організатора виставки щодо частини експозиції виставки.

Учасник виставки [англ. exhibitor, participant] – підприємство, яке уклало з організатором або розпорядником виставки договір на участь у виставці.

Учасник виставки за представленням [англ. represented exhibitor, subexhibitor] – учасник виставки, який не бере у ній участі безпосередньо, а представлений іншим учасником.

Учасник виставки заочний [англ. correspondent exhibitor] – учасник виставки, який не бере у ній участі безпосередньо, а розміщує інформацію про фірму в каталозі виставки або на стенді заочної участі.

Учасник виставки прямий [англ. direct exhibitor] – учасник виставки, який бере у ній участь безпосередньо, тобто демонструє експонати силами своїх штатних або тимчасових співробітників.

Фірма виставкова [англ. exhibition company] – підприємство, яке відповідно до свого статуту регулярно виступає як організатор, су- борганізатор, розпорядник виставок або як їх агент чи генеральний підрядник.

Фриз [англ. booth (stand) frieze] – декоративна смуга або крупний рекламний напис, що обрамляє стенд.

Центр виставковий [англ. exhibition center] – підприємство, основна діяльність якого пов'язана з організацією та проведенням виставок (ярмарків) та наданням послуг у сфері організації виставок (ярмарків), за умов наявності виставкових площ та відповідної інфраструктури.

Ярмарок [англ. fair] – виставковий захід, спрямований на роздрібну чи гуртову торгівлю безпосередньо під час його проведення.

 
< Попер   ЗМІСТ