Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Загальні засади і принципи бухгалтерського обліку в банкахСутність і види господарського облікуХарактеристика видів бухгалтерського обліку в банкахОрганізація бухгалтерського обліку в банках УкраїниМетод бухгалтерського облікуПринципи бухгалтерського обліку та фінансової звітностіНаціональні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, особливості їх використання в банківських установахСтратегія застосування міжнародних стандартів в УкраїніОблікова політика банкуПервинні документи, реєстри синтетичного й аналітичного облікуПлан рахунків банкуОпераційна діяльність банківФінансова звітність банківОблік капіталуОрганізація обліку капіталу банкуБухгалтерський облік формування статутного капіталу банкуОблік операцій з акціями власної емісіїОблік операцій з формування фондів і загальних резервів банкуОблік доходів і витратСутність і класифікація доходів і витрат банкуПринцип нарахування та відповідності доходів і витратХарактеристика рахунків, що використовуються для обліку доходів і витрат банкуОблік процентних доходів і витратОблік комісійних доходів і витратОблік загальних адміністративних витрат банкуОблік формування резервів під заборгованість за нарахованими доходамиПорядок закриття рахунків доходів і витратПодатковий облік у банкахОблік касових операційОрганізація обліку касових операцій банкуПравила заповнення реквізитів касових документівОблік операцій з приймання готівки операційною касою банкуОблік операцій з видачі готівки операційною касою банкуОбробка, формування й пакування грошових білетів і монетОблік операцій з купівлі та продажу ювілейних гривневих монетОблік операцій з приймання банкнот іноземних держав на інкасоОблік операцій з підкріплення банків готівкоюОблік операцій з передавання готівки між банкамиКупівля готівки в інших банківПорядок закриття операційної касиЗберігання цінностей у грошовому сховищіРевізія цінностейОблік розрахункових операційВідкриття банками рахунків клієнтів та використання коштів за цими рахункамиОблік розрахунків із застосуванням платіжних доручень, платіжних вимог та платіжних вимог-дорученьОблік розрахунків із застосуванням розрахункових чеківОблік розрахунків за акредитивамиОблік розрахунків з використанням банківської платіжної карткиОблік грошових переказів без відкриття рахункаОблік операцій з кредитуванняОрганізація обліку операцій банку з кредитуванняВідображення в бухгалтерському обліку кредитних операцій на дату укладення кредитного договоруБухгалтерський облік наданих кредитівБухгалтерський облік забезпечення кредитних операційБухгалтерський облік простроченої та безнадійної заборгованості за наданими кредитамиБухгалтерський облік кредитних ліній та кредитів овердрафтБухгалтерський облік факторингових операційБухгалтерський облік операцій репоБухгалтерський облік авалів та операцій з урахування векселівБухгалтерський облік формування й використання спеціальних резервівБухгалтерський облік отриманих кредитівОблік депозитних операційОрганізація обліку депозитних операцій банкуБухгалтерський облік залучених вкладів (депозитів)Бухгалтерський облік операцій з повернення вкладу (депозиту)Бухгалтерський облік коштів, залучених за ощадними (депозитними) сертифікатамиБухгалтерський облік міжбанківських депозитних операційОблік операцій з цінними паперамиОрганізація обліку операцій з цінними паперамиОблік цінних паперів у торговому портфелі банкуОблік цінних паперів у портфелі банку на продажОблік цінних паперів у портфелі банку до погашенняОблік фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні компаніїОблік комісійних операцій банку з цінними паперамиЗберігання цінних паперів клієнтівКупівля цінних паперів за дорученням клієнтаПродаж цінних паперів за дорученням клієнтаОблік боргових цінних паперів власної емісіїОблік операцій в іноземній валютіОрганізація обліку операцій в іноземній валютіОблік операцій в іноземній валюті на дату операціїОблік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти для власних потреб банку на дату розрахункуОблік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за дорученням клієнтів на дату розрахункуВідображення в бухгалтерському обліку переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валютіОблік операцій з основними засобамиОрганізація обліку операцій з основними засобамиБухгалтерський облік надходження основних засобівБухгалтерський облік поліпшення основних засобів і підтримання їх у робочому станіОбмін основних засобівОсновні засоби, утримувані для продажуБухгалтерський облік інвестиційної нерухомостіБухгалтерський облік переоцінки основних засобівОблік амортизації основних засобівОблік зменшення корисності основних засобівОблік вибуття основних засобів Реалізація основних засобівБезоплатне передавання основних засобівЛіквідація основних засобівОблік операцій застави основних засобівІнвентаризація основних засобів та відображення її результатівОблік операцій з нематеріальними активамиОрганізація обліку операцій з нематеріальними активамиБухгалтерський облік надходження нематеріальних активівБухгалтерський облік переоцінки нематеріальних активівОблік гудвілуОблік операцій з лізингу (оренди)Організація обліку операцій з лізингуРозрахунок мінімальних орендних платежів та витрат (доходу) за фінансовим лізингомОблік фінансового лізингуВідображення фінансового лізингу (оренди) лізингодавцемВідображення фінансового лізингу (оренди) лізингоодержувачемОблік оперативного лізингуВідображення оперативного лізингу (оренди) лізингодавцемВідображення оперативного лізингу (оренди) лізингоодержувачем
 
Наст >