< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік комісійних операцій банку з цінними паперами

До комісійних операцій банку з цінними паперами належать: зберігання цінних паперів клієнтів; купівля цінних паперів за дорученням клієнта; продаж цінних паперів за дорученням клієнта; інкасування векселів; доміциляція векселів; андеррайтинг.

Зберігання цінних паперів клієнтів

Цінні папери в документарній формі, що прийняті банком на зберігання, відображаються в бухгалтерському обліку за номінальною вартістю таким проведенням:

Дт – рахунок 9702 А "Цінні папери на зберіганні";

Кт – рахунок 9910 "Контррахунок".

Видача цінних паперів, що були в банку на зберіганні:

Дт – рахунок 9910 "Контррахунок";

Кт – рахунок 9702 А "Цінні папери на зберіганні".

Купівля цінних паперів за дорученням клієнта

Ця операція складається з таких етапів:

1. Банк одержує кошти для купівлі цінних паперів згідно з договором доручення:

Дт – рахунки 1200 А "Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України", 2600 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання", 2620 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб";

Кт – рахунок 2901 П "Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів".

2. Банк купує цінні папери для клієнта:

Дт – рахунок 2901 П "Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів";

Кт – рахунок 1200 А "Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України".

3. Банк обліковує Номінальну суму цінних паперів в документарній формі що куплені для клієнта, за позабалансовими рахунками:

Дт – рахунок 9704 А "Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)";

Кт – рахунок 9910; "Контррахунок".

4. Банк надає цінні папери клієнту:

Дт – рахунок 9910 "Контррахунок";

Кт – рахунок 9704 А "Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)".

Якщо після закінчення операції з купівлі цінних паперів за дорученням клієнта банк повинен повернути залишок невикористаних коштів, то в бухгалтерському обліку здійснюється таке проведення:

Дт – рахунок 2901 П "Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів";

Кт – рахунки 1200 А "Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України", 2600 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання", 2620 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб".

Продаж цінних паперів за дорученням клієнта

Ця операція складається з таких етапів:

1. Банк приймає від клієнта цінні папери для їх продажу:

Дт – рахунок 9704 А "Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)";

Кт – рахунок 9910 "Контррахунок".

2. Банк продає цінні папери:

Дт – рахунок 1200 А "Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України";

Кт – рахунок 2901 П "Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів".

3. Банк передає цінні папери покупцю:

Дт – рахунок 9910 "Контррахунок";

Кт – рахунок 9704 А "Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)".

4. Банк робить перерахування коштів клієнту-продавцю на суму, що зазначена в договорі:

Дт – рахунок 2901 П "Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів";

Кт – рахунки 1200 А "Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України", 2600 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання", 2620 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб".

Інкасування векселів – це виконання банком доручення своїх клієнтів та взяття на себе відповідальності за подання векселів і супровідних фінансових документів у строк платнику та одержання належних платежів.В інкасовій операції беруть участь:

 • – клієнт (принципал, комітент) – особа, яка дає доручення банку інкасувати вексель;
 • – банк-ремітент – банк, якому дано доручення здійснити інкасування векселя;
 • – платник – особа, якій повинні пред'явити вексель та фінансові документи згідно з дорученням на інкасування.

Банк-ремітент, який уклав договір інкасування з принципалом, може здійснити операцію самостійно, а може використати послуги інших банків, котрі мають назву:

 • – інкасуючий банк – банк, який бере участь в інкасуванні, але не є банком-ремітентом;
 • – пред'являючий банк – інкасуючий банк, який здійснює пред'явлення векселя платнику.

Приклад. Підприємство "Крамбек" уклало договір доручення з банком "А" стосовно інкасування векселя на суму 20 000 грн. Платником є підприємство "Тяга", що мас поточний рахунок у банку "А".

Згідно з договором доручення підприємство "Крамбек" має сплатити комісію у розмірі 1 % та компенсувати витрати банку за транспортування та охорону векселя (табл. 8.10).

Таблиця 8.10

Бухгалтерські проведення з обліку операції інкасування векселя

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума

Дт

Кт

Банк отримує від підприємства "Крамбек" вексель

9830

9910

20 000

Банк пред'являє вексель підприємству "Тяга"

9831

9830

20 000

Банк списує кошти з поточного рахунку підприємства "Тяга"

2600

2901

20 000

Банк повертає вексель підприємству "Тяга"

9910

9831

20 000

Банк відображає витрати за транспортування та охорону векселя

2801

1200

100

Банк компенсує витрати за транспортування та охорону векселя

2901

2801

100

Банк відображає комісійний дохід

2901

6113

 • 200
 • (20000-0,01)

Банк перераховує кошти підприємству "Крамбек"

2901

1200

 • 19 700
 • (20 000-100- -200)

Доміцильований вексель – вексель, у якому зазначено особливе місце платежу, що відрізняється від місцезнаходження особи, яка зазначена як платник за векселем.

Оплата векселя банком здійснюється тільки в тому випадку, коли векселедавець (платник за векселем) перерахував (або має на поточному рахунку) відповідну суму в банк.

У цьому разі в бухгалтерському обліку здійснюється таке проведення:

Дт – рахунки 1200 А "Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України", 2600 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання", 2620 АП "Кошти на вимогу фізичний осіб";

Кт – рахунок 2901 П "Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів".

Банк відображає оплату пред'явленого векселя проведенням:

Дт – рахунок 2901 П "Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів";

Кт – рахунок 1200 А "Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України".

Андеррайтинг – це зобов'язання банка розмістити цінні папери, емітовані клієнтом, на первісному ринку.

За андеррайтингом банк використовує такі позабалансові рахунки:

 • – 9300 А "Вимоги за андеррайтингом цінних паперів";
 • – 9310 П "Зобов'язання за андеррайтингом цінних паперів".

Кошти, які надходять у процесі розміщення цінних паперів, відображаються на рахунку 2901 П "Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів".

За результатами андеррайтингу банк отримує комісійний дохід, що обліковується за рахунком 6113 П "Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів".

Приклад. Підприємство "Алес" уклало договір андеррайтингу з банком на загальну суму 250 000 грн. Заявка на придбання акцій надійшла від підприємства "Славен". Комісія банку -1 % (табл. 8.11).

Таблиця 8.11

Бухгалтерські проведення з обліку операції андеррайтингу

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума

Дт

Кт

Банк бере на себе зобов'язання реалізувати цінні папери підприємства "Алес"

9300

9900

250000

Банк укладає договір з підприємством "Славан"

9900

9310

250 000

Банк отримує кошти від підприємства "Славан"

1200

2901

250 000

Банк відсилає цінні папери підприємству "Славан" згідно з договором

9310

9900

250 000

Банк перераховує кошти на рахунок підприємства "Алес"

2901

2600

250 000

Банк списує зобов'язання реалізувати цінні папери підприємства "Алес"

9900

9300

250 000

Підприємство "Алес" сплачує комісію банку

2600

6113

 • 2 500
 • (250000 0,01)
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >