< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік оперативного лізингу

Відображення оперативного лізингу (оренди) лізингодавцем

Облік основних засобів і нематеріальних активів, переданих в оперативний лізинг (оренду), ведеться лізингодавцем на окремому аналітичному рахунку "Оперативний лізинг (оренда)" балансових рахунків 4300 А "Нематеріальні активи", 4400 А "Основні засоби".

Лізингодавець протягом строку лізингу (оренди) нараховує амортизацію за активами, переданими в оперативний лізинг (оренду). У цьому разі здійснюється таке проведення:

Дт – рахунок 7423 А "Амортизація";

Кт – рахунки 4309 КА "Накопичена амортизація нематеріальних активів", 4409 КА "Знос основних засобів".

Лізингодавець здійснює нарахування лізингових (орендних) платежів, яке відображається в бухгалтерському обліку таким проведенням:

Дт – рахунок 3578 А "Інші нараховані доходи";

Кт – рахунок 6395 П "Доходи від оперативного лізингу (оренда)".

Отримання нарахованих лізингових (орендних) платежів лізингодавець відображає в бухгалтерському обліку таким проведенням:

Дт – рахунки 1200 А "Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України", 2600 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання", 2620 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб", 2650 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ";

Кт – рахунок 3578 А "Інші нараховані доходи".

Основні засоби та нематеріальні активи, що повернені лізингоодержувачем, лізингодавець відображає в бухгалтерському обліку такими проведеннями:

Дт – рахунки 4300 А "Нематеріальні активи", 4400 А "Основні засоби";

Кт – рахунки 4300 А "Нематеріальні активи", 4400 А "Основні засоби" (за аналітичним рахунком "Оперативний лізинг (оренда)"), одночасно:

Дт – рахунки 4309 КА "Накопичена амортизація нематеріальних активів", 4409 КА "Знос основних засобів" (за аналітичним рахунком "Оперативний лізинг (оренда)");

Кт – рахунки 4309 КА "Накопичена амортизація нематеріальних активів", 4409 КА "Знос основних'засобів".• /

Відображення оперативного лізингу (оренди) лізингоодержувачем

Прийняті в оперативний лізинг (оренду) активи обліковуються лізингоодержувачем за позабалансовим рахунком 9840 А "Основні засоби та нематеріальні активи, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)" за вартістю, що зазначається в договорі про оперативний лізинг (оренду). У цьому разі в бухгалтерському обліку здійснюється таке проведення:

Дт – рахунок 9840 А "Основні засоби та нематеріальні активи, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)";

Кт – рахунок 9910 "Контррахунок".

Лізингоодержувач нараховує лізингові (орендні) платежі, що відображаються в бухгалтерському обліку таким проведенням: "

Дт – рахунок 7395 А "Витрати на оперативний лізинг (оренду)";

Кт – рахунок 3678 П "Інші нараховані витрати".

Сплата лізингових (орендних) платежів відображається таким проведенням:

Дт – рахунок 3678 П "Інші нараховані витрати";

Кт – рахунки 1200 А "Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України", 2600 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання", 2620 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб", 2650 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ".

Витрати лізингоодержувача на поліпшення об'єкта оперативного лізингу (оренди) (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо) відображаються лізингоодержувачем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів.

Поліпшення об'єкта основних засобів за оперативним лізингом (орендою) відображається в бухгалтерському обліку лізингоодержувача такими бухгалтерськими проведеннями:

– передоплата:

Дт – рахунок 3510 А "Дебіторська заборгованість з придбання активів";

Кт – рахунки 1200 А "Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України", 2600 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання", 2620 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб", 2650 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ";

– капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду):

Дт – рахунок 4530 А "Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)";

Кт – рахунок 3510 А "Дебіторська заборгованість з придбання активів";

– завершене поліпшення основних засобів, що отримані в оперативний лізинг (оренду):

Дт – рахунок 4500 А "Інші необоротні матеріальні активи";

Кт – рахунок 4530 А "Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)";

– амортизація суми завершеного поліпшення основних засобів, що отримані в оперативний лізинг (оренду):

Дт – рахунок 7423 А "Амортизація";

Кт – рахунок 4509 КА "Знос інших необоротних, матеріальних активів".

У разі повернення основних засобів лізингодавцю лізингоодержувач списує вартість основних засобів з позабалансового рахунка 9840 А "Основні засоби та нематеріальні активи, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)".

Якщо об'єкт оперативного лізингу (оренди) повертається лізингодавцю у зв'язку з достроковим припиненням лізингу (оренди) або з неможливістю відокремити створений об'єкт від об'єкта лізингу (оренди), то в бухгалтерському обліку здійснюються такі проведення:

Дт – рахунки 4509 КА "Знос інших необоротних матеріальних активів", 7421 А "Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)" – недоамортизована частина витрат на поліпшення об'єкта лізингу (оренди);

Кт – рахунок 4500 А "Інші необоротні матеріальні активи".

Витрати на утримання об'єкта необоротних активів, отриманого в оперативний лізинг (оренду), у бухгалтерському обліку відображаються за рахунком 7421 А "Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >